PROF. DR. HAYREDDİN YEKELER

Emsey Hospital Genel Müdürü Prof. Dr. Hayreddin Yekeler; 1961 Sivas doğumludur.

Lise eğitimini Sivas Lisesinde almış, 1985 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.

1992 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi Patoloji Ana Bilim Dalında ihtisasını tamamlayarak, aynı fakültede 1996 yılında Doçentlik, 2002 yılında Patoloji Ana Bilim Dalından Profesörlük unvanını kazanmıştır.

Türk Patoloji Derneği, Ankara Patoloji Derneği, Ege Patoloji Derneği, OHSAD gibi dernek, vakıf ve STK’larda üyelikleri olan Yekeler, 1990 yılından beri ulusal, uluslararası yayın gruplarında akademik yayınları, katıldığı konferans ve sempozyumlarda tebliğleri bulunmaktadır. 1994, 1995, 1998 yıllarında ise TUBITAK Bilimsel Yayınları ödülleri alan Yekeler, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği, Fırat Tıp Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyeliğinde aktif görevlerde bulunmuştur.

2004-2012 yılları arasında Elazığ Araştırma ve Eğitim Hastanesi ve İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde “Başhekimlik” görevi yapan Yekeler, 2012 yılından bu yana Emsey Hospital’da Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Hayreddin Yekeler, evli ve 4 çocuk babasıdır.