Dernek Üyeliği

Değerli meslektaşlarımız,

OHSAD Derneği’ne üye olmak için ekteki formu eksiksiz bir şekilde doldurarak aşağıdaki listede belirtilen belgelerle birlikte derneğimize başvurabilirsiniz. Faks ile gönderilen belgeler ön kayıt için yeterli olup, resmi kayıt için belgelerin aslının, üyelik aidatına ilişkin banka dekontu ile birlikte posta yolu ile adresimize ulaşması gerekmektedir. Banka bilgileri için derneğimizle iletişime geçebilirsiniz.

 • Üye Kayıt Formunun ıslak imzalı aslı (Kayıt Formunu indirmek için tıklayınız)
 • Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi örneği
 • Temsil, ilzam ve varsa hisse değişikliklerine dair güncel ticaret sicil gazetesi örneği
 • Sağlık Kuruluşunun Ruhsat örneği
 • Sağlık Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkanı, sahibi veya imza yetkilisine ait:
  • İkametgah
  • Nüfus cüzdanı sureti
  • İmza sirküler örneği
  • 2 adet fotoğraf