Çarşamba
Mayıs, 29
Ana SayfaHaberlerDuyurularTarama Amaçlı PCR Testi Uygulamasının Kaldırılması Hakkında Yazı

Tarama Amaçlı PCR Testi Uygulamasının Kaldırılması Hakkında Yazı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs 2022 tarihinde, hastalara yatış öncesinde/sırasında ya da günübirlik invaziv/noninvaziv işlemler öncesinde tarama amaçlı PCR testi yapılması uygulamasının kaldırılması hakkında yazı yayınlandı.

Tarama Amaçlı PCR Testi Uygulamalasının Kaldırılması Hakkında Yazı – 05.05.2022

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Sayı : E-13588366-149
Konu : COVID-19 PCR Taraması

DAĞITIM YERLERİNE

COVID-19 Pandemisi sürecinde bilimsel danışma kurulu tarafından vaka sayılarının mevcut durumu, yeni varyantların görülmesi, aşı uygulaması, ilaç kullanımı, hastalığın fatalite hızları ve dünya da hastalığın seyri gibi kriterler göz önüne alınarak mevcut durum değerlendirilmesi yapılmakta ve uygulamaya dair kararlar alınması için önerilerde bulunulmaktadır.

Bilimsel Danışma Kurulunun 26.04.2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantı da dünya da ve ülkemizde ki mevcut durum değerlendirildiğinde; sağlık kurumlarında hastalara yatış öncesinde/sırasında ya da günübirlik invaziv/noninvaziv işlemler öncesinde tarama amaçlı PCR testi yapılması uygulamasının kaldırılması önerilmiştir.

Bu doğrultuda sağlık kurumlarında söz konusu mevcut durumlar için hastalara tarama amaçlı PCR testi yapılmamasına yönelik düzenlemelerin sağlanması hususunda; Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:

Gereği;
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilgi;
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne