Cumartesi
Temmuz, 20
Ana SayfaHaberlerKPS(Kimlik Paylaşım Sistemi) İkili Anlaşmalarının Yenilenmesi Hakkında Duyuru Yayımladı

KPS(Kimlik Paylaşım Sistemi) İkili Anlaşmalarının Yenilenmesi Hakkında Duyuru Yayımladı

KPS İkili Anlaşmalarının Yenilenmesi Hakkında

21/08/2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinin Taahhütnamelerin uyumlu hale getirilmesi başlıklı Geçici 1. Maddesi; “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce imzalanmış bulunan mevcut taahhütnameler, bir yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenilenir.” hükmündedir.

Bu kapsamda hazırlanan Veri Paylaşımı Taahhütnamesini imzalamayan alıcı kurumların mevcut ikili anlaşmaları 01.03.2021 tarihinde iptal edilecektir.

Alıcı kurumlar, Veri Paylaşımı Taahhütnamesine idari kullanıcı hesabı üzerinden https://kpsbasvuru.nvi.gov.tr/ web adresinde yer alan İdari İşlemler menüsünden ulaşabilirler.

Taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanması durumunda çıktı alınıp gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.
Bilgilerinize.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü