Cumartesi
Temmuz, 20
Ana SayfaGenelSağlık Turizmi ile ilgili 15 Mayıs 2020 Tarihli Genelgede Değişiklik

Sağlık Turizmi ile ilgili 15 Mayıs 2020 Tarihli Genelgede Değişiklik

Sağlık Bakanlığı 27 Mayıs 2020 tarihinde ”Covid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler” ile ilgili genelge yayımladı.

Covid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

                                                                                                                                                             .

Sayı: 14500235-419

Konu: Covid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi

Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 15/05/2020 tarihli ve 14500235-419-1097 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazımız ile uluslararası sağlık turizmi kapsamında Ülkemizden sağlık hizmeti almak isteyen hastaların, koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadele süresince kabul şartları, ülkemize girişleri, hastaneye yatış, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatçilere yönelik alınacak tedbirler belirlenmişti.

İlgi yazının, uluslararası sağlık turizmi kapsamında hasta kabul edilecek ülkelerin düzenlendiği (a) bendi; Hasta kabul edilecek branş ve alanların düzenlendiği (b) bendi; Hasta ve refakatçilerinin ülkemize giriş yapabileceği kara yolu veya hava yolu noktalarının düzenlendiği (d) bendi ile Hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelerin haiz olması gerekli şartların düzenlendiği (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“a) Uluslararası sağlık turizmi amacıyla tüm ülkelerden gelecek hastalar kabul edilecektir.”

“b) Tıpta uzmanlık tüm ana dal ve yan dal branşları ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli, kemik iliği nakli, kök hücre nakli, robotik cerrahi, bariatrik cerrahi ve girişimsel radyoloji alanlarında hasta kabul edilecektir.”

“d) Hasta ve refakatçileri aşağıda belirtilen kara yolu veya hava yolu noktalarından ülkemize giriş yapabilecektir:

1) Hava yoluyla; İstanbul Hava Limanı, İstanbul Atatürk Hava Limanı, İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanı, Ankara Esenboğa Hava Limanı, Antalya Hava Limanı.

2) Kara yoluyla; Kapıkule Hudut Kapısı, Sarp Hudut Kapısı, Habur Hudut Kapısı.”

“g) Hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelerin aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir:

1) Bakanlıkça düzenlenmiş Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olmalıdır.

2) Bünyesinde Bilgisayarlı Tomografi(BT) ve Manyetik Rezonans (MR) olmalıdır.

3) Ruhsatında ve faaliyet izin belgesinde; uluslararası sağlık turizmi kapsamında kabul edilerek teşhis ve tedavisi yapılacak hastalıklara ait branşlar yer almalıdır.

4) Üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi olmalıdır.

5) Hastanenin müstakil bir katı veya koridor ve diğer alanlarından başka hasta veya refakatçisinin temas etmeyeceği şekilde müstakil bir servisi yurt dışından gelecek uluslararası sağlık turizmi hastaları için ayrılmalıdır.”

Uygulamanın yukarıdaki değişiklikler ile birlikte ilgi yazı doğrultusunda yürütülmeye devam edilmesi ve ilinizdeki tüm sağlık kuruluşlarına duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

e-imzalıdır.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Bakana.

Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği:                                                                                                                                              

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

 Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Bilgi:

  Dışişleri Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

SHGM (Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı)

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü