Cumartesi
Temmuz, 20
Ana SayfaManşetUSHAŞ Sağlık Turizmi Aracı Firmalara İlişkin Duyuru Yayınladı

USHAŞ Sağlık Turizmi Aracı Firmalara İlişkin Duyuru Yayınladı

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) tarafından ”Uluslararası Sağlık Turizmi Aracılık Hizmetlerinde Faaliyette Bulunacakların Yetkilendirilmesi Hakkında Duyuru” yayınlandı.

13/06/2024

Uluslararası Sağlık Turizmi Aracılık Hizmetlerinde Faaliyette Bulunacakların Yetkilendirilmesi Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin EK 2 nci maddesi hükmü uyarınca USHAŞ, uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi vermek konusunda görevlendirilmiştir.

Söz konusu yasal düzenleme çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen uluslararası sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösterecek aracı kuruluşların yetkilendirilmesine yönelik iş ve işlemler, 13.05.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kurumumuza devredilmiştir.

Bu çerçevede, belirtilen tarihten önce müracaatı yapılmış olan yetkilendirme başvuruları Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılacak olup; 13.05.2024 tarihinden itibaren başvurular Kurumumuza yapılacaktır. Ön başvurular USHAŞ web sitesi üzerinden online olarak alınacak olup, süreç ve sürece ilişkin ilerlemeler web sayfası üzerinden takip edilebilecektir.

Halihazırda 13/07/2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliğe göre “Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” sahibi aracıların yetki belgeleri geçerliliğini korumakta olup, bundan sonraki süreçte takipleri Kurumumuz uhdesinde yürütülecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluş Yetki Belgesi Başvurusu