Çarşamba
Temmuz, 24
Ana SayfaHaberlerMedyadan HaberlerHürriyet - Tamamlayıcı Sağlık Sistemi Nasıl Olacak - 1 Kasım 2023

Hürriyet – Tamamlayıcı Sağlık Sistemi Nasıl Olacak – 1 Kasım 2023

Tamamlayıcı emeklilik sisteminden sonra, 2024 yılında tamamlayıcı sağlık sistemine de geçilecek. Devlet, BES’te olduğu gibi özel sağlık sigortasına da destek olacak; hem SGK’nın üzerindeki sağlık yükü azalacak hem de özel sağlık sigortası tabana yayılacak.

2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Programa göre, sosyal güvenlik sistemi, emeklilik refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleri desteklenecek. Bu kapsamda; genel sağlık sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, kişilere alternatif bir sağlık güvencesi sağlanması ve sağlık hizmet sunumundaki kapasitenin etkin kullanımı için tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecek. Bunun için de kişilere uygun maliyetlerle alternatif sağlık güvencesi sağlamak üzere tamamlayıcı sağlık sigortacılığı yaygınlaştırılacak.

Çalışanları Kapsıyor

Aslında tamamlayıcı sağlık sigortası bugün yaygın olarak uygulanıyor ve 4 milyona yakın çalışanın tamamlayıcı sağlık sigortası bulunuyor. Nedir, tamamlayıcı sağlık sigortası? SGK ile anlaşmalı özel hastanelerin ayakta ve yatarak tedavilerde talep edeceği her türlü fark ücretini karşılayan özel sağlık sigortası. Sigorta, SGK’nın ödediğinin üzerini tamamlıyor. Daha açık şöyle anlatayım. Hastanelerin vatandaşlardan fark ücreti adı altında para talep etme hakkı var. Tamamlayıcı sağlık sigortası bu fark ücretini karşılar. Örneğin, sağlık sorunu nedeniyle hastaneye gittiniz, gerekli tetkik ve incelemeler yapıldı ve hastane 2.000 lira fatura çıkardı. SGK, bunun 800 lirasını SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kapsamında sizin adınıza ödedi. İşte, tamamlayıcı sağlık, SGK’nın ödediğinin üzeri olan 1.200 lirayı karşılar.

İşçi, Bağ-Kurlu, memur yani, sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki tüm çalışanlar sigortayı yaptırabilir. Sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmayanlar ise tamamlayıcı sigortayı yaptıramıyor. Tamamlayıcı sağlık sadece büyükşehirlerde değil SGK’nın anlaşmalı olduğu Türkiye’deki tüm hastanelerde geçiyor. Avantajı ise, özel sağlık sigortasına göre fiyatının çok daha avantajlı olması; neredeyse yarı yarıya. Çünkü tamamlayıcı sağlık, SGK’nın ödediğinin üzerini karşılıyor. Belirttiğim gibi bugün 4 milyon çalışan tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında bulunuyor ve bir iki yıl içinde bu sayısı 8 milyona çıkması bekleniyor.

Kamunun Yükü Hafifleyecek

2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile özellikle çalışanlara alternatif bir sağlık güvencesi sağlanması için mevcutta uygulanan tamamlayıcı sağlık sigortası, devlet tarafından teşvik edilecek. Buna ihtiyaç var mı? İki nedenden dolayı var. Birincisi, SGK’nın sağlık harcamaları her geçen yıl katlanarak artıyor. Yine Cumhurbaşkanlığı Programı’na göre SGK’nın 2021 yılında 177.2 milyar TL olan sağlık giderleri, 2022 yılında 283.2 milyara çıktı. 2023 yılında ise bu rakamın 545 milyar TL olması bekleniyor. 2024 yılı programında ise gelecek yılın sonunda SGK’nın sağlık giderleri 852 milyar TL’ye çıkacak. Daha açık bir anlatımla SGK’nın sağlık giderleri sürdürülemez duruma doğru gidiyor. Unutmamak lazım ki, SUT kapsamında fiyatlar arttıkça –ki, geçtiğimiz aylarda SUT fiyatları arttı- hem devletin hastanelere ödediği rakam artıyor hem de vatandaşın cebinden ödediği fark ücreti artıyor. İkinci neden ise kurulan ve bundan sonra da kurulacak şehir hastanelerindeki kapasitenin kullanımı.

Model Nasıl Olacak?

Şunu da belirtmekte fayda var, kurgulanmak istenen model sadece bize has değil. Dünyada da tamamlayıcı sağlık sigortası, kamunun sunduğu genel sağlık sigortasının sürdürülebilirliğine katkı sağlayan ikinci bir sağlık sigortası olarak görülüyor. Bu sayede kamunun üzerindeki yük hafifliyor, sağlık yatırımları, doktor ve hastane seçenekleri artıyor. Mesela Fransa’da, özel sektör çalışanları işverenleri tarafından tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına alınıyor. Almanya, Hollanda’da tamamlayıcı sağlık sigortası yaygın olarak uygulanıyor. Hollanda’da, nüfusun yüzde 80’e yakını tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında.

Peki, bizde nasıl bir model uygulanacak? Üzerinde çalışmalar sürüyor. Zaten mevcut bir yapı var ve her geçen yıl kişiler özel sağlık sigortası yerine fiyat avantajından dolayı tamamlayıcı sağlık sigortasını tercih eder hale geldi. Birkaç model üzerinde duruluyor. Bunlardan biri çalışanın ödeyeceği prim devletin destek olması. Bir diğeri ise hem devletin hem işverenin hem de çalışanın katkıda bulunacağı bir tamamlayıcı sağlık sigortası modeli.