Cumartesi
Temmuz, 20
Ana SayfaHaberlerSağlık Bakanlığı Görev Yapmak İsteyen 65-72 Yaş Arası Doktorlar İçin Talep Topluyor

Sağlık Bakanlığı Görev Yapmak İsteyen 65-72 Yaş Arası Doktorlar İçin Talep Topluyor

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 65 yaşını geçmiş Olup, 72 yaşına kadar görev yapmak isteyen doktor ve uzman doktorlar için yeniden atama kurası planlamasında kullanılmak üzere talep toplanacak.

Duyurunun aslı için: https://yhgm.saglik.gov.tr/TR,57270/65-yasini-gecmis-olup-72-yasina-kadar-gorev-yapmak-isteyen-tabip-ve-uzman-tabipler-icin-yeniden-atama-kurasi-planlamasinda-kullanilmak-uzere-talep-toplanacaktir.html


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3359 sayılı sağlık hizmetleri temel kanunu’na eklenen ek 17 nci maddesi uyarınca 65 yaşını geçmiş olup, 72 yaşına kadar görev yapmak isteyen tabip ve uzman tabipler için yapılacak açıktan atama kurası planlamasında kullanılmak üzere 20.09.2019- 26.09.2019 tarihleri arasında talep toplanacaktır.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen Ek 17 nci maddesinde “Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan Tabip ve Uzman Tabipler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla yetmişiki yaşına kadar çalışabilir.” hükmüne istinaden bu kapsamdaki tabip ve uzman tabiplerin atamaları, 3359 sayılı Kanunun Ek-l inci maddesi ve ilgili Yönetmelik hükümleri ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23/11/2017 tarih ve 2017/19 sayılı genelgesine göre kura ile yapılacaktır. Kuraya ilişkin usul ve esaslar ilan metninde belirlenecektir.

Talep toplama işlemine başvuru yapabilecekler;

a) 65-72 yaş arasında olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler,

b) Kura tarihi itibariyle 65 yaşını geçmiş olmak, (65 yaşını doldurmayan hekimler ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilmektedir)

c) Kura tarihi itibariyle 72 yaşından gün almamış olmak.

Kura başvurusu için, ilan metni ve kura takvimi www.yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak olup, kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan metninde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Bu ekrandan yapılacak talepler, sadece münhal yer tespit çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak olup, başvuru yerine geçmeyecektir.

Talepler 26.09.2019 (Saat 18:00) tarihine kadar oluşturulabilecektir. Talep bildirimi zorunlu değildir. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabileceklerdir.

Tercih işlemlerinizi aşağıdaki adımları takip ederek sisteme kaydedebilirsiniz.

https://spts.saglik.gov.tr/

  • Ortak Giriş Noktası
  • e – Devlet Üzerinden Giriş
  • Talep Toplama Kullanıcı Girişi Modülü
  • Atama Başvuru Talebi Oluştur
  • 65 – 72 Yaş Açıktan Atama Kurası İçin Talep Toplama (2019 Eylül) (Talep oluştur)
  • Açıklama Sayfası (Talep Oluştur)
  • TC Kimlik No / Cilt No / Aile Sıra No / Sıra No (Kimlik Bilgilerini Sorgula) (Cilt No / Aile Sıra No / Sıra No bilgilerini başında 0 olmadan giriniz.Yeni kimlik kart sahipleri Cilt No / Aile Sıra No / Sıra No bilgilerine e-Devlet üzerinden ulaşabilirler.)
  • Tercih İşlemleri
  • İl ve ilçe seçiniz.
  • Tercih İşlemlerini Onayla