OHSAD Ana sayfa

Hoşgeldiniz Arama | Geçerli Konular | Üyeler | Foruma Gir | Kayıt

TIP MERKEZLERİNDE GERÇK. CERRAHİ MÜDAHALELER LİSTESİ (10.03.2010) Options · View
avbulentozer@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Wednesday, March 10, 2010 1:38:36 AM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 7/16/2008
Mesajlar: 209
Lokasyon: Ankara
Ek-9

TIP MERKEZLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK CERRAHİ MÜDAHALELER LİSTESİ

KODU İŞLEM ADI PUAN GRUBU
GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER
1 530.020 Apse veya hematom drenajı, derin 150 D grubu
2 530.030 Apse veya hematom drenajı, yüzeyel 50 E grubu
3 530.050 Biyopsi, iğne 70 E grubu
4 530.060 Biyopsi, cerrahi, derin 150 D grubu
5 530.070 Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel 70 E grubu
6 530.190 Kesi sütürasyonu, 84 E grubu
7 530.220 Kist ponksiyonu 40 E grubu
8 530.230 Kist/benign tümör çıkarılması 84 E grubu
9 530.270 Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu 150 D grubu
10 530.280 Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu 40 E grubu
11 530.290 Lokal anestezi 15 E grubu
12 530.380 Parasentez 50 E grubu
13 530.400 Sünnet 59 E grubu
14 530.410 Sütür alınması 10 E grubu
15 530.420 Torasentez 50 E grubu
16 530.480 Vena seksiyonu (Cut-down) 100 E grubu
17 530.510 Yanık debridman ve pansumanı, küçük 64 E grubu
18 530.520 Yanık debridman ve pansumanı, orta 107 E grubu
19 530.530 Yanık pansumanı 21 E grubu
20 530.560 Yara debridmanı 64 E grubu
21 530.580 Yara pansumanı 7 E grubu
KATETER İŞLEMLERİ
22 530.590 Arter kateterizasyonu 90 E grubu
23 530.610 Hemodializ için kateter yerleştirme 100 E grubu
24 530.625 İntraarteriyel kanülasyon + basınç ölçümü 100 E grubu
25 530.650 İntravenöz port yerleştirilmesi 150 D grubu
26 530.660 Kalıcı tünelli kateter çıkarılması 75 E grubu
27 530.670 Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi 250 D grubu
28 530.680 Kateter pansumanı ve bakımı 10 E grubu
29 530.690 Kateter revizyonu ve/veya değişimi 75 E grubu
30 530.700 Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması 20 E grubu
31 530.710 Periton dializi için kateter takılması, Tenckoff vb. 300 C grubu
32 530.720 Periton dializi için kateter yerleştirme 100 E grubu
33 530.730 Perkütan silastik kateterizasyonu 30 E grubu
34 530.740 Santral ven kateterizasyonu, femoral ven 75 E grubu
35 530.750 Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven 100 E grubu
36 530.760 Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven 50 E grubu
37 530.770 Subclavian katater takılması 150 D grubu
AMELİYATLAR
AMELİYAT VE GİRİŞİM TANIMLARI
A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler)
C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler)
D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler)
E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler)
Yenidoğan (0-28gün) olguların ameliyatlarında, epikrizde doğum tarihi belirtilmek kaydıyla, ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir.
38 540.040 Yenidoğan ek puanı B grubu 300 C grubu
39 540.050 Yenidoğan ek puanı C grubu 200 D grubu
40 540.060 Yenidoğan ek puanı D grubu 100 E grubu
41 540.070 Yenidoğan ek puanı E grubu 50 E grubu
Aynı seansta yapılan ameliyatlarda artırılmış tek anestezi ücreti uygulanır.
ANESTEZİ VE REANİMASYON
TANI, TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR
42 550.010 Anestezi öncesi muayene 21 E grubu
43 550.020 Apne testi 200 D grubu
44 550.030 Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı 25 E grubu
45 550.040 Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi 20 E grubu
46 550.050 Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. 50 E grubu
47 550.060 İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü 60 E grubu
48 550.070 Kardiyopulmoner ressüsitasyon 200 D grubu
49 550.080 Laringeal maske uygulaması 35 E grubu
50 550.090 Muayene anestezisi, ameliyathane dışı 100 E grubu
51 550.100 Muayene anestezisi, ameliyathanede 50 E grubu
52 550.110 Nazal entübasyon, ameliyathane dışı 30 E grubu
53 550.120 Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü 20 E grubu
ANESTEZİ UYGULAMA İLKELERİ
54 550.150 Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 450 C grubu
55 550.160 Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) 210 D grubu
56 550.170 Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) 120 E grubu
57 550.180 Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) 75 E grubu
58 550.190 Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) 50 E grubu
Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %100+%50+....veya
59 550.230 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899 250 D grubu
60 550.240 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499 144 E grubu
61 550.250 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299 90 E grubu
62 550.260 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149 60 E grubu
Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi puanları uygulanır
63 550.300 Yeni doğan anestezi puanı B grubu 315 C grubu
64 550.310 Yeni doğan anestezi puanı C grubu 179 D grubu
65 550.320 Yeni doğan anestezi puanı D grubu 110 E grubu
66 550.330 Yeni doğan anestezi puanı E grubu 75 E grubu
ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI
Enjeksiyonlar
67 550.350 Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi 150 D grubu
68 550.360 Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi 30 E grubu
69 550.370 Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi 75 E grubu
70 550.380 Proloterapi 150 D grubu
71 550.390 Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi 75 E grubu
72 550.400 Tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonu 15 E grubu
Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi
73 550.410 Aksiller pleksus sinir bloğu 100 E grubu
74 550.420 Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları 30 E grubu
75 550.430 Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları 30 E grubu
76 550.440 Faset median sinir (tek) bloğu 50 E grubu
77 550.450 Fasial sinir sinir bloğu 75 E grubu
78 550.460 Femoral sinir üçlü blok 75 E grubu
79 550.470 Gasser ganglion sinir bloğu 200 D grubu
80 550.480 Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu 100 E grubu
