Pazartesi
Nisan, 22
Ana SayfaManşetSGK Başvuru Fiyat Tarifesi Hakkında Duyuru Yayımlandı

SGK Başvuru Fiyat Tarifesi Hakkında Duyuru Yayımlandı

SGK Başkanlığı tarafından ”Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerine ilişkin usul ve esaslar” hakkında duyuru yayımlandı.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞVURU FİYAT TARİFESİ HAKKINDA

DUYURU

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslara göre Kurumumuza ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmektedir.

29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca,2023 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret 10.008,00TL olarak belirlenmiş olup başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde duyuru ekinde yer alan 2023 yılında için geçerli olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”nin esas alınması hususunda,Tüm ilgililere duyurulur.

Ek : 2023 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi

SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerine veya internet bankacılığı aracılığıyla aşağıdaki şekilde, başvuru tipine göre seçim yapılarak ücretlerin yatırılması.