Cumartesi
Temmuz, 20
Ana SayfaManşetSağlık Bakanlığı Üniversite, Özel ve Diğer Kamuya Ait Sağlık Kuruluşlarının Denetimleri Hakkında...

Sağlık Bakanlığı Üniversite, Özel ve Diğer Kamuya Ait Sağlık Kuruluşlarının Denetimleri Hakkında Duyurusu Yayınladı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 7 Haziran 2020 tarihinde ”Üniversite, Özel ve Diğer Kamuya Ait Sağlık Kuruluşlarının Denetimleri” hakkında duyuru yayınlandı.

Üniversite, Özel ve Diğer Kamuya Ait Sağlık Kuruluşlarının Denetimleri

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 23824201-663.02/E.458    07.06.2020
Konu: Sağlık Tesisleri Denetimleri Hk.

DAĞITIM

İlgi :19/03/2020 tarihli ve 23824201-663.02-307 sayılı genel yazımız.

İlgide kayıtlı genel yazımız ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen Covid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülebilmesini teminen alınan bir dizi tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı, üniversite, özel ve diğer kamuya ait tüm sağlık hizmet sunucularına yönelik olarak il sağlık müdürlüklerimizce 6 (altı) aylık dönemler halinde yapılması planlanan ve belirlenen bu plan takvimi dâhilinde gerçekleştirilen olağan (rutin) denetimlerin ilk 6 (altı) aylık döneminin Bakanlığımızca görülen lüzum üzerine ertelenmesi uygun görülmüş; ihbar, şikâyet, Bakanlık talimatı ve benzeri durumlara bağlı olarak yapılması gereken olağandışı denetimler ile ilgili iş ve işlemler sürdürüleceği, iş bu Genel Yazımızın tebliği tarihinden önce gerçekleştirilmiş ve ilgili mevzuatı gereği eksikliklerin giderilmesi için süre verilmiş olan denetimlere ait süre sonu denetimlerin ise gerekli önlemler alınmak kaydıyla tamamlanması talimatı verilmiş olduğu malumlarıdır.

Bilindiği üzere; 29/05/2020 tarih ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Cumhurbaşkanlığı tarafından “Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı Genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, yaşanan olumlu gelişmeler bağlı olarak İl Sağlık Müdürlüklerince illerinde faaliyet gösteren tüm sağlık tesislerine yönelik olarak 2020 yılının ikinci 6 (altı) aylık döneminde (01 TEMMUZ-31 ARALIK 2020) yapılması planlanan ve denetim takvimine bağlanan olağan (rutin) denetimlerin 01 TEMMUZ 2020 tarihinden itibaren planlandığı şekilde ve daha önce belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi, gerçekleştirilecek olan denetimlere ait verilerin yazımız ekindeki (Ek-1) “2020 Yıllık Denetim Faaliyet Raporu Formu” üzerine işlenerek 18 Ocak 2021 tarihinden önce [email protected] adresine (Microsoft Excel formatında) ve (EBYS) üzerinden resmi yazı ile gönderilmesinin sağlanması hususunda ilgililere emirlerinizi önemle rica ederim.

e-imzalıdır.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Bakan a.

Genel Müdür

EK
-Ek-1 (2020 Yıllık Denetim Faaliyet Raporu)

Dağıtım
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)