81 550.490 Greater ve lesser oksipital sinir bloğu 50 E grubu
82 550.500 İlave periferik alt ekstremite sinir bloku (her biri) 15 E grubu
83 550.510 İlave periferik üst ekstremite sinir bloku (her biri) 15 E grubu
84 550.520 İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu 75 E grubu
85 550.530 İnterkostal (tek) sinir bloğu 30 E grubu
86 550.540 İnterkostal, ilave her sinir sinir bloğu 15 E grubu
87 550.550 İnterskalen sinir bloğu 100 E grubu
88 550.560 Laringeal sup/rek sinir bloğu 75 E grubu
89 550.570 Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu 50 E grubu
90 550.580 Maksiller/mandibüler sinir bloğu 50 E grubu
91 550.590 Paraservikal (tek) sinir bloğu 75 E grubu
92 550.600 Peroneal/tibial/sural sinir bloğu 50 E grubu
93 550.610 Pudental sinir bloğu 50 E grubu
94 550.620 Radial/ulnar/medial sinir bloğu 50 E grubu
95 550.630 Sakral / koksigeal sinir bloğu 50 E grubu
96 550.640 Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu 75 E grubu
97 550.650 Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu 100 E grubu
98 550.660 Siyatik sinir bloğu 75 E grubu
99 550.670 Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu 50 E grubu
100 550.680 Supraskapuler sinir bloğu 50 E grubu
Sempatik Sinir Blokları-Tanısal
101 550.690 Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu 200 D grubu
102 550.700 İmpar ganglion sinir bloğu 150 D grubu
103 550.710 Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu 75 E grubu
104 550.720 Sfenopalatin ganglion sinir bloğu 150 D grubu
105 550.730 Splanknik blok 200 D grubu
106 550.740 Stellat ganglion sinir bloğu 75 E grubu
İntraspinal Sinir Blokları
107 550.750 Epidural blok (kateter + port/pompa implantı) 300 C grubu
108 550.760 Epidural kan/serum yaması 100 E grubu
109 550.770 Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu) 175 D grubu
110 550.780 Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter 150 D grubu
111 550.790 Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter 170 D grubu
112 550.800 Spinal blok, kateter + port/pompa implantı 300 C grubu
113 550.810 Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok 75 E grubu
114 550.820 Subaraknoid kateter 150 D grubu
115 550.830 Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter 170 D grubu
Sinir Blokları-Destruktif/Nörolitik
116 550.840 Hipofiz adenolizisi 400 C grubu
117 550.850 Subaraknoid nörolitik sinir bloğu 200 D grubu
118 550.860 Nörolitik epidural (servikal-torakal) sinir bloğu 300 C grubu
119 550.870 Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu 250 D grubu
120 550.880 Nörolitik interkostal , tek seviye sinir bloğu 75 E grubu
121 550.890 Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye 30 E grubu
122 550.900 Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu 200 D grubu
123 550.910 Nörolitik stellat ganglion sinir bloğu 125 E grubu
124 550.920 Nörolitik paravertebral, torakal\ lomber sinir bloğu 125 E grubu
125 550.930 Nörolitik çölyak/hipogastrik sinir bloğu 300 C grubu
126 550.940 Nörolitik ganglion impar sinir bloğu 250 D grubu
127 550.950 Nörolitik periferik sinir , tek sinir bloğu 75 E grubu
128 550.960 Nörolitik Splanknik sinir bloğu 300 C grubu
Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT)
129 550.970 Anuloplasti RFT 350 C grubu
130 550.980 Faset Eklem (tek) RFT 250 D grubu
131 550.990 Glossofaringeal RFT 350 C grubu
132 551.010 Paravertebral lumbar RFT 250 D grubu
133 551.020 Paravertebral torakal RFT 250 D grubu
134 551.030 Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT 250 D grubu
135 551.040 Perkütan intradiskal RFT 250 D grubu
136 551.050 PİRFT intradiskal 250 D grubu
137 551.060 RFT Nörotomi 250 D grubu
138 551.070 Sakroiliak eklem (tek) RFT 200 D grubu
139 551.080 Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri) 250 D grubu
140 551.090 Spenopalatin ganglion RFT 300 C grubu
141 551.100 Stellat ganglion RFT 250 D grubu
142 551.110 Trigeminal/gasser ganglion RFT 300 C grubu
Nöroplasti-Adezyonolizis
143 551.120 Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis 300 C grubu
144 551.130 Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis 300 C grubu
145 551.140 Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis 300 C grubu
Nöromodülasyon
146 551.150 İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant 300 C grubu
147 551.160 İmplantasyon spinal-epidural 300 C grubu
148 551.170 Nörostimülatör elektronik analiz/programlama 20 E grubu
149 551.180 Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması 150 D grubu
150 551.190 Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi 350 C grubu
151 551.200 Periferik sinir elektrod implantasyonu 350 C grubu
152 551.210 Perkütan elektrod revizyon/çıkartılma 100 E grubu
153 551.220 Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu 350 C grubu
154 551.230 Pompa/port programlama/doldurma 20 E grubu
155 551.240 Port/pompa revizyon/çıkartılma 150 D grubu
Diğer
156 551.250 BİS Monitorizasyonu 20 E grubu
157 551.251 Derin trakeal aspirasyon 15 E grubu
158 551.260 Epidural blok (kontinu) 200 D grubu
159 551.270 Epidural/ Spinal diferansiyel blok 200 D grubu
160 551.280 Gastrik intramukozal pH, tonometri 30 E grubu
161 551.290 Günlük yatan hasta ağrı takibi 20 E grubu
162 551.300 IV. Lidokain testi 20 E grubu
163 551.310 İntraplevral kateter (kontinu blok) 150 D grubu
164 551.320 İntravenöz rejyonel blok (RİVA) 75 E grubu
165 551.330 Kontinu perineural opiat analjezisi 60 E grubu
166 551.340 SEDO-analjezi
29 E grubu
CERRAHİ UYGULAMALAR
DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ
DERİ
167 600.010 Dermabrazyon, bir alanda 200 D grubu
168 600.020 Dermabrazyon, tüm yüze 400 C grubu
169 600.030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu 15 E grubu
170 600.050 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greftli 400 C grubu
171 600.060 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür 200 D grubu
172 600.070 Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması 50 E grubu
173 600.090 Yanıkta eskarektomi 150 D grubu
174 600.100 Yanıkta eskarotomi 100 E grubu
175 600.110 Yanıkta fasiyotomi 150 D grubu
176 600.120 Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması 250 D grubu
