OHSAD Ana sayfa

Hoşgeldiniz Arama | Geçerli Konular | Üyeler | Foruma Gir | Kayıt

Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması Genelgesi (2012/10) - YENİ Options · View
bilalyildirim21@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Wednesday, February 01, 2012 4:25:46 PM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 7/24/2008
Mesajlar: 216
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Sayı :B.10.0.THG.0.83.00.03- 211.99- 01.01/3931 27.01.2012 Konu:
Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması


..............................VALİLİĞİNE
GENELGE 2012/10


21.01.2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile acil servislerde yeşil alan uygulaması kapsamında değerlendirilecek sağlık hizmetleri için katılım payı alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda 520.021 Kodu ile tanımlanan “Yeşil Alan Muayenesi” uygulamasında birliğinin sağlanması bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına lüzum görülmüştür.
16.10.2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde; “Ayaktan başvuran, genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek basit sağlık sorunları bulunan hastalar (Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü ağrı, aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküsü, genel durumu ve hayati bulguları stabil olan hastada her türlü basit belirti, basit yaralar-küçük sıyrıklar, dikiş gerektirmeyen basit kesiler, kronik belirtileri olan ve genel durumu iyi olan davranışsal ve psikolojik bozukluklar)” şeklinde tanımlanmıştır.
Bu itibarla, “520.021 Kodu ile tanımlanan; Yeşil alan muayenesi “ ibaresinden;
1) Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları,
2) Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar,
3) Tıbbi müdahale uygulanan vakalar,
4) Müşahede altına alınan vakalar,
5) Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka bir sağlık hizmet sunucusundan sevkli gelen vakalar,

dışında kalan, Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yeşil renk kodu adı altında tanımlanmış sağlık hizmetlerinin anlaşılması gerekmektedir.
Acil servislere başvuran tüm hastaların ilk müracaatta acil hasta olarak değerlendirilerek acil servislere kabul edilmesi ve buna göre işlem yapılması esastır. Ancak yapılan muayenesi sonucunda hekim değerlendirmesine göre yeşil alan muayenesi kapsamına girdiği belirlenen hastalar için 520.021 Kodu ile tanımlanan “Yeşil Alan Muayenesi” kodlama işleminin yapılması gerekmektedir. Bu kodlama işlemi, hastanın acil servisteki işlemleri tamamlandıktan sonra yapılmalıdır.
Bilgilerinizi ve uygulamanın anılan Tebliğler ile yukarıda vurgulanan esaslara uygun olarak yürütülmesi gerektiğinin, ilgili tüm resmi ve özel sağlık hizmet sunucularına tebliğini önemle rica ederim.
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar

Bilal YILDIRIM
www.bilalyildirim.net
bilalyildirim21@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Thursday, February 02, 2012 12:28:13 PM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 7/24/2008
Mesajlar: 216
ACİLE GELEN HASTA BAŞVURUSUNDA UYGULANACAK YOL HARİTASI

ACİLE BAŞVURAN HASTA İÇİN ÖNCELİKLE TRİAJ MUAYENESİ YAPILACAK.

Eğer hastada ön hekim muayenesi sonucunda;

1) Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları,
2) Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar,
3) Tıbbi müdahale uygulanan vakalar,
4) Müşahede altına alınan vakalar,
5) Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka bir sağlık hizmet sunucusundan sevkli gelen vakalar,

İle karşı karşıya kalıyorsanız Acil Provizyonu alınarak 520.020 hizmeti eklenecek sonrasında yapılan bütün işlemler EK 8 ödeme koşullarına göre yapılacaktır. Bu süreçte katılım payı alınmayacak, hastadan herhangi bir ad altında fark ücreti talep edilmeyecektir.

Eğer hastada 16.10.2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde tanımlanan Ayaktan başvuran genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek basit sağlık sorunları bulunan hastalar;
1- Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü ağrı,
2- aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküsü,
3- genel durumu ve hayati bulguları stabil olan hastada her türlü basit belirti,
4- basit yaralar-küçük sıyrıklar,
5- dikiş gerektirmeyen basit kesiler,
6- kronik belirtileri olan ve genel durumu iyi olan davranışsal ve psikolojik bozukluklar

