Pazartesi
Nisan, 22
Ana SayfaManşet2024 Yılı HUV Katsayısı Hakkında Açıklama

2024 Yılı HUV Katsayısı Hakkında Açıklama

Ülkemizde özel sağlık sektörü, sağlık hizmetinin %25’ini, yoğun bakım hizmetinin %36’sını karşılamakta ve yaklaşık 500.000 personelin istihdamını sağlamaktadır. Özel sağlık kuruluşlarında hizmet veren hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının gelirlerinin belirlenmesinde HUV katsayısı en önemli parametrelerden biridir.

2023 yılında, özel sağlık kuruluşlarının maliyetlerinin yıl içerisinde TÜFE endeksinden çok daha yüksek oranda artmasının yanında, 1 Ocak 2024 itibariyle asgari ücrete yapılan %49’luk (yıllık %100) artış ve kamuda çalışan hekim ile diğer sağlık çalışanlarına da yapılacak ciddi ücret artışları, özel sağlık kuruluşlarındaki çalışanların maliyetini rekabet koşulları gereği daha yüksek oranda etkileyecektir.

Buna karşılık, Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından 1 Ocak 2024’ten geçerli olacak şekilde katsayı artış oranının sadece %40,54 olarak belirlenmesi, 2024 yılına girerken özel sağlık kuruluşlarını tam anlamıyla bir açmaza sürüklemiş, sektördeki sağlık hizmet sunucuları, hekimler ve diğer çalışanlar arasında büyük hayal kırıklığına neden olmuştur. Nitekim son 10 yılda asgari ücret 20 katına çıkarken TTB katsayısı sadece 12 katına çıkmıştır. Basit bir örnek vermek gerekirse, 2014 yılında 9,5 muayene ile bir asgari ücret dolarken, bugün 15,4 muayene yapılması gerekmektedir. Bu ise, hekimlik emeğine ve sağlık hizmeti karşılığına Türk Tabipler Birliği nezdinde dahi maalesef asgari ücretlilere verilen değer kadar önem verilmediğini göstermektedir.

Hem yazılı olarak hem değişik toplantılarda sorunlarımız TTB temsilcileri ile paylaşılmış ve katsayı artışının asgari ücret artışının altında bir artış olmaması konusu tarafımızca dile getirilmişken, belirlenen oranın asgari ücret artış oranının altında kalmış olması, hem hekimlerimizin alacakları ücretleri etkileyecek hem de asgari ücretin üstünde ücret alan hemşire ve diğer sağlık çalışanları için daha düşük artış oranına sebep olacaktır. Bu durumun çözüme kavuşturulması sektördeki sağlık profesyonelleri ve çalışanlar arasında uzun vadeli bir motivasyon ve iş birliği sağlamak adına kritik bir öneme sahip olup, bu katsayı ile devam edilmesi halinde özel sağlık kuruluşlarının iş barışına, nitelikli personeline, mali durumuna ve hizmet sunumu anlamında sürdürülebilirliğine ciddi zarar verecektir.

Ayrıca bu duruma ilaveten HUV katsayıları baz alınarak sigorta firmaları ile yapılan anlaşmalarda özel sağlık kuruluşları iskontoları ve hibrit poliçeleri kabul etmek zorunda kalmakta, HUV katsayısındaki düşük artış oranı da sigorta firmaları ve özel sağlık kuruluşları arasındaki ilişkilerin daha da zorlanmasına sebep olmaktadır.

Bu nedenlerle sektörün ihtiyaçlarına cevap veremeyen Türk Tabipler Birliği birim ve katsayısı karşısında fiyatlama sistemimizin başka parametrelere bağlanması gerekliliği yönünde üyelerimizin baskısı ciddi bir şekilde artmaktadır.

Bu bağlamda, 2024 yılı HUV katsayısının bir kez daha gözden geçirilerek, sektördeki mali gerçeklere uygun, sürdürülebilir ve adil bir şekilde, hakkaniyet esaslarına göre ivedilikle yeniden belirlenmesi talebimiz TTB Merkez Konseyi’ne yazılı olarak iletilmiştir.

Sektörümüze önemle duyurulur…

OHSAD Yönetim Kurulu