177 600.130 Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması, ilave 30 E grubu
178 600.140 Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon/kriyoterapisi 350 C grubu
DERİ VE DERİALTI
179 600.150 Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım 150 D grubu
180 600.160 Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım 550 B Grubu
181 600.170 Skar revizyonu 169 D grubu
182 600.200 Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu 253 D grubu
183 600.230 Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile 700 B Grubu
184 600.240 Vasküler malformasyonlar için etanol enjeksiyonu 200 D grubu
185 600.250 Split thickness deri grefti, küçük 200 D grubu
186 600.260 Split thickness deri grefti, orta 300 C grubu
187 600.270 Split thickness deri grefti, büyük 400 C grubu
188 600.280 Full thickness deri grefti, küçük 300 C grubu
189 600.290 Full thickness deri grefti, büyük 400 C grubu
GREFTLER
190 600.300 Kısmi kalınlıkta deri drefti 354 C grubu
191 600.330 Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı 51 E grubu
192 600.350 Kompozit greft 200 D grubu
193 600.360 Mukoza grefti alınması 100 E grubu
194 600.370 Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, 219 D grubu
195 600.400 Yağ grefti uygulamaları 250 D grubu
FLEPLER
196 600.410 Abbe flebi birinci seans 300 C grubu
197 600.420 Abbe flebi ikinci seans 150 D grubu
198 600.430 Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler 600 B Grubu
199 600.440 Alın flebi birinci seans 450 C grubu
200 600.450 Alın flebi ikinci seans 150 D grubu
201 600.460 Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri 400 C grubu
202 600.470 Çapraz bacak flebi, birinci seans 400 C grubu
203 600.480 Çapraz bacak flebi, ikinci seans 150 D grubu
204 600.490 Çapraz parmak flebi, birinci seans 300 C grubu
205 600.500 Çapraz parmak flebi, ikinci seans 150 D grubu
206 600.510 Dil flebi birinci seans 400 C grubu
207 600.520 Dil flebi ikinci seans 150 D grubu
208 600.530 Doku genişletici uygulamaları birinci seans 500 B Grubu
209 600.540 Doku genişletici uygulamaları ikinci seans 500 B Grubu
210 600.550 Fasiyokütan flep 400 C grubu
211 600.570 İki loblu flep 350 C grubu
212 600.580 İnterpolasyon flepleri birinci seans 350 C grubu
213 600.590 İnterpolasyon flepleri ikinci seans 150 D grubu
214 600.600 Kas flebi 400 C grubu
215 600.610 Kas flebi + deri grefti 500 B Grubu
216 600.620 Kas-deri flebi 600 B Grubu
217 600.630 K-M plasti 400 C grubu
218 600.640 Limberg flebi, romboid flepler 300 C grubu
219 600.650 Mukoza flebi 300 C grubu
220 600.660 Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi 300 C grubu
221 600.670 Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi + deri grefti 500 B Grubu
222 600.680 Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi 500 B Grubu
223 600.700 Tek loblu lokal deri flebi 300 C grubu
224 600.720 V-Y ilerletme deri flebi 350 C grubu
225 600.730 Z-Plasti (bir tek Z-plasti) 250 D grubu
LAZER TEDAVİ UYGULAMALARI
Vasküler lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamaları
226 600.740 Vasküler lezyon, Lazer 169 D grubu
Vasküler lezyonlar için eksizyonal lazer uygulamaları
227 600.770 Vasküler lezyon, eksizyonel lazer 169 D grubu
Benign veya malign deri tümörleri için eksizyonal lazer
228 600.800 Tümör, eksizyonel lazer 202 D grubu
Tümöral olmayan pigmentli lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamaları
229 600.830 Pigmentli lezyon, lazer 169 D grubu
BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ
BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ
230 600.860 ‘Blow-out ‘ kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi 500 B Grubu
231 600.870 Etmoidal arter ligasyonu 300 C grubu
232 600.880 Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 400 C grubu
233 600.900 Habitüel TME dislokasyonları için eminektomi 350 C grubu
234 600.910 Kafatası kemiği/saçlı deri ekstensiv tümör ameliyatları 450 C grubu
235 600.920 Kafatası kemiği/saçlı derinin basit tümöral kitleleri 169 D grubu
236 600.950 Kondilektomi 400 C grubu
237 600.980 Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları 400 C grubu
238 601.010 Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu 600 B Grubu
239 601.030 LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti 700 B Grubu
Burun
240 601.220 Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu 600 B Grubu
241 601.230 TME ankilozu için ‘gap’ artroplastisi 500 B Grubu
242 601.240 TME arthroplasti 500 B Grubu
243 601.270 Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 400 C grubu
244 601.280 Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon 200 D grubu
245 601.290 Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon 500 B Grubu
246 601.340 Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu 100 E grubu
247 601.350 Burun mukozası koterizasyonu 20 E grubu
248 601.360 Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel 400 C grubu
249 601.400 Burun tamponu konması, ön 10 E grubu
250 601.410 Burundan yabancı cisim çıkarılması 40 E grubu
251 601.420 Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi 150 D grubu
252 601.430 Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır ‘saddle nose’ deformitesi onarımı 600 B Grubu
253 601.450 Konka lateralizasyonu 66 E grubu
254 601.460 Konka SMR’ı, çift taraf 75 E grubu
255 601.470 Konka SMR’ı, tek taraf 51 E grubu
256 601.480 Septal fraktür onarımı 320 C grubu
257 601.500 Nazal fraktür onarımı 66 E grubu
258 601.510 Nazal polipektomi 200 D grubu
259 601.520 Nazal septal perforasyon onarımı 400 C grubu
260 601.530 Nazal septal buton tatbiki 70 E grubu
261 601.540 Nazal Valv cerrahisi (çift taraf) 300 C grubu
262 601.550 Nazal Valv cerrahisi (tek taraf) 150 D grubu
263 601.560 Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans 450 C grubu
264 601.570 Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans 150 D grubu
265 601.580 Rinofima eksizyonu ve deri grefti 350 C grubu
266 601.590 Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması 200 D grubu
267 601.600 Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmayan 400 C grubu
268 601.610 Rinoplasti, komplike/greft ile 600 B Grubu
269 601.620 Septoplasti veya SMR 300 C grubu
270 601.630 Septorinoplasti 500 B Grubu