ile karşı karşıya kalınıyorsa Acil Provizyonu alınarak 520.021 hizmet eklenecektir.
Ayrıca burada hastaya acil hasta olmadığı belirtilerek, 31.12.2011 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin ekinde bulunan Ek 4C formu imzalatılarak hastanın işlemlerine devam edilecektir.
Ek 4 C hastanın acil olmadığını gösterir, bundan sonraki tedavisine devam edecek ise imzalaması gerektiğini söyleyeceğiniz ve imzalatılması sonrasında Hastane Sınıflandırma Kriterleri sonucunda alması gereken fark ücreti oranında fark ücreti alınabilmeyi sağlayan formdur. Ancak Acil provizyonu ile 520.021 hizmeti kaydedilir ise bundan sonra yapılacak olan hizmetler ayrıca faturalandırılamayacak ( Ek 8 de ki gibi ) muayene paketine dahil edilecektir.
Burada hastanın eczaneye gideceği zaman katılım payı ödeyeceği ileri ki dönemde hastayla hastaneyi karşı karşıya getirmemek için hastaya bilgi verilmesi tavsiye edilir.
NOT :
1) Yeşil alan muayenesi 21.01.2012 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin içerisinde yer almıştır. Bu nedenle ocak ayı faturalama döneminde 21.01.2012 – 31.01.2012 tarihleri arasındaki acil hasta kayıtlarının yeniden incelenerek yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir.
21.01.2012 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin de madde 15 de yer alan Acil servisine müracaat eden ve muayeneleri sonucunda acil olmadığı tespit edilen kişilerin tedavi giderleri SUT eki EK-8 Listesinde 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında yer alan işlem bedeli üzerinden Kurumca karşılanır. Muayene sonucunda acil olduğu tespit edilenler için ise SUT’un 4.2.1.B.2- numaralı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki ilgili hükümler uygulanır. Ancak sağlık hizmeti sunucularınca acil servislerde verilen ve Kuruma acil sağlık hizmeti olarak faturalandırılan hizmetlerin Kurumun inceleme birimlerince acil hal kapsamına girmediğinin tespit edilmesi halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri ödenmez ayrıca kişilerin ödemesi gereken katılım payı tutarı sağlık hizmet sunucularının alacağından mahsup edilir.” Cezaya maruz kalmamak adına dikkat edilmesi gerekmektedir.

2) 520.021 kodlu yeşil alan muayenesinde oluşacak olan hasta katılım payının eczanelerden tahsil edileceği ancak ilgili hasta payının ilgili dönem örneklendikten sonra eczanelere görüleceği, bu nedenle ilgili dönem içerisinde tedavisi yapılmış hastalara bu durumla ilgili bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.
3) 520.021 kodlu yeşil alan hastalarının kesinlikle hastane içerisinde muayene katılım payı tahsil edilmeyecektir.

Bilal YILDIRIM
www.bilalyildirim.net

*** Bu Bilgiler Tavsiye Niteliğinde Yayınlanmıştır. Kişiler Bu Durum Hakkında Bütün Uygulama Sorumluluğunun Kendileri Ait Olduğunu Peşinen Kabul Ve Taahhüt Eder.
ariftunceli@yahoo.com
Mesaj Tarihi: Thursday, February 02, 2012 12:51:41 PM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 7/25/2008
Mesajlar: 70
Bilal Bey, ilginize, emeğinize ve duyarlılığınıza çok teşekkür ederim. inşallah SGK incelemede bu görüşe uygun inceler ve bu bulanıklığı kesinti bahanesi olarak değerlendirmez.
bilalyildirim21@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Thursday, February 02, 2012 1:37:38 PM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 7/24/2008
Mesajlar: 216
Değerli Arkadaşlar,

Bu konu ile alakalı oluşabilecek kesintilere karşı genelgenin bir örneğini itiraz komisyonlarına giderken beyan etmenizi tavsiye ederim. İyi çalışmalar..

Bilal YILDIRIM
www.bilalyildirim.net
ugurbitnel@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Thursday, February 02, 2012 5:03:44 PM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 12/7/2011
Mesajlar: 5
Değerli paylaşımlarınız için teşekkür ederiz.
yilmazalver@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Thursday, February 02, 2012 7:03:11 PM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 4/17/2009
Mesajlar: 245
Yeşil alan muayenesi 21.01.2012 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin içerisinde yer almıştır. Bu nedenle ocak ayı faturalama döneminde 21.01.2012 – 31.01.2012 tarihleri arasındaki acil hasta kayıtlarının yeniden incelenerek


21.01.2012 den sonra hastanın örneklemeye düşmemesi için dua edeceğiz artık çünkü hiç yeşil muayenemiz yok malesef :(
itm-nil@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Wednesday, February 08, 2012 9:38:22 AM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 9/2/2009
Mesajlar: 54
Lokasyon: İSTANBUL
YILMAZ ALVER wrote:
Yeşil alan muayenesi 21.01.2012 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin içerisinde yer almıştır. Bu nedenle ocak ayı faturalama döneminde 21.01.2012 – 31.01.2012 tarihleri arasındaki acil hasta kayıtlarının yeniden incelenerek


21.01.2012 den sonra hastanın örneklemeye düşmemesi için dua edeceğiz artık çünkü hiç yeşil muayenemiz yok malesef :(


21.01.2012 – 31.01.2012 tarih arasını tekrar kontrol etmelisiniz.Yeşil alan olabilecek tanılarda muayeneyi yeşil alan yaparak provizyonu yenilemenizde fayda var yoksa kesinti olmaması mümkün değil

İSTANBUL TIP MERKEZİ
www.istanbultipmerkezi.com
Sağlık Kurumları İşletmecisi
Biyolog NİL DUGALI
Bu Konuya Giren Kullanıcılar

Forum Jump
Bu foruma yeni konular postalayamazsınız.
Bu forumda ki konulara yeni posta gönderemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı silemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı düzenleyemezsiniz.
Bu forumda anketler yaratamazsınız.
Bu forumdaki anketlere oy veremezsiniz.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by AcerPRO
15 queries (0.085 seconds, 0.00%).

yaf_pageload: 0.006
yaf_mail_list: 0.002
yaf_eventlog_create: 0.044
yaf_topic_info: 0.001
yaf_forum_list: 0.001
yaf_forum_listpath: 0.001
yaf_post_list: 0.004
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_active_listtopic: 0.019