Pazartesi
Haziran, 17
Ana SayfaHaberlerMedula ve Teletıp-Tele Radyoloji Sistemi Hakkında

Medula ve Teletıp-Tele Radyoloji Sistemi Hakkında

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Medula ve Teletıp-Tele Radyoloji Sistemi hakkında duyuru yayımlandı.

Duyuru için: Medula ve Teletıp-Tele Radyoloji Sistemi hakkında duyuru


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 671890029-719 16.10.2018
Konu: MEDULA ve Teletıp-Tele Radyoloji Sistemi Hk.

Bilindiği gibi, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren, yataklı/yataksız olarak sağlık hizmeti sunan 2. ve 3. basamak tüm kamu sağlık tesislerinin 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren, üniversiteler ve özel sağlık hizmeti sunucularının ise 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) fatura ettikleri Manyetik Rezonans (MR) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) işlemlerine ait görüntüler Bakanlığımız tarafından yürütülen Teletıp-Tele Radyoloji Sistemi üzerinden kontrol edilmekte ve SGK’nın, aktarılmayan orijinal görüntüler ile gerek çekim kaynaklı gerekse aktarım kaynaklı MEDULA Sistemi tarafından okunamayan görüntülere ait işlemlerin faturalanmasına izin verilmemektedir.

Bazı sağlık tesisleri için Teletıp-Tele Radyoloji Sisteminde yaptığımız incelemeler neticesinde söz konusu görüntülere ait raporların tarafımıza iletilmediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda MR ve BT işlemlerine ek olarak 01.11.2018 tarihinden itibaren Teletıp-Teleradyoloji Sistemi’ne gönderilmeyen raporlara ait tetkiklerin de MEDULA Sistemine iletilmeyecek ve dolayısıyla SGK tarafından faturalanmayacaktır. Konunun tüm sağlık tesislerine tebliğ edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Dr. M. Mahir ÜLGÜ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliğine
(İl Sağlık Müdürlüğü)
KTS’de Kayıtlı SBYS Firmalarına

Bilgi:
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Sosyal Güvenlik Kurumuna