Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaManşetSağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler Genelgesinde...

Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler Genelgesinde Değişiklik – 12 Haziran 2020

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 12 Haziran 2020 tarihinde ”Covid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler” ile ilgili genelgede yapılan değişiklikler ile ilgili duyuru yayınlandı.

Duyurunun aslı için tıklayınız

—————————-

DAĞITIM

İlgi : 15/05/2020 tarihli ve 14500235-419-1097 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile uluslararası sağlık turizmi kapsamında Ülkemizden sağlık hizmeti almak isteyen hastaların, koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadele süresince kabul şartları, ülkemize girişleri, hastaneye yatış, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatçilere yönelik alınacak tedbirler belirlenmişti.

İlgi yazımızın e bendi “e) Hasta ve refakatçilerine ücreti mukabili tedavi göreceği hastanede Covid-19 PCR testi yapılacak veya PCR testi için numune alınacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yine ilgi yazımız ekinin (4) üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan madde eklenmiştir.

“(5) Tedavi Sonrası Taburculuk İşlemlerinde Alınacak Önlemler:
1) 7 günden önce ülkesine dönmek istemesi durumunda; PCR testi yapılır. Negatif ise derhal hastane gözetiminde sınıra kadar uğurlanarak yolcu edilebilir.

2) Türkiye’de kalmak istemesi durumunda:
a) Hastanede tedavisi erken bitse bile en az 7 gün beklemek durumundadır. 7 günü tamamladığında, PCR testi yapılır. Negatif ise taburcu edilebilir. Türkiye’de hastane dışında turist olarak konaklayabilir.
b) 14 günü tamamlaması durumunda COVID belirtisi yok ise taburcu edilebilir ve Türkiye’de turist olarak konaklayabilir.”

Uygulamanın yukarıdaki değişiklikler ile birlikte yürütülmesi ve ilinizdeki tüm sağlık kuruluşlarına duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür