Cumartesi
Temmuz, 20
Ana SayfaManşetGSS Tarafından OHAL Bölgesi SHS lere Yönelik İş ve İşlemler Hakkında Duyuru...

GSS Tarafından OHAL Bölgesi SHS lere Yönelik İş ve İşlemler Hakkında Duyuru Yayınlandı

GSS tarafından 10 Mart 2023 tarihinde ”Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde Bulunan ve/veya Buralarda Hizmet Sunan Kurumumuzla Protokollü/Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucularına Yönelik İş ve İşlemler” konulu duyuru yayınlandı.

Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde Bulunan veveya Buralarda Hizmet Sunan Kurumumuzla ProtokollüSözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucularına Yönelik İş ve İşlemler – 10.03.2023

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

10/03/2023

DUYURU
OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLEN İLLERDE BULUNAN VE/VEYA BURALARDA HİZMET SUNAN KURUMUMUZLA PROTOKOLLÜ/SÖZLEŞMELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA YÖNELİK İŞ VE İŞLEMLER

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanında bazı tedbirlerin alınmasına yönelik olarak 22/02/2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 125 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Sosyal güvenlik alanında alınan tedbirler” başlıklı 6 ncı maddesine istinaden;

1- Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan Kurumumuzla protokollü/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularından depremden etkilendiğini belirten kamu kurum ve kuruluşlarından aldığı herhangi bir belgeyi ibraz etmek kaydıyla;

a) Hastane, diyaliz merkezi, tıp merkezi ve benzerleri için Aralık 2022 dönemi (Ocak 2023 teslim) ve öncesinde teslim ettiği dönemlerine ait fatura eki belgelere yönelik incelemeler sırasında SUT’ta belirtilen incelemeye esas belgeler haricinde belge talebinde bulunulmaması, Ocak-Şubat 2023 dönemlerinde Kuruma sunduğu hizmetler karşılığı olarak düzenlenmiş e-fatura esas alınarak fatura/reçete eki belgelerden herhangi bir belge aranmaksızın MEDULA sistemindeki mevcut bilgi ve belgeler,
üzerinden iş ve işlemlerin yürütülerek sonuçlandırılması,

b) Diğer sağlık hizmeti sunucuları için 06/02/2023 tarihi ve öncesine ait Kuruma sunduğu hizmetler karşılığı olarak düzenlenmiş e-fatura veya manuel fatura,
Fatura/reçete eki belgelerden herhangi bir belge aranmaksızın MEDULA sistemindeki mevcut bilgi ve belgeler,
üzerinden iş ve işlemlerin yürütülerek sonuçlandırılması,

2- Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan Kurumumuzla protokollü/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına sözleşmeden kaynaklanan;

a) Cezai şart gerektiren her türlü duruma ilişkin yapılacak tebligatlar ile,

b) 06/02/2023 dahil öncesinde tebligatları yapılmış cezai şart gerektiren her türlü duruma ait uygulamaların,

c) Protokol/sözleşme ve diğer nedenlerden kaynaklanan her türlü fazla ve yersiz ödemelere ilişkin tebligatların,

d) Fazla veya yersiz ödemeler 06/02/2023 tarihi itibariyle taksitlendirme işlemlerini bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklarının tahsilinin,

Olağanüstü hal süresince ertelenmesine, karar verilmiştir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.