Pazartesi
Nisan, 22
Ana SayfaHaberlerSağlık İstatistikleri Yıllığı 2017 Yayımlandı

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017 Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2017 yılına ait Sağlık İstatistikleri yayımlandı.

Yıllık için: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017-24.12.2018

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017 Genel Bilgilendirme


Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017’de yer alan indikatörlere ait değerler hesaplanırken uluslararası standartlar kullanılmış olup geçmişe yönelik veriler bu standartlar doğrultusunda revize edilmiştir.

Bölümlerle ilgili detaylı açıklamaları bölüm sonlarında bulunan bilgi notlarından edinebilirsiniz.

Tüm bölümlerde yer alan uluslararası karşılaştırmalar aşağıdaki kaynaklardan alındı;

1. Dünya Sağlık Örgütü Cenevre Ofisi’nin online veritabanı “Global Health Observatory” (http://www.who.int/gho/en/), 194 ülkenin verisini içermektedir. Bu veri tabanında, ülkelerin beyan ettikleri veriler değil, DSÖ tarafından ülkeler arası karşılaştırılabilirliği sağlamak için yapılan tahminler yer almaktadır. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’ne ait “European Health Information Gateway” üzerinden ise “Health 2020” göstergeleri kullanılmış olup ülkelerin beyanları, veriler için esas alınmıştır.

2. OECD ve EUROSTAT veritabanları ise üye ve aday ülkelerden tahminleme yapılmadan ülkelerin beyan ettiği değerleri esas almaktadır.

3. Dünya Bankası veritabanı üzerinden kullanılan verilerde ise ilgili uluslararası kuruluş tarafından yapılan tahminler yer almaktadır.

4. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC)’nın bir projesi olan GLOBOCAN veritabanı, ülke verilerini ve çeşitli tahmin yöntemlerini kullanarak kanser ile ilgili tahminler üretmektedir. Veritabanında, 185 ülke için cinsiyete ve yaş grubuna göre 36 kanser türünün insidansı, prevalansı ve ölüm hızlarına ait tahminler yer almaktadır. Kullanılan tahmin yöntemleri ülkeye özgü olmakla birlikte ulusal tahminlerin kalitesi, ülke verilerinin kapsamına, doğruluğuna ve güncelliğine bağlıdır.

5. Veritabanlarındaki en son veriler, çoğunlukla 2 sene öncesine aittir.

6. Uluslararası karşılaştırmalar yapılırken Birleşmiş Milletlere ait nüfus tahminlerinden faydalanılmıştır.