Çarşamba
Temmuz, 24
Ana SayfaGenelPoliklinik ve Sağlık Raporları Hakkında Alınacak Tedbirler Konulu Duyuru Yayımlandı.

Poliklinik ve Sağlık Raporları Hakkında Alınacak Tedbirler Konulu Duyuru Yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Poliklinik ve Sağlık Raporları Hakkında Alınacak Tedbirler konulu duyuru 27 Mart 2020 tarihinde yayımlandı.

Poliklinik ve Sağlık Raporları Hakkında Alınacak Tedbirler

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 14500235-403.99/E.629    26.03.2020
Konu: Poliklinik ve Sağlık Raporları
Hakkında Alınacak Tedbirler

 

DAĞITIM

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı Koronavirüs hastalığı (COVID-19) tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmakta ve Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri de dikkate alınarak gerekli önlemler alınmaktadır. Hastalığın ülkemizde yayılımının önüne geçilmesi amacıyla Bilim Kurulu konuyla ilgili düzenli olarak toplanmakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Bu bağlamda alınan geçici tedbirlere aşağıdaki tedbirlerin ilave edilmesi uygun bulunmuştur.

1- Polikliniklerde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla; öncelikli olarak Merkezi Hastane Randevu Sisteminde (MHRS) randevu verilen hastalara bakılması, hastaneye randevusuz olarak başvuran hastalara triaj uygulanarak acil olmayan vakaların MHRS’den randevu alarak tekrar başvurmalarının sağlanması,

2- Kronik hastalığı olan kişilerin 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak tıbbi malzeme ve ilaç raporları geçerli kabul edilecektir. İlaç ve tıbbi malzemeler raporlarda belirtilen miktar ve dozda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirtilen kriterlere uygun olarak eczanelerden reçete edilmeksizin temin edilebilecektir.

3- 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak “süreli” engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporları ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edilecektir. Rapor yenilemek amacıyla hastanelere müracaat etmemeleri sağlanacaktır.

4- 01.02.2020 tarihi dâhil bu tarihten sonra kontrol muayenesi ön görülen süreli sağlık raporlarının yenilenmesi ikinci bir talimata kadar ertelenmiştir. Mevcut raporlar geçerli kabul edilecektir.

5- İlk defa sürücü belgesi almak için talep edilen tek hekim sürücü sağlık raporları düzenlenmeye devam edilecektir. Ancak sürücü raporu alacak kişilere kurul raporu düzenlenmesinin gerekli olduğu durumlarda sağlık kurulları ve sürücü komisyonları ikinci bir talimata kadar ertelenmiştir. Sağlık kurulu ve sürücü komisyonlarına başvurular kabul edilmeyecektir.

6- Özel sektör işe giriş raporları öncelikle iş yeri hekimlerinden veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB) talep edilecektir. 50 den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için aile hekimliklerinden rapor talep edilebilecektir.

7- Memur atamalarında mevzuatında kurul raporu zorunluluğu bulunmayan durumlarda tek hekim raporu düzenlenecektir. Kurul rapor talepleri ikinci bir talimata kadar ertelenecektir.

8- Noter ve tapu işlemlerinde istenen akli meleke raporları tek hekimce düzenlenmeye devam edilecektir.

9- Askeri yoklama raporları aile hekimliklerince düzenlenmeye devam edilecektir. Askerliğe elverişli olunmadığı yönünde hastanelere sevk edilen yükümlülerin işlemleri ikinci bir talimata kadar ertelenecektir.

10- Her türlü rapora itiraz başvuruları ikinci bir talimata kadar ertelenmiştir. Rapor itiraz başvurularında aranan 30 günlük süre itiraz başvurularının Bakanlığımızca tekrar başlatıldığı günden itibaren aranacak ve itiraz başvuruları o tarihte kabul edilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlarda gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kuruluşları, Devlet/Vakıf Üniversitesi hastaneleri, özel sağlık kuruluşları ve eczanelerde uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür