Çarşamba
Temmuz, 24
Ana SayfaGenel13. OHSAD Kurultayı 2. gün Oturumları Tamamlandı

13. OHSAD Kurultayı 2. gün Oturumları Tamamlandı

Derneğimiz tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ‘OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları’ 2. gününe, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Murat Yazıcı ve OHSAD Genel Sekreteri Dr. Uğur Baran’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Sağlık Sektörünün Genel,Bölgesel Gündem ve Önerileri” başlıklı oturumu açmasıyla başladı.

TÜRKİYE GENELİNDE 564 FİZİK TEDAVİ MERKEZİ:
İlk olarak kürsüye,Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Ayakta Teşhis ve Tedavi Daire Başkanlığı’ndan Doç. Dr. Ensar Durmuş çıktı. Doç. Durmuş, konuşmasında, sağlık hizmetlerinin geneline ilişkin rakamsal bilgiler paylaştı. İstanbul, Konya ve Antep’in sağlık kabinlerinin varlığı ve sayısı konusunda ilk 3 il olduğunu belirten Doç.Durmuş, “143 adet mevcut evde bakım hizmeti birimimiz, 17 ilimizde konaklamalı fizik tedavi merkezimiz, Türkiye genelinde 564 fizik tedavi merkezimiz bulunuyor” dedi.

Doç. Durmuş, saç ekim birimleri hakkında yönetmeliğe ilişkin de bilgiler vererek, bu yönetmelikte saç ekim merkezlerinde çalışan sağlık mensubunun ve yapılacak uygulamanın tanımlandığı bilgilerini aktardı.

“İDARİ YAPTIRIM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULACAK”:
Doç. Durmuş’un ardından kürsüye, SGHM Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Gültekin Bayraktar geldi. Bayraktar, sağlık tesislerinin denetimlerine ilişkin adli ve idari yaptırımların detaylı olarak tanımlandığını belirterek, bu yaptırımların faaliyet durdurmadan ruhsat iptaline ve para cezalarına kadar çeşitlilik gösterdiğini söyledi. Faaliyet durdurma yaptırımının uygulanmasına ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, illerde sağlık tesislerinin denetimlerinde yetkililerin görev tanımlarına ilişkin bilgi sundu. Bakanlık bünyesinde “İdari Yaptırım Değerlendirme Komisyonu” kurulacağını da belirten Bayraktar, “Bu komisyon il denetim ve değerlendirme komisyonunca alınan kararların uygulanması ya da uygulanmaması yönünde kararlar alacak” dedi.
Özel hastanelerde en çok ihlal tespit edilen hususlara ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, izinsiz tadilatlar konusunda aykırılık sayısının 520 olarak tespit edildiğini, ilave ücret alınmaması kuralına karşı ise 153 aykırılık tespit edildiğini belirtti.

ÖZEL HASTANELERE KESİLEN CEZALARDAN VAZGEÇİLMELİ:
Bayraktar’ın ardından OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Feza Şen, konuşmasını gerçekleştirdi. OHSAD’ın Sağlık’tan talep ettiği sorunların rakamsal verilerini paylaşarak bu taleplerden 2’sinin çözüldüğünü, bu sebeple Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür ettiklerini söyledi. Dr. Şen, özel hastanelerde hekim kadrosu açılması gerektiğini belirten Şen, verilen cezaların özel hastaneleri yorduğunu, mükerrer ceza uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti. Mükerrer cezalardan iade edilen paralar olduğunu ama bu işlemlerin temelsiz kalmış hukuki işlemlerle sonuçlandığını belirtti.

ÜLKEMİZİN YÜZÜNÜ KIZARTAN TANITIMLAR İSTEMİYORUZ: SGHM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Murat Yazıcı ise, sağlık alanındaki reklam yasağına ilişkin merak edilenlere yanıt verdi. Dr. Yazıcı, “İşini çok iyi bir şekilde, kalitesi çok yüksek şekilde yapan sağlık kuruluşları olduğu gibi kaliteden uzak şekilde yapan bazı yapılar da var. Bazı görüntü ve reklam adı altında yapılan paylaşımların uluslararası çapta, aleyhte kullanılması bizi çok üzüyor. Bu alanda denetleme ve düzenleme ihtiyacı olduğundan dolayı bunu yapıyoruz ama işini düzgün yapanların rahatsızlıklarını da çok iyi anlıyoruz. Ama ülkemizi kötü gösterenlere de izin veremeyiz.” dedi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Hastaneler Dairesi Başkanı Ecz. Ahmet Aydınlı‘nın da yer aldığı oturum, salondan gelen soru cevaplarla sona erdi.

Kahve molasının ardından BULUT Klinik Medikal Direktörü Dr. Necip Yariz “Uzaktan Sağlık Uygulamaları ve Geleceği” hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Yariz, Bulut Klinik’in özel hastanelere web sitesi kurduğunu, bu sayede özel hastanelerin kendi doktorlarını listeleyebildiklerini, doktorların canlı takvimlerini verebildiklerini söyledi. Bu sayede özel hastanelerin yüzde 70’ine hizmet verebileceklerini söyleyen Dr. Yariz, uzaktan sağlık konusunda Türkiye ve dünyadan veri ve bilgiler paylaştı.

Dr. Yariz, Türkiye’nin uzaktan sağlıkta hızlı yol alabilme kapasitesine sahip olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin bu anlamda önünün çok açık olduğunu kaydetti. Türkiye’nin uzaktan sağlık konusunda çok ciddi sıçrama yapabileceğini ve dünya ülkelerine örnek olabilecek kapasiteye sahip olduğunu da belirten Dr. Yariz, hergün hastaların hayatlarını kolaylaştırabilecek son teknoloji tıbbi cihazların üretildiğini vurguladı. Bulut Klinik’in bu ürünlerle uzaktan sağlık uygulaması entegrasyonu sayesinde başarılı çalışmalara imza attıklarını söyleyen Dr. Yariz, yaptıkları son entegrasyonla holter cihazı takılan hastaların verilerini doktorların direkt hasta dosyalarından görebildiklerini belirtti.

Kongre’nin 5. oturumu ise “Deprem ve Doğal Afetlerin Özel Sağlık Kuruluşlarına Etkileri” başlığıyla gerçekleşti. Oturumun moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur yaptı. Oturum kapsamında ilk sunumu yapan, Hatay Özel Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Fazıl Altınay, deprem bölgesinde özel hastanelerin son durumlarını görselleriyle paylaştı.

Hatay’da 5 özel hastanenin yıkıldığını ve 5 doktora hala ulaşılamadığını açıklayan Fazıl Altınay, bazı hastanelerin de depremde hizmet veremez hale geldiğini belirtti. Tıp merkezlerinin de faaliyet dışı kaldığını belirten Altınay, hastanelerin yıkılmasının yanı sıra niteliksel ve niceliksel de yıkımlar yaşandığını, bazı birimlerin hizmet veremez hale geldiğini ve kapanmak zorunda kaldığını söyledi.

Hastane hizmetlerinde Hatay’da hala çok ciddi sıkıntılar yaşandığını, hastaların çevre illere sevk edilmek zorunda kaldığını söyleyen Altınay, “Hekim olup da artık Hatay’da çalışmak isteyen doktor yok. Bazen bazı branşlarda hekim bulabiliyoruz ama kadro sıkıntısı yüzünden o doktorları istihdam edemiyoruz” dedi. Enerji maliyetlerinde de destek alamadıklarını söyleyen Altınay, “Depremde ortalık, her şey her yerde. Yani çalışılabilecek gibi bir durum bil yok. Yenidoğan yoğun bakımda tedaviyi güç bela sürdürüyoruz. Depremden hemen sonrasından bahsediyorum. Kullandığımız ilaçların kupürleri yok diye SGK paramızı kesti. Bu ne anlaşılır, ne de vicdani…Çok ciddi finansal sorunlar yaşıyoruz” dedi.

