Pazartesi
Haziran, 17
Ana SayfaHaberlerSağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü Sistemi Genelgesi

Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü Sistemi Genelgesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü Sistemi Genelgesi yayınlandı. Genelgede Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü kapsamında yer alan Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlükleri belirtildi.


T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 75000571-020
Konu: Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü Sistemi

GENELGE
2017/2

Sağlık turizmi, hastaların sağlık hizmeti almak amacıyla başka bir ülkeye gerçekleştirdiği seyahat olarak adlandırılmakta olup dünyada hızla gelişmiş ve hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilerek, ülke ekonomileri asımından katma değeri en yüksek sektörlerden birisi haline gelmiştir.

Ülkemiz özellikle “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile ulaştığı kaliteli sağlık hizmeti sunumu sayesinde, hem kendi vatandaşımıza hak ettiği sağlık hizmetini sunmakta, hem de hızla gelişen sağlık turizmi potansiyeli ile dünyada en çok tercih edilen ülkeler arasında üst sıralara yükselmektedir.

Onuncu Kalkınma Eylem Planında önemli bir yere sahip olan Sağlık Turizminin geliştirilmesi ve sağlık turizmi alanında hizmet veren kurum, kuruluş ve ilgili paydaşlar arasındaki koordinasyonun artırılması amacıyla, “Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü” yapılanması planlanmıştır. “Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü” kapsamında ekteki şekilde 8 (sekiz) Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü oluşturulmuştur.

Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörleri, Kendisine bağlı illerde Yabancı Hasta Takip Sistemine veri girişlerini yöneten ve Bakanlığımızca kullanıcı yetkisi tanımlanmış İl Temsilcilerinin (İl Admini) çalışmalarını koordine etmekte görevlendirilmiştir. Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörleri, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı ile kendilerine bağlı iller arasında etkili bir iletişimin sağlanmasından sorumludur. Yabancı Hasta Takip Sistemi kullanıcı yetkisi tanımlanmış İl Temsilcileri ise sorumlu oldukları ildeki sağlık turizmi faaliyeti gösteren sağlık kuruluşlarının, sisteme veri girişlerinin sağlanmasından ve Bakanlıkça talep edilecek uluslar arası hastalara ait istatistiki bilgilerin toplanarak bağlı bulundukları Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörleri ve Yabancı Hasta Takip Sistemi İl Temsilcileri, sorumlu oldukları bölgedeki sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesini sağlar.

Keyfiyetin ilgililere tebliği ile görevlendirilen personele gerekli kolaylığın sağlanması, Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü uygulamasının bu genelge kapsamında yürütülmesi ve uygulamanın titizlikle takibi hususlarında gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp Gümüş
Bakan a.
Müsteşar

Genelge ve eki için: Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü Sistemi Genelgesi ve eki

Ek: Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlükleri ve Bağlı İller