Türkan Özilhan TACİR

1996 yılında Oglethorpe Üniversitesi’nden mezun olan Türkan Özilhan Taci,  Seton Hall Üniversitesi, Amerika’da “Sağlık Yönetimi” yüksek lisansını tamamladı.

1996-1998 yılları arasında Anadolu Endüstri Holding’de Mali İşler Uzman Yardımcısı, ardından 1998-2000 yılları arasında İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalıştı.

Anadolu Sağlık Merkezinde 2004 yılında Bakım Devamlılığı Hizmetleri Yöneticisi, 2004-2007 yılları arasında Hasta Hizmetleri Müdürü, 2007-2011 yılları arasında Lojistik Hizmetler Direktörü, 2011- 2014 tarihleri arasında İdari Hizmetler Direktörü olarak görev yapan Türkan Özilhan Tacir, Temmuz 2014 tarihinden bu yana Anadolu Sağlık Merkezinde Genel Müdür olarak göreini devam ettirmektedir.