Altınay’ın ardından Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım sunumunu gerçekleştirdi. Afetler konusunda hastaneler bağlamında pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Dr. Yıldırım, “Bölgesel bazda 6 Şubat sonrasında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 11 il OHAL kapsamına alındı. Bu felaketin tekrarının olmamasını diliyoruz ancak afet de kaçınılmaz bir gerçek. Buna yönelik olarak da tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu felaketlerde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili güvenli hastane kavramı önem taşıyor. Hastaneler afet sırasında çok önemli rol oynarken bu aşamada güvenli hastane kavramının da irdelenmesi gerekir. Bölgedeki özel hastaneler özellikle depremin ardından altyapı sorunları, malzeme sorunları, fonksiyonel sorunlar, insan kaynaklarında sorunlar, yiyecek, içecek, kanalizasyon sorunları gibi birçok konuda üst üstte eklenen sorunlar yaşadı” dedi. Sağlık Bakanlığı ve diğer Bakanlıklar ile SGK’dan deprem bölgesinde bulunan özel hastanelerde uygulanması konusunda bazı kolaylıklar için talepte bulunduklarını söyleyen Dr. Yıldırım, bu taleplerden birinin en azından SUT değerlerinin bölge hastaneleri için yükseltilmesi olduğunun altını çizdi.

Dr. Yıldırım’ın ardından OHSAD Deprem Komitesi Başkanı Kemal Kaplan kürsüye gelerek, hastanelerin depreme dayanıklılığı ve deprem sonrası hizmetleri konusunda OHSAD’ın yürüttüğü çalışmaları aktardı. Hastanelerin depremden sonra tıbbi hizmetler konusunda varlığını sürdürmesi, halka hizmet edebilmesinin tıbbi hizmetlerin devamlılığına, bunun da tıbbi kadrolara bağlı olduğunu söyleyen Kaplan, OHSAD olarak deprem özelinde bir kitapçık hazırladıklarını, bu kitapçıkta hasta kayıtlarının deprem günlerinde nasıl tutulabileceğinden, tıp adamlarının nerede nasıl görev yapabileceklerine kadar kural ve hizmetlerin belirlendiğini söyledi.

Özel hastanelerin sunduğu imkanların, hastane personeli için deprem dönemlerinde aktif olmayacağı düşünülerek, personelin manuel olarak bu hizmetleri nasıl sürdürecekleri konusunda eğitim almalarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kaplan, hastane personeli açısından ilk 3 gün deprem dönemlerinde ekibi ayakta tutmanın çok önemli olduğunu da söyleyen Kaplan, bunun çok pratik yollarını düşünmek ve gıda stokları yapmak gerektiğini de kaydetti.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Hastaneler Dairesi Başkanı Ecz. Ahmet Aydınlı oturumun son konuşmacısı olarak sunumunu gerçekleştirdi. Özel Sağlık Kuruluşlarında afetlere hazırlık konusunda değerlendirmede bulunan Aydınlı, personel eğitiminin afet dönemleri için özel önem taşıdığını söyledi. Acil tıbbi sağlık hizmeti sunmak adına, planlamanın öneminden bahseden Aydınlı, deprem sırasında araç ve ekipmanların hazır tutulmasının, personelin afetlere hazır olmasının ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmanın kendilerinin en önemli işlevlerinden biri olduğunu kaydetti. Simülasyonlarla hastanelerin depreme hazırlanmasının önemine de vurguda bulunan Aydınlı, mobil tanı merkezlerinin kurulmasının, afet eğitimlerinin de zorunlu eğitim kapsamına alınmasının gündemlerinde olduğunu söyledi.

SAĞLIKTA 40. YIL: MEDİTEL HEALTHCARE 
Beşinci oturumun ardından Meditel Healthcare Grup Yönetim Kurulu Üyesi PHDC. Can Çelik sponsor sunumunu gerçekleştirdi. Meditel Healthcare’in sağlıkta 40. yılını kutladığını belirterek, şirket kuruluşunda yer alan mühendislere ilişkin bilgiler verdi. 40 yıl içinde Meditel Healthcare olarak neler yaptıkları ve sağlık sektöründe ne tür yeniliklere imza attıklarını anlatan Çelik, çok amaçlı görüntüleme cihazlarından, dijital röntgen cihazlarına karşı ürünlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Birçok üniversite hastanesinde ve şehir hastanelerinde de Shimadzu cihazlarının yer aldığını da belirten Çelik, bazı hastanelerde üst düzey tedaviler sunan cihazların kurulumuna başlandığını söyledi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN 100. YILINDA SAĞLIK BAKANLARI”:
Meditel sunumunun ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özsarı kürsüye çıktı. “Sağlık Bakanlığı’nın 100. Yılında Sağlık Bakanları” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. 25 yıllık dönemler halinde Sağlık Bakanları konusunda bilgi veren Prof. Özsarı, Cumhuriyet’in ilk bakanlarının TBMM’de seçilerek Bakan olduklarını söyledi. Bakanların ortalama görev süreleri hakkında da bilgilendirmede bulunan Prof. Özsarı, ortalama Bakanlık süresinin 2 yıl olduğunu, en uzun Bakanlık yapan isimlerin Refik Saydam ve Recep Akdağ olduğunu kaydetti. 66 hükümette 52 Sağlık Bakanının görev yaptığını da söyleyen Özsarı, Bakanların 9’unun hayatta olduğunu kaydetti.

“SAĞLIĞIN DİJİTALLEŞMESİNDE TEKNOLOJİK GELİŞMELER” KONUŞULDU:
Prof. Özsarı’nın sunumunun ardından OHSAD Yönetim Kurulu Danışmanı Hüseyin Çelik‘in moderatörlüğünde “Sağlığın Dijitalleşmesinde Teknolojik Gelişmeler” oturumu gerçekleşti. İlk sunumu Liv Hastaneleri Grup Koordinatörü Meri İSTİROTİ yaptı. İstiroti, Sağlıkta Dijitalizasyonu Başarmış hastane örneklerinden bahsederek, hastanelerin dijitalizasyonun geleceğinden nasıl faydalanacağı konusunda bilgiler sundu. Tedaviyi hızlandıran faktörleri sıralayan İstiroti, yapay zeka tabanlı görüntüleme teknolojilerinin pek çok açıdan sağlıkta hizmeti daha da etkin sunmaya yardımcı olduğunu kaydetti.

E-Sağlığın hastalara neler sağladığı konusunda da bilgilendirmede bulunan İstiroti, özellikle hastalar için ilaç kullanımı konusunda uyarı sisteminin bazı aplikasyonlarla geliştiğini ve bunun çok önemli olduğunu kaydetti.

İstiroti’nin ardından ABBOTT Dijital Sağlık Çözümleri Direktörü Emre TAVŞANCIL sunumunu gerçekleştirdi. Sağlık sektörü paydaşlarının dijital sağlığa önem vermesinin ve ortak paydada buluşmanın önemini vurgulayan Tavşancıl, bilgi teknolojilerindeki ilerlemenin dijital dönüşümü hızlandırdığını kaydetti. Finansman üzerindeki baskıların detaylarına ilişkin bilgiler sunan Tavşancıl, sağlık profesyonellerinin tekrarlayan, bürokratik işlemlerde harcamak zorunda kaldıklarını belirtti.

YAPAY ZEKA FIRSATLAR KADAR TUZAKLARLA DA DOLU:
Tavşancıl’ın ardından Curea Bilgi Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakkı Muammer KARAKAŞ söz aldı. Sunumunda, yapay zeka uygulamalarından bahseden Karakaş, teknoloji ve dijitalleşmenin herkesi bütün bunların birleşeceği süper bir cihaza götürdüğünü söyledi. Hekimlerin küresel veri hacmine ilişkin rakamsal veriler paylaşan Karakaş, yapay zekanın vaatlerinden de bahsederek, yapay zekanın çok daha doğru, daha hızlı ve daha ucuz olduğunu kaydetti. Karakaş, yapay zekanın sağlık alanında da bireysel düzeyde ve kuruluş düzeyinde operasyonel farkındalık için kullanılabileceğini ve yapay zekanın pek çok mesleği tarihe karıştıracağını vurgulayan Karakaş, sektörün 40 milyar dolar hacme ulaştığını kaydetti. Yapay zekanın tuzaklarına ise Google’a kadar pek çok dünya devinin düştüğünü söyleyen Karakaş, büyük parasal hacminin cezbedici tarafından dolayı pek çok firmanın yapay zeka uygulaması geliştirmek istediğini ancak tuzaklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgusunda bulundu.