271 601.650 Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi+iskelet yapı oluşturulması 800 B Grubu
272 601.660 Yalnızca kıkırdak kaybı içeren ‘saddle nose’ deformitesi onarımı 400 C grubu
Boyun ve Larinks
273 601.670 Alar defektlerin rekonstrüksiyonu 400 C grubu
274 601.700 Boyun eksplorasyonu 400 C grubu
275 601.710 Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu 600 B Grubu
276 601.750 Endolaringeal mikroşirürji ile larinks poliplerine girişim 300 C grubu
277 601.780 Hiyoid süspansiyonu 600 B Grubu
278 601.790 İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon 400 C grubu
279 601.800 Kordektomi veya stripping 400 C grubu
280 601.810 Kosta grefti alınması 200 D grubu
281 601.830 Laringeal fraktür tedavisi, kapalı 200 D grubu
282 601.860 Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon 450 C grubu
283 601.900 Laringoskopi, direkt 152 D grubu
284 601.901 Laringoskopi + biyopsi 250 D grubu
285 601.910 Laringoskopi, fleksible fiberoptik 51 E grubu
286 601.920 Laringostroboskopi 40 E grubu
287 601.950 Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile 86 E grubu
288 601.960 Larinks papillomu 450 C grubu
289 601.970 Larinks yabancı cisim çıkarılması 180 D grubu
290 601.971 Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu 250 D grubu
291 601.980 Lateral rinotomi ile yaklaşım 400 C grubu
292 602.000 Obturator tatbiki 20 E grubu
293 602.010 Suprahyoid boyun diseksiyonu 300 C grubu
294 602.030 Tiroplasti 550 B Grubu
295 602.031 Trakeoözofajial fistül açılması, primer 130 E grubu
296 602.032 Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder 350 C grubu
297 602.040 Tortikolis düzeltilmesi 300 C grubu
Paranazal Sinüsler
298 602.050 Antrokoanal polip eksizyonu 200 D grubu
299 602.070 Caldwell-Luc ameliyatı (tek taraflı) 250 D grubu
300 602.080 Caldwell-Luc ameliyatı, (iki taraflı) 350 C grubu
301 602.090 Eksternal etmoidektomi 350 C grubu
302 602.100 Frontal sinozotomi (trepanasyon) 250 D grubu
303 602.120 Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flap (tek taraflı) 400 C grubu
304 602.130 Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı 50 E grubu
305 602.140 Ozenaya cerrahi girişim 300 C grubu
306 602.160 Transnazal etmoidektomi 350 C grubu
Endoskopi
307 602.200 Endoskopik DSR 400 C grubu
308 602.210 Endoskopik frontal sinüs cerrahisi
309 602.230 Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu 350 C grubu
310 602.240 Endoskopik konka redüksiyonu 300 C grubu
311 602.250 Endoskopik medial maksillektomi 500 B Grubu
312 602.290 Endoskopik septoplasti 350 C grubu
313 602.300 Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi 500 B Grubu
314 602.310 Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi 34 E grubu
315 602.320 Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, çift taraf 500 B Grubu
316 602.330 Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf 350 C grubu
317 602.340 Maksiller sinüse endoskopik müdahale 300 C grubu
318 602.350 Nazofarinks biyopsisi 75 E grubu
319 602.360 Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik 140 E grubu
320 602.370 Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi 350 C grubu
Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler
321 602.380 Adenoidektomi 200 D grubu
322 602.390 Adenoidektomi ve tüp 300 C grubu
323 602.400 Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu 250 D grubu
324 602.410 Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu + lokal flepler 400 C grubu
325 602.420 Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı 100 E grubu
326 602.440 Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı 100 E grubu
327 602.450 Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı 300 C grubu
328 602.460 Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu 100 E grubu
329 602.470 Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı 150 D grubu
330 602.480 Alveolar yarık onarımı 400 C grubu
331 602.500 Damağa radyofrekans uygulanması 150 D grubu
332 602.510 Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu 150 D grubu
333 602.560 Deri grefti kullanarak sulkoplasti 300 C grubu
334 602.570 Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması 200 D grubu
335 602.580 Dil köküne radyofrekans uygulanması 150 D grubu
336 602.590 Dil kökü süspansiyonu 400 C grubu
337 602.600 Dil lezyonu eksizyonu 200 D grubu
338 602.610 Dil lezyonu eksizyonu ve dil flebi ile onarım 400 C grubu
339 602.620 Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması 100 E grubu
340 602.630 Dudak adezyonu 250 D grubu
341 602.650 Dudak malign tümör rezeksiyonu/biyopsi ve Estlander, Berdnard vb. flebi 550 B Grubu
342 602.660 Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu/biyopsi 350 C grubu
343 602.670 Dudak/dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım 350 C grubu
344 602.680 Dudak yarığı burnu onarımı (osteotomisiz) 350 C grubu
345 602.690 Dudak yarığı burnu onarımı (osteotomi de yapılarak ) 400 C grubu
346 602.700 Dudak yarığı onarımı (iki taraflı) 500 B Grubu
347 602.710 Dudak yarığı onarımı (tek taraflı) 350 C grubu
348 602.720 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu +lokal flepler ile onarımı 550 B Grubu
349 602.730 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu+lokal flepler ile onarımı+LAP biyopsisi 600 B Grubu
350 602.760 Frenilum linguale plastiği 100 E grubu
351 602.770 Genioglossal ilerletme 400 C grubu
352 602.780 Genioplasti implant ile 350 C grubu
353 602.790 Genioplasti, osteotomi ile 400 C grubu
354 602.800 Glossektomi, parsiyel 350 C grubu
355 602.830 Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi 200 D grubu
356 602.840 Islık çalan ağız deformitesi onarımı 300 C grubu
357 602.850 Kolumella uzatılması 300 C grubu
358 602.880 Lazer asiste uvulektomi 300 C grubu
359 602.890 Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti 400 C grubu
360 602.900 Lingual tonsil eksizyonu 270 D grubu
361 602.940 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal 400 C grubu
362 602.950 Nazolabial fistül onarımı 300 C grubu
363 602.960 Onarılmış dudak yarığı revizyonu 350 C grubu
364 602.970 Oro-antral fistüllerin onarımı 350 C grubu
365 602.980 Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü 200 D grubu
366 602.990 Peritonsiller apse açılması 100 E grubu
