Çarşamba
Temmuz, 24
Ana SayfaE-Bülten17 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

17 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından 17 Ocak 2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan karar metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.


17 Ocak 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31011

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI

Karar No: 2020/1

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 15/01/2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

MADDE 1- Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki “Ek-3/C-3 Diğer Protez Ortezler” Listesinde yer alan “DO1014” SUT kodlu “BPAP S/T\ “DO1015” SUT kodlu “BPAP S/T AV APS” ve “DO1016” SUT kodlu “ADAPTİF BASINÇ DESTEKLİ SERVO VENTlLASYON (ASV) CİHAZI” tıbbi malzemelerin fiyatlarının yeniden belirlenmesine oy birliği ile,

DO1014

BPAP S/T

10 yıl

4.800,00

DO1015

BPAP S/T AVAPS

10 yıl

4.800,00

DO1016

ADAPTİF BASINÇ DESTEKLİ SERVO VENTİLASYON (ASV) CİHAZI

10 yıl

7.500,00

MADDE 2 –
Alınan kararın 11/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girmesine,

Karar verilmiştir.