Pazartesi
Haziran, 17
Ana SayfaHaberlerDuyurularSağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Covid-19 PCR Testi Hakkında Duyuru...

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Covid-19 PCR Testi Hakkında Duyuru Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Covid-19  PCR Testi hakkında duyuru 28 Ekim 2020 tarihinde yayınlandı.

Covid-19 PCR Testi 28.10.2020

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı   : 95966346 –

Konu : Covid-19 (SARS-CoV-2) PCR Testi

DAĞITIM YERLERİNE

29.07.2020 tarih ve 23642684- 010.06.01-1136 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde yer alan S908115- Covid-19 (SARS-CoV-2) ReverseTranskriptaz PCR testi ile S908116 – Covid-19 (SARS-CoV-2) İzolasyonu işlemlerine ilişkin;

1)     Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi; yurt dışı seyahati yapacak olan kişilere (giden/gelen), profesyonel sporculara müsabaka öncesi olası şüphe ve taramalarında ve sadece Covid-19 (SARS-CoV-2) hastalığı şüphesiyle başvuran kişilere, BSL-2 düzeyinde fiziki şartlara sahip olan ve Class II güvenlik kabini bulunan Genetik Hastalıklar Tanı/Değerlendirme Merkezleri ile kadrosunda enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji veya tıbbi mikrobiyoloji uzman hekimi bulunan sağlık kuruluşlarının Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış Mikrobiyoloji laboratuvarları ve BSL-2 düzeyinde fiziki şartlara sahip olan ve Class II güvenlik kabini bulunan Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında yapılabilecektir.

2)    Bütün numune alma ve test noktalarında Bakanlığımızca belirlenen Kamu Sağlık Hizmet Tarifesinde belirlenen test ücreti geçerli olup Kamu Sağlık Hizmet Tarifesinde belirtilen ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyecektir.

3)    Laboratuvar istemleri Bakanlığımız Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden, test sonuçlarının girişi ise ilgili kuruluş tarafından Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) üzerinden gerçekleştirilecektir. Verilerin doğru ve zamanında girilmesi ile yanlış ve/veya eksik yapılan kayıtlardan ilgili sağlık kuruluşu sorumludur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Doç. Dr. Mehmet GÜNDÜZ

Bakan a.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdür V.

DAĞITIM:                                                                                                                          Bilgi:

Gereği: 81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlükleri)                                Sosyal Güvenlik Kurumu

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü