Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaHaberlerSGK 2019 yılı sözleşmeleri ile ilgili Müesseselerin ve Satış Merkezlerinin Dikkatine

SGK 2019 yılı sözleşmeleri ile ilgili Müesseselerin ve Satış Merkezlerinin Dikkatine

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu 2019 yılı sözleşmeleri ile ilgili müesseselerin ve satış merkezlerinin dikkatine duyuru yayımlandı.

Duyuru için: Sosyal Güvenlik Kurumu 2019 yılı sözleşmeleri ile ilgili müesseselerin ve satış merkezlerinin dikkatine


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

09.01.2019

DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2019 YILI SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ
MÜESSESELERİN VE SATIŞ MERKEZLERİNİN DİKKATİNE

Bilindiği üzere halen yürürlükte olan; “Sosyal Güvenlik Kurumu İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine İlişkin Sözleşme,” “Sosyal Güvenlik Kurumu ile Resmi Kurumlar /Resmi Sağlık Kurumları Arasında Ismarlama Protez ve Ortez Teminine İlişkin Sözleşme,” “Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme,” “Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşmelerin” Yürürlük bölümünde yer alan “Sözleşmelerde belirtilen istisnalar dışında her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar taraflardan biri fesih ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla 1 (bir) yıl daha uzamış sayılır ve yeniden sözleşme ücreti alınır. ” hükümleri yer almaktadır.

“Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslara göre Kurumumuza ödenecek ücretin 2019 yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen, 2019 yılı için geçerli olan brüt asgari ücretin 0,2 katı sözleşme ücretini ödeyerek, ücretin ödendiğine ilişkin dekontun 25/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi zorunludur.

Bu sürenin sonunda dekontun teslim edilmemesi halinde sözleşmeler askıya alınacaktır.

Kurumumuzla sözleşmeli müesseseler ve satış merkezlerinin 2019 yılı Sözleşmelerinin uzatımına ilişkin gerekli belgeleri (adli sicil kaydı, ruhsat örneği) 25/01/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar getirmeleri gerekmektedir.

Söz konusu belgelerin süresi içinde getirilmemesi halinde 01/01/2019 tarihinden itibaren sözleşmeleri askıya alınacak olup müracaat tarihine kadar olan süre içerisindeki reçete bedelleri ödenmeyecektir.