367 603.020 Ranulaya girişim 300 C grubu
368 603.030 Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı 200 D grubu
369 603.050 Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım 600 B Grubu
370 603.080 Tonsillektomi 400 C grubu
371 603.090 Tonsillektomi ve adenoidektomi 400 C grubu
372 603.100 Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp 425 C grubu
373 603.110 Tonsillektomi ve tüp 400 C grubu
374 603.130 Uvulektomi 300 C grubu
375 603.140 Uvulofaringoplasti 380 C grubu
376 603.150 Vestibuloplasti 250 D grubu
Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi
377 603.160 Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu 300 C grubu
378 603.180 Parotidektomi, yüzeyel 500 B Grubu
379 603.190 Parotis apse drenajı 100 E grubu
380 603.200 Sialolitotomi (cerrahi) 175 D grubu
381 603.210 Sublingual tükrük bezi eksizyonu 300 C grubu
382 603.220 Submaksiller veya sublingual apse drenajı 200 D grubu
383 603.230 Submandibuler tükrük bezi eksizyonu 400 C grubu
384 603.240 Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti 300 C grubu
GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER
TORAKS DUVARI
385 603.260 Fasiatomi 200 D grubu
386 603.270 Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı 480 E grubu
387 603.290 Kot fraktürü tedavisi, kapalı 50 E grubu
388 603.300 Kot rezeksiyonu, ekstraplevral 600 D grubu
389 603.310 Kot rezeksiyonu, parsiyel 300 B Grubu
390 603.340 Mediastinoskopi 200 B Grubu
391 603.350 Mediastinotomi ile eksplorasyon 600 E grubu
392 603.360 Sternal debridman 400 B Grubu
393 603.390 Sternal tel çıkarılması 100 B Grubu
394 603.400 Sternum fraktürü fiksasyonu, açık 500 E grubu
395 603.410 Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı 250 C grubu
396 603.490 Tümör veya kist eksizyonu 500 C grubu
GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER
397 603.520 Göbek granülomu/polipi eksizyonu 50 E grubu
398 603.530 Karın duvarı benign tümörleri için girişim 200 D grubu
399 603.590 Rektus diyastazı onarımı 400 C grubu
400 603.600 Rektus kılıfı hematomu için girişim 100 E grubu
Meme
401 603.610 Büyütme mammoplastisi (iki taraflı) 500 B Grubu
402 603.620 Jinekomasti düzeltilmesi (iki taraflı) 500 B Grubu
403 603.630 Jinekomasti düzeltilmesi (tek taraflı) 300 C grubu
404 603.640 Küçültme mammoplastisi (iki yanlı) 750 B Grubu
405 603.650 Mastektomi, basit 500 B Grubu
406 603.680 Meme asimetrisinin düzeltilmesi 600 B Grubu
407 603.720 Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile 400 C grubu
408 603.740 Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu 300 C grubu
409 603.750 Segmental mastektomi 350 C grubu
410 603.751 Memeden kist-benign tümör çıkarılması 100 E grubu
411 603.760 Tüberoz meme onarımı 600 B Grubu
Herniler
412 603.780 İnguinal herni onarımı (tek taraflı) 400 C grubu
413 603.790 İnguinal herni onarımı, laparoskopik (tek taraflı) 600 B Grubu
414 603.800 İnsizyonel herni onarımı 400 C grubu
415 603.820 Parastomal herniasyonda girişim 450 C grubu
416 603.830 Spiegel hernisi onarımı 300 C grubu
417 603.840 Umblikal herni onarımı 350 C grubu
PERİTON BOŞLUĞU
418 604.020 Laparoskopi, tanısal 250 D grubu
419 604.100 Periton lavajı, tanısal 100 E grubu
RETROPERİTON
420 604.160 Retroperitoneal tümörden biyopsi 350 C grubu
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ
PERİKARD
421 604.310 Kalıcı pacemaker çıkartılması 200 D grubu
422 604.360 Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte 320 C grubu
423 604.370 Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar 280 D grubu
424 604.380 Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu 200 D grubu
425 604.390 Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi 240 D grubu
426 605.910 IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması 320 C grubu
427 605.920 İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP) 400 C grubu
428 606.000 Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakial, innominate, subclavian arter, kol insizyonu ile 320 C grubu
429 606.030 Embolektomi/trombektomi,femoropopliteal,aortoiliak arter,bacak insizyonu 400 C grubu
VENÖZ REKONSTRÜKSİYON
430 606.130 Safenopopliteal ven anastomozu 680 B Grubu
431 606.190 Anevrizma, false anevr. veya oklusif hastalık 720 B Grubu
432 606.270 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, popliteal arter 800 B Grubu
433 606.280 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, radial/ulnar arter 720 B Grubu
434 606.480 Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler 880 B Grubu
435 606.510 Damar onarımı, direkt, üst ekstremite 759 B Grubu
436 606.520 Damar onarımı, direkt, el, parmak 840 B Grubu
EKSPLORASYON
437 607.360 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diss. ile birlikte/değil 260 D grubu
438 607.370 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotid arter 180 D grubu
439 607.380 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter 180 D grubu
440 607.390 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter 180 D grubu
441 607.400 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar 220 D grubu
442 607.410 Arterial veya venöz grefte trombektomi ve/veya onarım 520 B Grubu
443 607.500 Postoperatif eksplorasyon, ekstremite 360 D grubu
İNTRAVASKÜLER KANÜLASYON VE SHUNT (AYRI İŞLEM)
444 607.530 Arteriovenöz anevrizmanın plastik onarımı 840 B Grubu
445 607.540 Arteriovenöz fistül oluşturulması, nonotojen greft 520 B Grubu
446 607.550 Arteriovenöz fistül oluşturulması, otojen greft 560 B Grubu
447 607.560 Arteriovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile veya değil 560 B Grubu
448 607.570 Arteriyovenöz fistül/şant oluşturulması veya onarımı 300 C grubu
449 607.580 Declotting kanülü, balon kateterli 80 E grubu
450 607.590 Declotting kanülü, balon katetersiz 40 E grubu
451 607.600 Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması 350 C grubu
452 607.610 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, eksternal revizyonu veya çıkartılması 240 D grubu
453 607.620 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, internal 560 B Grubu
454 607.630 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, ven to ven 120 E grubu
TRANSKATETER TEDAVİSİ VE BİOPSİ
455 607.700 Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz için infüzyon 480 C grubu
