Çarşamba
Temmuz, 24
Ana SayfaHaberlere-Nabız Sistemine Veri Gönderimi Hakkında Duyuru Yayımlandı

e-Nabız Sistemine Veri Gönderimi Hakkında Duyuru Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından e-Nabız Sistemine Veri Gönderimi konulu duyuru yayımlandı.

Duyurunun aslı için: e-Nabız Sistemine Veri Gönderimi


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 95741342-719
Konu : e-Nabız Sistemine Veri Gönderimi

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yapılan ortak çalışma çerçevesinde 27 Nisan 2019 tarihinden sonra takip alınan hastalar için e-Nabız Sistemine gönderilen veriler, SGK MEDULA Sistemi faturalandırma aşamalarında kontrol edilmektedir.

Bu kapsamda, sağlık hizmetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılması, daha doğru şekilde planlanabilmesi ve hastaların verilerine e-Nabız üzerinden daha etkin şekilde erişebilmesi amacıyla;
1. e-Nabız Sistemine “(105) Laboratuvar Sonuç Kayıt” paketi ile laboratuvar sonuçları kaydedilmeyen laboratuvar hizmetlerinin,
2. e-Nabız Sistemine “(103) Muayene Bilgisi Kayıt” paketi gönderilmeyen takiplere ait hiçbir hizmetin,
3. e-Nabız Sistemine “(106) Çıkış Kayıt Bilgisi” paketi gönderilmeyen yatan hastalara ait hiçbir hizmetin,
4. Teletıp Sistemine iletilmeyen Mamografi tetkiklerine ait hizmetlerin,
5. e-Nabız Sistemine LOINC kodu gönderilmeyen laboratuvar işlemlerine ait hizmetlerin,
6. e-Nabız Sistemine “(201)Patoloji Kayıt” paketi gönderilmeyen patoloji hizmetlerinin,
7. e-Nabız Sistemine “(502) Yoğun Bakım Hizmet Formu” paketi gönderilmeyen yoğun
bakım hizmetlerinin, MEDULA Sistemine hizmet kayıt aşaması öncesinde bildirimleri yapılmayacaktır.

(1),(2),(3),(4) maddelerinde belirtilen hususlar; kamuya bağlı hizmet veren sağlık tesisleri için 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yapılan hizmetlerde, özel ve üniversite olarak hizmet veren sağlık tesisleri için 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yapılan hizmetlerde uygulanacaktır. (5),(6),(7) maddelerinde belirtilen hususlar ise kamu, özel ve üniversite olarak hizmet veren sağlık tesisleri için 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yapılan hizmetlerde uygulanacaktır.

Yukarıda anılan işleyiş çerçevesinde gerekli entegrasyon ve hazırlıkların tamamlanması ve ilinizdeki kamu, özel ve üniversite olarak hizmet veren sağlık tesislerinde fatura ve döner sermaye birimlerine tebliğ edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Şuayip BİRİNCİ
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlükleri)