Mücahit Atmanoğlu

mücahit atmanoğlu
Mucahit ATMANOĞLU

– 1931 yılında Diyarbakır’da doğdu.

– İlk-orta-lise tahsilini babasının memur oluşu nedeniyle yurdun değişik bölgelerinde okudu.

– 1955 yılında istanbul Üniversitesi Tip Fakültesini bitirdi.

– Askerlik görevinden sonra Genel Cerrahi dalında ihtisasa başladı ve 1963 yılında Genel Cerrahi uzmanı oldu.

– 1963-1980 yılları arasında Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri olarak çalıştı.

– S.S.K İstanbul Eğitim Hastanesi’nde Genel Cerrahi Klinik Şefi oldu.

– 1974 yılında aynı hastaneye Baştabip olarak atandı. 1996 yılında Emekli olana kadar Batabip görevi ile birlikte Genel Cerrahi Klinik Şefliğini beraber yürüttü.

– 1978-1991 yılları arasında sürekli 13 yıl ve 1998-2000 yıllarında Sağlık Bakanlğı Yüksek Sağlık Şura Üyeliğinde bulundu.

– 1981-1991 yıllan arasında Baştabiplik ve Klinik Şefliği görevi ile beraber Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Bölge Sağlık Müdürü olarak görevini sürdürdü.

– Beş yıllık Sağlık Plan Çalışmalarının hazırlanmasında D.P.T.’de çalıştı.

– 1996 yılında yaş haddi nedeni ile emekli oldu.

– 1996 y1ılından beri Florence Nightingale Hastaneleri Tibbi Genel Koordinatörü ve İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Başhekim ve Tibbi Direktörü olarak görev yapmaktadır.

– T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi kuruluşuna kadar, Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olarak çalışmıştır.

– T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Kuruluşunu organize etmiş ve halen bu Ünivrsitenin Mütevelli Heyeti Bakan vekili olarak görev yapmaktadır.

– T.C. Kültür Üniversitesi Türk Böbrek Vakfı, Türkiye Şehitleri Koruma Vakfı Mütevelli Üyesi ve Türkiye İş Verenler Sendikası Konfederasyonu Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfi Yönetim Kurulu üyesidir.

– Evli, eşi Prof. Dr. Nuran ATMANOĞLU Deri ve Zührevi hastalıklar uzmanıdır.