Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaManşetSağlık Hizmetlerinin Faturalandırılmasında Hekim Onayına İlişkin Duyuru

Sağlık Hizmetlerinin Faturalandırılmasında Hekim Onayına İlişkin Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 16 Nisan 2021 tarihindeSAĞLIK HİZMETLERİNİN FATURALANDIRILMASINDA HEKİM ONAYINA İLİŞKİN DUYURU “ yayınlandı.


Sağlık Hizmetlerinin Faturalandırılmasında Hekim Onayına İlişkin
Duyuru

Bilindiği üzere sağlık hizmeti sunucuları, Genel Sağlık Sigortası kapsamında sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin işlem bedellerini Kurumumuza fatura etmektedirler.

Sağlık Uygulama Tebliğinin “5.1” numaralı “MEDULA sistemi” başlıklı maddesinde yer alan; “Kurumla protokollü/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenebilmesi için Kurum mevzuatı gereği istenilen bilgilerin belirlenen istisnalar hariç olmak üzere MEDULA sistemine girilmesi zorunludur.

Kurumca “MEDULA Web Servisleri Kullanım Kılavuzu” ayrıca yayımlanmakta olup sağlık hizmeti sunucularının MEDULA entegrasyonu için yapacakları yazılımlar Kılavuzdaki açıklamalara göre gerçekleştirilir.

Ayrıca Kurumla protokollü/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının, sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenebilmesi için, Kurumca belirlenecek sağlık hizmetlerine ait oluşturulan ulusal kayıt formlarını ve MEDULA sistemine girilmesi gerekli görülen geri ödemeye esas teşkil edecek diğer bilgi/belgelerini MEDULA sistemine girmesi zorunludur.

Sağlık hizmeti ulusal kayıt formları ve MEDULA sistemine girilmesi gerekli görülen geri ödemeye esas teşkil edecek diğer bilgi/belgeler ile ilgili uyulması gereken kurallar Kurumca ayrıca duyurulur.

Sunulan hizmete ilişkin MEDULA sisteminden alınan provizyonlar ön izin niteliğinde olup mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece tek başına yeterli değildir. Sağlık hizmetine ilişkin elektronik olarak sisteme eklenmemiş kuralların varlığı halinde gerekli kontroller sağlık hizmeti sunucularınca yapılır.” Hükümlere istinaden sunulan sağlık hizmetlerinin ilgili hekim tarafından e-imza yöntemiyle onaylandıktan sonra, Kurumumuza fatura  edilmesi uygulamasına geçilecektir.

Uygulama ilk olarak, Şubat 2020’den itibaren 2 sağlık hizmet sunucusunda test ortamında kullanıma açılmıştır. Aralık 2020’den beri toplamda 6 sağlık hizmeti sunucusunda uygulama başarıyla uygulanmaktadır.

01/05/2021 tarihinden itibaren tüm sağlık hizmeti sunucularında, hekimler tarafından sağlık hizmeti onayı pilot uygulaması açılacak olup; onay işlemi tüm sağlık hizmeti sunucularındaki hekimler tarafından yapılabilecektir.

Uygulama özel ve vakıf üniversitesi sağlık hizmet sunucularında 01/07/2021 tarihinde zorunlu hale getirilecektir. Diğer sağlık hizmeti sunucularında uygulamanın zorunluluk tarihi 01/01/2022 olarak belirlenmiştir.

Uygulamanın zorunlu olarak kullanıldığı tarihten sonra ilgili sağlık hizmeti sunucularında hekim onayı yapılmamış sağlık hizmetlerinin Kurumumuza fatura edilmesine izin verilmeyecektir.

İlgili tüm sağlık hizmeti sunucularının gereken önlemleri alması önemle duyurulur.