456 607.710 Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon 350 C grubu
LİGASYON VE DİĞER İŞLEMLER
457 607.720 Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu 8 E grubu
458 607.730 İnternal jugular ven ligasyonu 400 C grubu
459 607.770 Kanayan küçük arter, ven bağlanması 50 E grubu
460 607.790 Ligasyon veya biyopsi, temporal arter 60 E grubu
461 607.800 Ligasyon, eksternal karotid arter 300 C grubu
462 607.870 Perforatörlerin ligasyonu, subfascial, 800 B Grubu
463 607.880 Reküren veya sekonder variköz venlerin ligasyon, ve/veya divizyon 50 E grubu
464 607.890 Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu veya distal intterruptionlar 160 D grubu
465 607.900 V. safena magna ve parvanın ligasyon (ikisi birden), divizyon ve komplet strippingi 400 C grubu
466 607.910 Varislerde lokal pake eksizyonu (her biri) 100 E grubu
467 607.920 Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu (seansı) 40 E grubu
468 607.930 Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi 300 C grubu
469 607.940 Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile birlikte radikal ülser eksizyonu ve deri grefti ve/veya alt ekstremite kominikan venlerin bağlanması, derin fascia eksizyonu ile birlikte 700 B Grubu
470 607.950 Vena safena parvanın safenopop. birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu 80 E grubu
LENF NODLARI VE LENFATİK KANALLAR
İNSİZYON
471 608.000 İlioinguinal lenf nodu disseksiyonu 500 B Grubu
472 608.020 Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit 40 E grubu
EKSİZYON
473 608.120 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, basit 275 D grubu
474 608.130 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, kompleks 400 C grubu
ALT EKSTREMİTEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER
475 608.170 Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu 500 B Grubu
476 608.200 Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı (sınırlı bir alanda) 400 C grubu
477 608.200 Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı (sınırlı bir alanda) 400 C grubu
478 608.210 Lenfödem Thompson ameliyatı 600 B Grubu
479 608.250 Damar onarımı 600 B Grubu
480 608.260 Damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişimler 800 B Grubu
SOLUNUM SİSTEMİ CERRAHİSİ
TRAKEA VE BRONŞ
481 608.300 Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı 300 C grubu
482 608.310 Bronkoskopi, tanısal (fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil 150 D grubu
483 608.320 Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla 250 D grubu
484 608.350 Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte 400 C grubu
485 608.360 Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte 250 D grubu
486 608.370 Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte 150 D grubu
487 608.380 Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte 200 D grubu
488 608.390 Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım yok 120 E grubu
489 608.420 Pretrakeal fasya açılması 100 E grubu
490 608.490 Trakeostomi stenozu açılması 200 D grubu
491 608.500 Trakeotomi açılması, acil 250 D grubu
492 608.510 Trakeotomi açılması, planlı 200 D grubu
AKCİĞERLER VE PLEVRA
493 608.630 İntraplöral lavaj (her tür teknikle) 300 C grubu
494 608.640 Kateter torakostomi (kapalı sistem uygulama) 150 D grubu
495 608.650 Kimyasal plörodez,ayrıca tüp torakostomi/kateter torakostomi eklenecek) 100 E grubu
496 608.780 Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte 250 D grubu
497 608.880 Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı drenajı) Tek taraflı 300 C grubu
498 608.890 Tüp ve katater torakostomi, günlük izlem 25 E grubu
SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ
KARACİĞER
SAFRA YOLLARI
499 609.235 Kolesistektomi * 500 B Grubu
ÖZOFAGUS
500 609.500 Özofagial tüp/balon uygulaması, özofagus varis kanamasında 150 D grubu
501 609.690 Transözofageal varis ligasyonu 450 C grubu
MİDE-DUODENUM
JEJUNUM VEYA İLEUM
APPENDİKS
502 610.130 Appendektomi, Appendektomi Laparoskopik dahil 420 C grubu
KOLON
503 610.291 Kolostomi revizyonu 201 D grubu
504 610.300 Kolostomi bakımı 15 E grubu
505 610.340 Total barsak irrigasyonu 50 E grubu
REKTUM
506 610.350 Perirektal enjeksiyon, rektal prolapsusta 100 E grubu
507 610.360 Rektal polip eksizyonu, anal yolla 150 D grubu
508 610.370 Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması 50 E grubu
509 610.400 Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler 250 D grubu
510 610.430 Serklaj/Tiersch ameliyatı, rektal prolapsusta 200 D grubu
ANÜS
511 610.460 Anal stenozda dilatasyon 50 E grubu
512 610.470 Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu 200 D grubu
513 610.480 Anoplasti 400 C grubu
514 610.490 Fissürektomi 200 D grubu
515 610.500 Hemoroidde elektrokoagülasyon 100 E grubu
516 610.510 Hemoroidde lastik band ligasyonu 75 E grubu
517 610.520 Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi 30 E grubu
518 610.530 Hemoroidektomi 275 D grubu
519 610.540 İnfrared ile hemoroid tedavisi 75 E grubu
520 610.560 Perianal apse drenajı 250 D grubu
521 610.570 Perianal fistülotomi/fistülektomi 400 C grubu
522 610.580 Perianal sinüs eksizyonu 300 C grubu
523 610.610 Sfinkterotomi 150 D grubu
524 610.620 Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma 200 D grubu
525 610.625 Pilonidal sinüs eksizyonu 200 D grubu
KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ
Büyük Kemikler: Skapula, humerus, radius, ulna, pelvis, femur, tibia, fibula
Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella
Küçük Kemikler: Metatars, metakarp ve parmak kemikleri
Büyük Eklemler: Omuz, dirsek, el bileği, kalça, symfizis pubis, sakroiliak, diz, ayak bileği
Orta Eklemler: İntertarsal, interkarpal, akromioklavikular, tibifibular sindezmoz, distal radioulnar, proksimal radioulnar, sternoklavikular, kostasternal, interfalangeal
Küçük Eklemler: Metatarsofalangeal, interfalangeal
ALÇI ve ATELLER
526 610.630 Gövde alçısı (minerva) 100 E grubu
527 610.640 Gövde-ekstremite alçısı 150 D grubu
528 610.650 Pelvipedal alçı ( 10 yaş altı) 150 D grubu
529 610.660 Pelvipedal alçı ( 10 yaş üstü ) 200 D grubu
530 610.670 Kısa kol alçı (Dirsek altı) 50 E grubu
531 610.680 Kısa kol atel ( Dirsek altı) 40 E grubu