Karakaş’ın ardından Swedish Care Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Cenk TEZCAN sunumunu gerçekleştirdi. Tezcan, sağlıkta dönüşümün anlamına ilşkin örnekler veren Tezcan hastaları hastaneye sevk etmenin değil, hastanelerden uzak tutmaya yönelik adımların gerçek bir dönüşüm anlamına geldiğini kaydetti. Hastalıkların gittikçe arttığını ama doktor sayısının her geçen yıl düştüğünü söyleyen Tezcan, türkiye’de hastaneye giden hasta sayısının 2022’de 675 milyon 652 bin 190 kez hastaneye gidildiğini, bunun bir hastanın bir yıl içinde 8 kez hastaneye gittiği anlamına geldiğini söyledi. Bunun sağlıksız bir toplum olduğumuz anlamına gelebileceğini söyleyen Tezcan, “Dijital sağlığa ihtiyacımız olduğu için bu konuda bu kadar konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz” dedi.  İsveçte doktorları yüzde 40’ının dijital görüşme yaptığını söyleyen Tezcan, “Yeni düşünce kalıplarına yeni iiş modellerine yenilikçi çözümlere ihtiyacımız var.Trendler çok değişiyor. Son 5 senede artık insanlar artık yaşlanmamaya, daha güzel görünmeye önem veriyor. Yapay zeka sayesinde kan testi yapılıyor ve ne yemeniz gerektiğini size söylüyor. Koreli bir kadın tedavi için geldiğinde onun vücut yapısına uygun tedavi yöntemini yapay zeka bizlere söyleyebilecek. Değişim çok hızlı, değişimi önce anlamalı hatta yönlendirmenin yolunu bulmalıyız.Dernekler, kurumlar hepimiz bir araya gelip bu gelişimlere yetişmeliyiz, teknolojiyi kullanmayı öğrenmeliyiz” dedi.

Tezcan’ın ardından kürsüye çıkan Koç Healthcare Telesağlık Direktörü Doç. Dr. Baran Balcan, ise tele tıp tarihinin 3 aşamadan meydana geldiğini belirterek,  “Bunlar erken başlangıç, gelişme ve modern tele tıptır. Erken başlangıç döneminde cephede bulunan askerlere telefon ve telgrafla bağlanıp tedavi yapmaya çalışmışlardır. 1920 norveç balıkçılara uzaktan hastaneler tele sağlık hizmeti vermiştir. Covid19 pandemisiyle beraber telefon app’leriyle birlikte teletıp çokça kullanılmaya başlamıştır” dedi. Uzaktan sağlığın maliyetinin oldukça yüksek olduğunu, tele sağlığın laboratuvar aşamasını da halledebileceğini belirtti.

Balcan’ın ardından sunumunu gerçekleştiren Dijital Sağlık Derneği Genel Sekreteri Nadya GÜHER, TÜİK’in hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım oranı hakkında verileri paylaştı. Bireylerin yüzde 82,7’sinin 2022 yılının ilk 3 ayında interneti düzenli olarak kullandığını vev dijitalleşmenin pandemi ile arttığını söyleyen Güher, mobil sağlık uygulamaları hakkında da bilgiler sundu. Herkesin online olarak coğrafi sınır tanımadan hastane ve diğer sağlık hizmet sunucularına ulaşabildiğini ve Ağrı ile İstanbul arasındaki mesafenin online sağlık danışmanlığıyla kapandığını vurgulayan Güher, dijital sağlık alanındaki yatırımlara ilişkin detaylar paylaşarak, 2024’te sağlık alanında 600 milyar dolarlık yatırım yapılmasının beklendiğini kaydetti.

TEMATİK OTURUMLAR:

SİBER GÜVENLİK TÜM YÖNLERİYLE TARTIŞILDI:
Kongrenin 2. gününde, tematik oturumlar da devam etti. “Siber Güvenlik” oturumunda Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanı Fatih Uluçam, Bulut Klinik Kurucusu Ali Hulusi Ölmez ve Teknoloji Mimari Genel Müdürü Ahmet Asiltürk sunumlarını gerçekleştirdi.

SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET TEŞVİKLERİ TARTIŞILDI:
Kongrenin 2. gününde ikinci tematik oturum konusu ise Sağlık Turizminde Devlet Teşvikleri oldu. Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar sunumlarını gerçekleştirdi ve katılımcıların teşviklerle ilgili sorularına yanıt verdiler.

HEKİM/HEKİM DIŞI İNSAN GÜCÜ:
Öğle yemeği arasının ardından tematik oturumlar devam etti. Özel Sektör Bakış Açısıyla Sağlık İnsan Gücü Eğitimi ve Hekim/Hekimdışı İnsan Gücü oturumunda Yükseköğretim Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Sefa Kapıcıoğlu moderatörlüğü üstlendi. Medipol İnsan Kaynakları Direktörü ve OHSAD Enstitü İK Komitesi Başkanı Serkan Aydemir, MLP Care Hemşirelik Hizmetleri Direktörü ve OHSAD Hemşirelik Hizmetleri Komitesi Başkanı Nuray Çakmak, Güven Sağlık Grubu Hastanesi Hizmetleri Müdürü ve OHSAD Enstitü Hasta Hizmetleri Komitesi Başkanı Ayfer Tunçay ve OHSAD Mesul Müdürlük Komite Başkanı Dr. Feza Şen sunumlarını gerçekleştirerek, konu hakkında tartışma yürüttü.

KARBON AYAKİZİ TEMATİK OTURUMDA TARTIŞILDI:
13. OHSAD Kongresi’nin 2. gün son tematik oturumu ise karbon ayakizi konusunda oldu. Acıbadem Sağlık Grubu IT Direktörü Kemal Kaplan Moderatörlüğünde konuşmacılar, 3pmetrics Kurucu Ortağı ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Mert Güller ile AKBANK Sürdürülebilir Finansman Yönetici Yardımcısı Dilan Laçin, “Sürdürülebilirlik ve Karbon Ayak izi Nedir, Ugulamaları Nasıldır? Sağlık İhracatlarına ve Kredi Maliyetlerine Etkisi Nedir?” başlıklı oturumda sunumlarını gerçekleştirdi.

“ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA” EĞİTİMİ
Ana oturumlar ve tematik oturumlar farklı salonlarda gerçekleşirken, alanında uzman isimler de eğitimler sundu. Dr. Semra Baysan, Özel Sağlık Kuruluşlarında Dijital Pazarlama konusunda katılımcılara eğitim verdi.

RUHSATLANDIRMA VE DENETİM HİZMETLERİ EĞİTİMİ:
Öğleden sonraki oturumlarda eğitimler de sürdü. Sedat Şimşek, Dr. Nurten Gürdoğan, ve Ersin Özçelik, Özel Sağlık Kuruluşlarında Ruhsatlandırma ve Denetim Hizmetleri konusunda katılımcılara eğitim verdi.

RUHSATLANDIRMA VE DENETİM HİZMETLERİNDE SORULAR CEVAPLANDI:
Ruhsatlandırma ve Denetim Hizmetleri konusundaki eğitimden sonra uzman isimler katılımcıların sorularını yanıtladı. SHGM Özel hastaneler Dairesi Başkanı Ecz. Ahmet Aydınlı‘nın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda SGHM Denetim ve Değerlendirme Dairesi’nden Resul Yıldız, SGHM Özel Hastaneler Dairesi’nden Nefise Azizoğlu,Arzu Yazıcı ile Gürkan Aksu, SGHM ATT Dairesi’nden Özge Kaplan ve SBSGM’den Gamze Sandıkçı merak edilenlere yanıt verdi.

PUSULA YAZILIM’DAN WORKSHOP:
Ana oturum, tematik oturum ve eğitimler sürerken Pusula Yazılım tarafından bir de workshop gerçekleştirildi. “Hasta Deneyiminde Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri” başlığı altında, Kendine İyi Bak Chief Product Owner Merve Özkan, MedicalPoint Hastaneler Grubu’ndan Dijitalleşme ve Yazılım Grup Müdürü Mehmet Öğüt ve Emsey Hastanesi Teknoloji ve Teknik Servisler Direktörü Zühtü Hanedar sunumlarını gerçekleştirdi.