Uz. Dr. Sedat AZAK

sedat_azak

7 Ekim 1954 yılında Rize’de doğdu. 1978 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1978–1986 yılları arasında sırasıyla; belediye hekimi, muayenehane hekimi, tıp merkezi hekimi ve özel Surp Agop Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak çalıştı. İstanbul Tabip odasında 1987–1990 arasında asistan hekim komisyon başkanı, 1988–1990 arası Kamu Çalışanları Sendikalaşma Komisyon Başkanı, 1990–1992 TBB Merkez Konseyi İstanbul Delegesi olarak görev yaptı.

1990 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak ihtisasını tamamlayan Dr. Azak,  1990–1992 yılları arasında Özel Yaşam Hastanesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yaptı.

1992 yılında Özel Gaziosmanpaşa Hastanesinin kuruluşunda görev aldı. O tarihten 20015 yılına kadar hastanenin Başhekimi, Fizik Tedavi Uzmanı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı.

1996–1997 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünde Hastane İşletmeciliği Sertifika Programını tamamlayan Dr. Azak, 1996-1997 yılları arasında Özel Bodrum Hastanesinin kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı.

1997–2004 Özel Sağlık Kuruluşları Birliği Derneği’nde Genel Sekreterlik görevini yürüten Dr. Azak, bu derneğin Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneğine (OHSAD) katılması sonrasında yeni dernekte Başkan Yardımcısı, Muhasip, Merkez Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak 2008 yılına kadar görev yaptı.

Sağlık Politikaları, Sağlıklı ve Uzun Yaşam konuları özel ilgi alanları olan Dr. Azak, bekâr ve bir çocuk babasıdır.