Cumartesi
Temmuz, 20
Ana SayfaGenelSGK Sözleşme Ücreti Hakkında Duyuru - 05.01.2024

SGK Sözleşme Ücreti Hakkında Duyuru – 05.01.2024

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu başvuru fiyat tarifesine ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

Duyuruya göre;

  • 2024 Yılı için sözleşme ücretleri SGK anlaşmalı özel hastaneler, vakıf üniversiteleri ile iş birliği ve ortak kullanım protokolü olan özel hastaneler, belediyelere ait olan hastaneler için brüt asgari ücretin 5 katı olan 100.012,50TL,
  • Özel hastaneler dışındaki diğer özel sağlık hizmeti sunucuları(Tıp Merkezleri-Dal Merkezleri-Diyaliz Merkezleri, Hiperbarik Oksijen tedavi Merkezleri, Tüp bebek Merkezleri vb) için brüt asgari ücretin 2 katı olan 40.005,00TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu sözleşme ücretlerinin yatırıldığına dair dekontun okunaklı örneğinin/aslının (üzerinde tesis adı, tesis kodu, şirket ünvanı ve vergi no bulunması gerekiyor) üst yazı ekinde en geç 15.01.2024 tarihine kadar kurum kayıtlarına intikal ettirilmesi gerekmekte olup; süre sonunda dekontu Kurum kayıtlarına intikal etmeyen özel sağlık hizmet sunucularının sözleşme ekranının 15.01.2024 olarak kapatılacağı, dekontun Kuruma iletildiği tarih itibariyle sözleşme ekranının açılacağı ve arada kalan süre için pasiflik girileceği(söz konusu tarih aralığında kuruma faturalandırma yapılamaz) bildirilmiştir.

Duyurunun aslına ulaşmak için: SGK 2024 Sözleşme Ücreti Hakkında Duyuru
Ücret Tablosuna Ulaşmak İçin: Ödenecek Ücret Tablosu


 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

DUYURU
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞVURU FİYAT TARİFESİ
HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslara göre Kurumumuza ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmektedir.

30.12.2023 tarihli ve 32415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 2024 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret 20.002,50TL olarak belirlenmiş olup başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde duyuru ekinde yer alan 2024 yılında için geçerli olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesinin esas alınması hususunda,

Tüm ilgililere duyurulur.