Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaHaberlerSosyal Güvenlik Kurumundan HaberlerAllogreft Ürünlerin Sağlık Hizmet Sunucuları Tarafından SGK'ya Faturalandırılması Hakkında Duyuru Yayınlandı

Allogreft Ürünlerin Sağlık Hizmet Sunucuları Tarafından SGK’ya Faturalandırılması Hakkında Duyuru Yayınlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından  5 Ekim 2023 tarihinde “Allogreft Ürünlerin Sağlık Hizmet Sunucuları Tarafından Kurumumuza Faturalandırılması” konulu duyuru yayımlandı.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

05.10.2023

ALLOGREFT ÜRÜNLERİN SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI TARAFINDAN KURUMUMUZA FATURALANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

Sağlık Uygulama Tebliği 3.1.1 maddesinin ikinci fıkrasında “Kurumca bedeli karşılanan tıbbi malzemelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)/ Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi cihazlar ile ilgili mevzuatı kapsamında yer almayan tıbbi malzeme bedellerinin Kurumca karşılanmasında ve SUT’ta belirtilen istisnalardan TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması şartı aranmaz. TİTUBB/ÜTS’ye kayıtlı olan bir malzemenin ayrıca üretici ve/veya distribütör firmalarının da TİTUBB/ÜTS’de tanımlanmış olması gerekmekte olup resmi kurumlar/resmi sağlık kurumlarından bu şart aranmaz. Bir malzemenin TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca bedelinin karşılanması için tek başına yeterli değildir.” hükmü yer almakta olup, sağlık hizmet sunucuları tarafından allogreft ürünlerin Kurumumuza faturalandırılması sırasında MEDULA sistemi bahse konu ürünlerin satın alındığı veya satıldığı tarihte TİTUBB sisteminde kaydının olup olmadığını kontrol etmekte, kaydı yok ise faturalandırmaya izin vermemektedir.

Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından Kurumumuza MEDULA sistemi ile entegre TİTUBB sisteminin, hali hazırda ruhsatlı Doku ve Hücre Merkezleri ve ithalatçı firmalar tarafından, sistemde yaşanan aksaklıktan dolayı kullanılamadığı, bundan dolayı hasta tedavisinde kullanılan allogreft ürünler ile ilgili olarak sağlık hizmet sunucularının bahse konu ürünleri Kurumumuza faturalandırma yapamadıkları, mağduriyetlerin ve gelir kayıplarının yaşanmaması adına TİTUBB sistemindeki aksaklıklar giderilinceye veya yeni bir sistem oluşturuluncaya kadar TİTUBB sistemine kaydedilemeyen ancak Bakanlıklarınca onaylanarak kayıt altına alınmış ürünler ile ilgili olarak Kurumumuzca belirlenecek kurallar çerçevesinde faturalandırmaların sağlanmasının önem arz ettiği, Bakanlıklarınca TİTUBB sisteminde bulunmayan ancak onaylanarak kayıt altına alınan ürünler ile ilgili değişiklik olması durumunda eş zamanlı Kurumumuza değişiklik olan ürünlerin bildirileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan TİTUBB sisteminin kapalı olması nedeniyle bu kontrol MEDULA sistemi tarafından yapılamamakta ve sağlık hizmet sunucuları tarafından Kurumumuza söz konusu ürünler faturalandırılamamaktadır.

Bu doğrultuda, hasta mağduriyetlerinin oluşmaması açısından Sağlık Bakanlığınca TİTUBB sistemindeki aksaklıklar giderilinceye veya yeni bir sistem oluşturuluncaya kadar sağlık hizmet sunucuları; allogreft ürünlerin Kurumumuza faturalandırılması aşamasında MEDULA sisteminde yer alan “takip fatura ekleri” bölümüne Sağlık Bakanlığının ilgili biriminden alınan söz konusu ürünün satın alındığı veya satıldığı tarihte TİTUBB’da kaydının olduğunu gösteren resmi yazının e-imzalı olarak eklenmesi suretiyle Kurumumuza faturalandırabileceklerdir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.