Salı
Nisan, 23

Sağlık Bakanlığı'ndan Haberler

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 6 Nisan 2024

Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06 Nisan 2024 Tarihli ve 32512 Sayılı Resmî Gazete‘de Yayımlandı. Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair...

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından ''Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''  05 Mart 2024 Tarihli ve 32480...

Sağlık Bakanlığı 2024 – 2028 Strateji Planı Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından "Sağlık Bakanlığı 2024 - 2028 Strateji Planı" yayınlandı Sağlık Bakanlığı 2024 - 2028 Strateji Planı ----------------------------------------------- Bakan Sunuşu Sağlıklı yaşam hakkı en...

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklik Resmî Gazete’de Yayınlandı

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Mart 2024 Tarihli ve 32476 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Sağlıkla...

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 16 Ocak 2024

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ 16 Ocak 2024 tarihli ve 32431...

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 16 Ocak 2024

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 16 Ocak 2024 tarihli ve 32431 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı. Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik...

TİTCK – Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Yönetmelik Değişikliği

Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 20 Aralık 2023...

Sağlık Bakanlığı Ekip Portalı Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 13. OHSAD Kurultayı'nda sunumu ve bilgilendirmesi yapılan EKİP Portalının (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) İkinci...

Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik – 17 Kasım 2023

Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik 17 Kasım 2023 tarihli ve 32372 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı. Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik...

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 17 Kasım 2023

Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Kasım 2023 tarihli ve 32372 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı. Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik...

Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 3 Kasım 2023

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Kasım 2023 tarih ve 32385 Nolu Resmi Gazetede “Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - ” yayınlandı. Saç...

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ – 19 Ekim 2023

Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından "Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 19 Ekim 2023 Tarihli ve 32344 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlandı. Sağlık Uygulama Tebliğinde...