Çarşamba
Temmuz, 24
Ana SayfaHaberlerUzman Hekimlerin Pratisyen Hekim Kadrosunda Çalıştırılma Taleplerine İlişkin Duyuru Yayımlandı

Uzman Hekimlerin Pratisyen Hekim Kadrosunda Çalıştırılma Taleplerine İlişkin Duyuru Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Uzman Hekimlerin Pratisyen Hekim Kadrosunda Çalıştırılma Talepleri” hakkında duyuru yayımlandı.

Duyurunun aslı için: Uzman Hekimlerin Pratisyen Hekim Kadrosunda Çalıştırılma Talepleri


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 54718026/045.99
Konu : Uzman Hekimlerin Pratisyen Hekim Kadrosunda Çalıştırılma Talepleri

……………… VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

11/03/2019 tarihli ve 1017 sayılı Bakanlığımız Makam Oluru ile yürürlüğe giren Kapasite Değerlendirme Komisyon (KDK/7) toplantısı Prensip Kararları A/1 hükmü kapsamında; Tıpta uzmanlıkta bazı ana dal ve yan dal uzmanlığı olan hekimlerinin Özel Hastanelerde ve Tıp Merkezlerinde uzman hekim kadrosu aranmaksızın pratisyen hekim olarakçalışmalarının uygun bulunduğuna dair yeni karar alınmıştır.

Kapasite Değerlendirme Komisyonunda belirlenen pratisyen hekim kadrosunda çalışabilecek uzmanlık dalları “Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Mikoloji, Tıbbi Viroloji, Tıbbi Parazitoloji, Temel İmmünoloji” olarak belirlenmiştir.

Yukarıda bahsi geçen ana dal ve yan dal uzmanı olan hekimlerin boş olan pratisyen hekim kadrosunda çalışma taleplerinin Bakanlığımıza iletilmeden İl Sağlık Müdürlüğünüz tarafından değerlendirilmesi,

Ayrıca daha önceden pratisyen hekim kadrosunda çalışmaları uygun bulunan bazı uzman hekimlerin çalıştıkları özel hastaneden veya tıp merkezinden ayrılana kadar, çalıştıkları özel hastane veya tıp merkezi faaliyetini sonlandırana kadar çalışmalarına devam edebilecekleri
hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağım Gereği:
81 İl Sağlık Müdürlüğüne