532 610.690 Uzun kol alçı (Dirsek üstü) 70 E grubu
533 610.700 Uzun kol atel (Dirsek üstü) 60 E grubu
534 610.710 Kısa bacak alçı ( Diz altı) 70 E grubu
535 610.720 Kısa bacak atel ( Dizaltı) 60 E grubu
536 610.730 Uzun bacak alçı ( Dizüstü) 100 E grubu
537 610.740 Uzun bacak atel ( Diz üstü) 70 E grubu
538 610.750 Parmak ateli (aleminyum) veya alçısı 10 E grubu
539 610.760 Cast-brace 150 D grubu
540 610.770 PTB alçısı 80 E grubu
541 610.780 Alçı çıkarma 15 E grubu
542 610.790 Sekiz bandajı 40 E grubu
543 610.800 Velpeau (Kol gövde) Bandajı 40 E grubu
544 610.810 U ateli veya atel + velpeau 80 E grubu
545 610.820 ESWT 300 C grubu
TRAKSİYON
546 610.830 İskelet traksiyonu geçilmesi 100 E grubu
547 610.840 Cilt traksiyonu uygulanması 30 E grubu
548 610.850 Halo-femoral veya halo traksiyon 200 D grubu
ÇIKIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU
549 610.860 Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 50 E grubu
550 610.870 Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 100 E grubu
551 610.880 Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 200 D grubu
KIRIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU
552 610.890 Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu 50 E grubu
553 610.900 Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu 100 E grubu
554 610.910 Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu 200 D grubu
ANESTEZİ ALTINDA EKLEM MOBİLİZASYONU
555 610.920 Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu 50 E grubu
556 610.930 Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu 100 E grubu
557 610.940 Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu 200 D grubu
KIRIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ
558 610.950 Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük 100 E grubu
559 610.960 Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, büyük 300 C grubu
560 610.970 Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, orta 200 D grubu
561 610.980 Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi 500 B Grubu
562 611.050 Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi 300 C grubu
563 611.060 Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi 375 C grubu
564 611.070 Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi 400 C grubu
565 611.080 Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi 350 C grubu
566 611.090 Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi 440 C grubu
567 611.100 Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi 450 C grubu
568 611.110 Ön kol çift kemik kırığı 700 B Grubu
569 611.130 Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi tedavisi 350 C grubu
570 611.140 Trimalleolar kırık cerrahi tedavisi 600 B Grubu
ÇIKIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ
571 611.150 Küçük eklem çıkığı açık redüksiyon 300 C grubu
572 611.160 Küçük eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyon + fiksasyon 375 C grubu
573 611.170 Orta eklem çıkığı açık redüksiyon 350 C grubu
574 611.180 Orta eklem kırıklı çıkık açık redüksiyon + fiksasyon 440 C grubu
575 611.210 Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hf. ve üzeri ) ilave edilecek puan 200 D grubu
AMPUTASYON, DEZARTİKÜLASYON
576 611.230 Orta kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu 350 C grubu
577 611.240 Küçük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu 300 C grubu
OSTEOTOMİLER
578 611.290 Büyük kemik osteotomi+fiksasyon (sadece ulna, distal radius ve fibula) 500 B Grubu
579 611.300 Orta kemik osteotomi + fiksasyon 400 C grubu
580 611.310 Küçük kemik osteotomi + fiksasyon 300 C grubu
İMPLANT ÇIKARMA
581 611.320 Pin çıkarma 100 E grubu
582 611.330 Eksternal fiksatör çıkarma 200 D grubu
583 611.340 Büyük kemik implant çıkarma 300 C grubu
584 611.350 Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implantların çıkartılması 500 B Grubu
585 611.360 Orta kemik implant çıkarma 225 D grubu
586 611.370 Küçük kemik implant çıkarma 150 D grubu
587 611.380 Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması 500 B Grubu
YUMUŞAK DOKU LASERASYONU CERRAHİSİ
588 611.390 Yumuşak doku laserasyonu, Derin yabancı cisimler 250 D grubu
589 611.400 Yumuşak doku laserasyonu, Fasyotomi kapatma 300 C grubu
590 611.420 Yumuşak doku laserasyonu, Yabancı cisim çıkarılması 150 D grubu
591 611.430 Yumuşak dokudan yüzeyel yabancı cisim çıkarılması 100 E grubu
EL VE MİKROCERRAHİ, EKSTREMİTE CERRAHİSİ
592 611.440 Tendon grefti alınması 250 D grubu
593 611.450 Kemik grefti alınması 200 D grubu
594 611.460 Kıkırdak grefti alınması 200 D grubu
595 611.470 Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon 300 C grubu
596 611.480 Ampute parmak için güdük onarımı 200 D grubu
597 611.490 Ampute uzvun revaskülarizasyonu + kemik tesbiti 800 B Grubu
598 611.530 Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu 450 C grubu
599 611.540 Botulinium toksini uygulama derin kas, her bir kas için 50 E grubu
600 611.550 Botulinium toksini uygulama yüzeyel kas, her bir kas için 30 E grubu
601 611.560 Bunion-Bunionette eksizyonu 300 C grubu
602 611.570 Butonier deformitesi, "swan neck" deformitesi cerrahisi 300 C grubu
603 611.580 Çekiç parmak için açık redüksiyon 350 C grubu
604 611.590 Çekiç parmak için kapalı redüksiyon 200 D grubu
605 611.600 Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı 500 B Grubu
606 611.610 Dolaşımı olmayan uzuv revaskülarizasyonu 675 B Grubu
607 611.620 DRUE operasyonları 400 C Grubu
608 611.630 Dupuytren cerrahisi 350 C grubu
609 611.640 Eklem faresi çıkartılması 250 D grubu
610 611.650 El bileği ganglion eksizyonu 300 C grubu
611 611.660 El kemikleri kırıkları için K-W uygulaması 150 D grubu
612 611.680 Flep ayrılması 200 D grubu
613 611.690 Ganglion eksizyonu 275 D grubu
614 611.700 Güdük kapatılması 150 D grubu
615 611.710 Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları 450 C grubu
616 611.740 Karpal instabilite cerrahisi 500 B Grubu
617 611.750 Karpal kemik rezeksiyonları 500 B Grubu
618 611.760 Kontraktür açılması, büyük eklem 500 B Grubu
619 611.770 Kontraktür açılması, küçük eklem 300 C grubu
620 611.780 Kontraktür açılması, orta eklem 400 C grubu
621 611.800 Mallet finger cerrahisi 275 D grubu
622 611.820 Nervus medianusun karpal tünelde dekompresyonu 300 C grubu
