MSc. Dr. Ömer Güzel

ÖMER GÜZEL, MSc.Dr.
Gaziantep, 1953

1975 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı.
1976 University of Colorado, School of Medicine, Department of Molecular Biology and Genetics.
1977 Edirne Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilimdalı, Öğretim Görevlisi.
1980 Biyokimya, Tıp Bilimleri Doktorası, MScDr.
1981 İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim dalı, Öğretim Görevlisi, Endokrinoloji Laboratuvarı
1983 Biruni Laboratuvarı, Yönetim Kurulu Başkanı
1989 Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarı, Yönetim Kurulu Başkanı
2001 Centro Laboratuvarları, Yönetim Kurulu Başkanı
2015 Biruni Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı
 • OHSAD, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • EFQM, Avrupa Kalite Vakfı, Sağlık Sektör Komitesi, (2002-2011)
 • Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha M.B. Klinik Laboratuvarlar Bilimsel Danışma Kurulu üyesi, 2009
 • Sağlık Bakanlığı, Ulusal Sağlık Akreditasyon Kurumu Kanun Tasarısı Hazırlama Komisyonu üyesi, 2009
 • Sağlık Bakanlığı, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmelik Komisyonu üyesi, 2013
 • Sağlık Bakanlığı, Sağlık Politikaları Kurulu, Danışman Üyesi ( 2014-2016)
 • TURKLAB, Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı.(2004-2012), Onursal Başkanı.
 • EUROLAB aisbl, The European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories, Yönetim Kurulu Üyesi.(2008- )
 • EUROLAB, TCQA, Kalite Güvence Teknik Komitesi, Başkan Yardımcısı
 • EA LC, European Accreditation Laboratory Committee, Eurolab Temsilcisi, Komite Üyesi
 • AACC, American Association Clinical Chemistry, Üye
 • TBD, Türk Biyokimya Derneği, Üye
 • TÜRKAK, Türk Akreditasyon Kurumu, Danışma Kurulu Üyesi
 • Anadolu Sağlık Merkezi, John Hopkins Hastanesi, Yönetim Kurulu Danışman Üyesi
 • SKİD, Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği, Genel Sekreter,
 • TUSİAD, Sağlık Çalışma Grubu Üyesi,
 • UDDER Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Derneği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (2008-2014)
 • TOBB Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Sağlık Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı.(2008- )