Pazartesi
Nisan, 22
Ana SayfaManşetTeletıp ve Teleradyoloji LOINC Kodları Hakkında Duyuru

Teletıp ve Teleradyoloji LOINC Kodları Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Teletıp ve Teleradyoloji LOINC Kodları hakkında duyuru yayınlandı.

Duyurunun aslı için Teletıp ve Teleradyoloji LOINC Kodları Hakkında Duyuru

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 51317919-719
Konu : Teletıp ve Teleradyoloji
LOINC Kodları Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımızın sistemleri üzerinde çalışan klinik karar destek sistemleri, yapay zekâ araçları ve robotik uygulamalar ile vatandaşlarımızın sağlığına özel sistemler üzerinden yapılan geri bildirimler tamamen sayısal verilerle çalışmaktadır. Hekim, hastasına ait şikâyeti teşhis etmek amacıyla görüntüleme tetkiki istemini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kodlarını seçerek yapmakta ve Teletıp ve Teleradyoloji sistemine tetkiklere ait sonuçları söz konusu kodlar ile göndermektedir. Fakat SUT kodları tetkiklerin ayrıntılı değerlendirilmesinde tek başına yeterli olmadığından, tetkik “istem ve sonuçlarında” tüm tetkiklerin materyaline, bileşenine, zamanlamasına, metoduna göre sınıflandırılmış ve sayısallaştırılmış bir yapıda tasarlanmış Logical Observation Identifiers Names and Codes – LOINC gibi uluslararası standartların kullanımı kaçınılmaz olmuştur.

Teletıp ve Teleradyoloji Sistemine radyoloji tetkiklerine ait Health Leven Seven (HL7) istem verilerinin gönderiminde teletip.saglik.gov.tr/ adresinde yayımlanan LOINC kodunun da gönderimi 16 Mart 2020 tarihinden itibaren zorunlu olacaktır. Buna göre çalışılan radyoloji tetkikinin metodu, çekim bölgesi, bileşeni gibi detaylar göz önünde bulundurularak uygun LOINC kodu ve faturalandırma işlemi hangi SUT kodu üzerinden yapılacaksa uygun SUT kodunun sisteme gönderilmesi gerekmektedir.

16 Mart 2020 tarihinden itibaren HL7 istem mesajlarında LOINC kodu veri elemanının dolu olarak gönderilmesi, LOINC kodu olmayan radyoloji tetkiklerinin Sağlık Bakanlığı Teletıp ve Teleradyoloji Sistemi’ne gönderilmemiş kabul edileceği, dolayısıyla MEDULA bildirimlerinin yapılmayacağı hususunda;

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

Dr. Şuayip BİRİNCİ
Bakan a.
Bakan Yardımcısı