Çarşamba
Temmuz, 24
Ana SayfaHaberlerCOVID-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Hastalarının Ülkemize Giriş İzin İşlemleri İle...

COVID-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Hastalarının Ülkemize Giriş İzin İşlemleri İle İlgili USHAŞ Duyurusu

Covid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Hastalarının Ülkemize Giriş İzin İşlemleri İle İlgili USHAŞ Duyurusu 20 Mayıs 2020 Tarihinde yayımlandı

Yazının PDF Hali için Tıklayınız

COVID-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Hastalarının

Ülkemize Giriş İzin İşlemleri İle İlgili

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) Duyurusu

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2020 tarihli ve 14500235-419-E.1097 Sayılı yazısında belirtildiği gibi, Covid-19 Pandemisi süresince uluslararası sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelecek hasta ve yakınları USHAŞ’ın hasta takip sistemine kaydedilecektir.

Bu çerçevede, söz konusu hastaların covid19st.ushas.com.tr adresinde yer alan hasta takip sistemine kaydedilmesi gerekmektedir.

Sistemin kullanımına ilişkin kurallar ve ön onay akışı aşağıda belirtildiği şekildedir:

Kurallar:

1- Hastaların kaydedilmesi için öncelikle “kullanıcı hesabı” oluşturulması gerekmektedir.

Kullanıcı hesapları aşağıdaki 4 türde açılabilir.

a) Hastanın kendisi

b) Hasta yakını

c) Hastane

d) Aracı kuruluş

2- Aracı kuruluşların ve hastanelerin kullanıcı hesapları, gerekli kontrollerin yapılması sonrası USHAŞ onayı ile aktif hale gelecektir.

3- Hasta ile birlikte en fazla 2 refakatçi kaydı yapabilecektir.

4- Bir hastanın kaydı oluşturulduktan sonra aynı (pasaport/kimlik numaralı) hasta mükerrer olarak kaydedilemeyecektir.

Ön onay akışı

1- Kullanıcı hesabı oluşturulur.

2- Sağlık turizmi kapsamında ülkemizde tedavi olmak isteyen hasta kaydı yapılır. Bu alanda hastaya ilişkin aşağıdaki bilgiler istenmektedir:

a) Hasta bilgileri

Adı, soyadı, yabancı dili, telefonu, e-mail adresi, uyruğu, kimlik no’su, pasaport no’su, doğum tarihi, cinsiyeti, pasaportun verildiği ülke, geçerlilik tarihi, hangi ülkeden geleceği, hangi sınır kapısından giriş yapacağı,

b) Hastanın medikal bilgileri

Hangi hastaneye geleceği, tedavi talep edilen branş, ilgili raporlar, epikrizler ve ilgili ülkede yapılabiliyor ise Covid-19 PCR test sonuç raporu (bu alanda “dosya yükle” seçeneği ve büyük boyutlu dosyalar için “we transfer” gibi link paylaşılması seçeneği vardır.)

c) Hastane hasta kabul belgesi

Bu belge sistemde şablon olarak yer almaktadır. Hastane yetkilileri tarafından imzalanmış, hastanın ilgili hastaneye kabul edileceğine dair belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

d) Hastanın taahhütname ve onam formu

Bu form sistemde şablon olarak yer almaktadır. Formun hasta ve refakatçisi tarafından ayrı ayrı imzalanarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

e) Refakatçi bilgileri

Adı soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, telefonu, pasaport numarası, geçerlik tarihi ve refakatçi için de imzalanacak taahhütname ve refakatçinin Covid-19 PCR test sonucu (ilgili ülkede yapılabiliyor ise)

– Bir hasta ile ilişkili en fazla 2 refakatçinin kaydedilmesine izin verilecektir.

– Tüm alanlar zorunlu olacaktır.

3- Kaydedilen hastalar uygunluk bakımından değerlendirildikten sonra USHAŞ tarafından kabul edilir veya reddedilir.

4- Hastanın reddedilmesi durumunda red nedeni hastayı kaydeden kullanıcıya ve hastaya e-posta ile iletilir.

5- Hastanın kabul edilmesi durumunda izin yazısı örneği hastayı kaydeden kullanıcıya ve hastaya e-posta ile iletilir.

USHAŞ onayına gönderilen hasta kayıtları için sonuçlar en geç 24 saat içerisinde hastaya ve hasta kaydını yapan kullanıcıya e-posta ile gönderilecektir. Bu sebeple, hesap oluşturulurken ve hasta kaydedilirken kullanılacak e-posta adreslerinin dikkatli seçilmesi ve aktif kullanımda olmaları önemlidir.

Bilgi almak ve sorularınız için +90 850 288 38 38 numaralı telefondan (Uluslararası Hasta Çağrı Merkezi numarası) veya [email protected] e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Koronavirüs hastalığı (Covid-19) ile mücadele süresince uluslararası sağlık turizmi kapsamında ülkemizden sağlık hizmeti almak isteyen hastaların kabulü kapsamındaki diğer kurallar:

1- Aşağıdaki ülkelerden gelen hastalar kabul edilecektir:

– Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, İngiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

2- Yalnızca aşağıdaki branşlarda hasta kabul edilecektir:

– Ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, üroloji, göz hastalıkları, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, cerrahi onkoloji, jinekolojik onkoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, beyin ve sinir cerrahisi, hematoloji, yoğun bakım ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli ve kemik iliği nakli

3- Hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelerin aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir:

a) Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olmalıdır.

b) Bünyesinde Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) olmalıdır.

c) Ruhsatında ve faaliyet izin belgesinde; göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji veya tıbbi mikrobiyoloji branşları yer almalıdır.

d) Üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi olmalıdır.

e) Hastanenin müstakil bir katı veya koridor ve diğer alanlarından başka hasta veya refakatçisinin temas etmeyeceği şekilde müstakil bir servisi yurtdışından gelecek uluslararası sağlık turizmi hastaları için ayrılmalıdır.

4- Bir hasta ile birlikte en fazla iki refakatçinin ülkeye girişine izin verilebilecek olup, hasta ve refakatçilerinin seyahat, ülkeye giriş, transfer ve izolasyon gibi konularda uymak zorunda oldukları kurallara buradan (SB yazı eki “EK-1 Uluslararası Sağlık Turizmi Hastaları ve Refakatçileriyle İlgili alınacak Tedbirler” linki) ulaşabilirsiniz.

5- Hasta ve refakatçileri aşağıda belirtilen kara yolu ve hava yolu noktalarından ülkemize giriş yapabilecektir.

a) Hava yoluyla: İstanbul Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı

b) Kara yoluyla: Kapıkule Hudut Kapısı, Sarp Hudut Kapısı

c) Hasta ve refakatçilerine ücreti mukabili hava alanları ve hudut kapılarında Covid-19 PCR testi yapılacak veya PCR için numune alınacaktır.