623 611.850 Parmak replantasyonu, ilave her parmak için 600 B Grubu
624 611.860 Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamaları 300 C grubu
625 611.890 Pollisizasyon 600 B Grubu
626 611.900 Pulley rekonstrüksiyonu 100 E grubu
627 611.910 Pulley sistemi kaybının onarımı 300 C grubu
628 611.950 Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için 450 C grubu
629 611.960 Tendon onarımı, tek bir tendon için 250 D grubu
630 611.961 Tendon onarımı, ilave her tendon için 75 E grubu
631 611.970 Tendon protezi uygulanması 300 C grubu
632 611.980 Tendon transferi, tek tendon 500 B Grubu
633 611.990 Tendon transferi, ilave her tendon için 150 D grubu
634 612.000 Tenodezler 400 C grubu
635 612.010 Tenoliz 300 C grubu
636 612.020 Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi ( tekli) 300 C grubu
637 612.030 Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi (çoklu) 500 B Grubu
638 612.040 Tenotomi, myotomi 275 D grubu
639 612.050 Tetik parmak cerrahi tedavisi 200 D grubu
640 612.060 Tırnak çekilmesi (her biri) 75 E grubu
641 612.070 Tırnak çekilmesi ve yatak revizyonu 100 E grubu
642 612.080 Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep 600 B Grubu
643 612.090 Topuk defektleri için ters akımlı sural flep 600 B Grubu
644 612.100 Tuzak nöropati, kübital-tarsal tünel vb. cerrahi tedavi 400 C grubu
645 612.110 Vasküler saplı ada flebi 500 B Grubu
646 612.130 Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı 400 C grubu
647 612.140 Yumuşak doku sinovektomileri 300 C grubu
KONJENİTAL ANOMALİLER
648 612.160 Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu 300 C grubu
649 612.180 Makrodaktili cerrahi tedavileri 400 C grubu
650 612.190 Polidaktili eksizyonu, basit 300 C grubu
651 612.200 Polidaktili eksizyonu, komplike 450 C grubu
652 612.220 Sindaktili düzeltilmesi, basit 300 C grubu
653 612.230 Sindaktili düzeltilmesi, komplike 450 C grubu
ARTROPLASTİLER
654 612.260 Antibiyotikli hazır spacer uygulanması 150 D grubu
655 612.270 Antibiyotikli imalat spacer uygulanması 200 D grubu
656 612.310 Basit Core-dekompresyon ameliyatı 500 B Grubu
657 612.350 Büyük trokanterin osteomisi ve transferi 400 C grubu
658 612.360 Core-dekompresyon ve greftleme 700 B Grubu
659 612.380 Dirsek artroplastisi çıkartma, total 400 C grubu
660 612.520 Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi 300 C grubu
661 612.570 Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer 400 C grubu
ARTRODEZLER
662 612.610 Küçük eklem artrodezi 300 C grubu
OSTEOMYELİT
663 612.630 Orta kemik osteomyelit tedavisi 300 C grubu
664 612.640 Küçük kemik osteomyelit tedavisi 200 D grubu
ARTROSKOPİLER
665 612.650 Artroskopi, tanısal 350 C grubu
666 612.651 Girişimsel Artroskopi 624 B Grubu
667 612.710 Artroskopik Mozaikplasti 750 B Grubu
668 612.720 Artroskopik OCD fiksasyonu 600 B Grubu
669 612.730 Artroskopik Eklem kıkırdağı debridmanı + drill ya da mikrokırık 500 B Grubu
670 612.740 Artroskopik Artrodez 600 B Grubu
Diz Artroskopisi
671 612.760 Artroskopik Menisküs onarımı, diz 550 B Grubu
672 612.770 Artroskopik Menisküs transplantasyonu, diz 900 A3 Grubu
673 612.820 Artroskopik Eminensia fiksasyonu, diz 750 B Grubu
674 612.830 Artroskopik Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz 750 B Grubu
675 612.850 Artroskopik Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz 900 A3 Grubu
Omuz Artroskopisi
676 612.870 Artroskopik SLAP onarımı, omuz 600 B Grubu
677 612.880 Artroskopik Kapsüler kaydırma, omuz 600 B Grubu
678 612.890 Artroskopik Bankart onarımı, omuz 750 B Grubu
679 612.900 Artroskopik Rotator kılıf debridmanı, omuz 450 C grubu
680 612.910 Artroskopik Rotator kılıf onarımı , omuz 750 B Grubu
681 612.920 Artroskopik Bursoskopi-bursektomi, omuz 450 C grubu
682 612.930 Artroskopik Akromioplasti, omuz 550 B Grubu
683 612.940 Artroskopik Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu 550 B Grubu
Dirsek Ve El Bileği Artroskopisi
684 612.950 Artroskopik Radius başı rezeksiyonu 450 C grubu
685 612.960 Artroskopik TFCC debridmanı 450 C grubu
686 612.970 Artroskopik TFCC onarımı 500 B Grubu
EKLEM AÇIK CERRAHİ
687 612.980 Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu 450 C grubu
688 612.990 Akromioplasti 450 C grubu
689 613.010 Ayak bileği kollateral ligament primer onarım 450 C grubu
690 613.020 Ayak bileği kollateral ligament rekonstrüksiyonu 600 B Grubu
691 613.040 Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu 450 C grubu
692 613.070 Diz iç yan bağ primer onarımı 400 C grubu
693 613.090 Eklem ponksiyonu ve ilaç verme 20 E grubu
694 613.100 Eminensia kırık fiksasyonu 500 B Grubu
695 613.110 Greft alınması 300 C grubu
696 613.120 Kondral debridman 400 C grubu
697 613.130 Korakoakrominal ligament rekonstrüksiyonu 450 C grubu
698 613.140 Küçük eklem debridmanı 300 C grubu
699 613.150 Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu 300 C grubu
700 613.160 Menisektomi 300 C grubu
701 613.170 Menisküs kisti eksizyonu 300 C grubu
702 613.180 Menisküs onarımı 450 C grubu
703 613.220 Orta eklem debridmanı 350 C grubu
704 613.280 Septik artrit küçük eklem cerrahisi 150 D grubu
705 613.290 Septik artrit orta eklem cerrahisi 350 C grubu
706 613.310 Sinovektomi, küçük-orta eklem 275 D grubu
TEKRARLAYAN ÇIKIKLARDA REKONSTRÜKSİYON
707 613.330 Orta eklem habitüel çıkık onarımı 450 C grubu
708 613.340 Küçük eklem habitüel çıkık onarımı 350 C grubu
PEDİATRİK ORTOPEDİ
709 613.350 Aşiloplasti 300 C grubu
710 613.360 Aşiloplasti + posterior kapsül gevşetmesi 400 C grubu
711 613.410 GKÇ kapalı redüksiyon+ Pelvipedal alçı 350 C grubu
712 613.460 Osteoklazi 100 E grubu
713 613.470 PEV maniplasyon dahil alçı 125 E grubu
714 613.480 Plantar fasia ve adduktor tendonların gevşetilmesi 150 D grubu
PELVİS VE KALÇA EKLEMİ
715 613.530 Tenotomi, kalça adduktorları, subkutan, kapalı 250 D grubu
716 613.540 Tenotomi, kalça adduktorları açık 400 C grubu
717 613.550 Tenotomi iliopsoas açık 400 C grubu
OMURGA CERRAHİSİ
Osteotomi
718 613.660 Konkav/konveks kosta osteotomisi, her seviye için 50 E grubu
Omurga Kırık ve Çıkıklarının Tedavisi
719 613.670 Vertebra kırıklarının redüksiyonu, manipülasyon veya traksiyonsuz 300 C grubu
720 613.680 Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi, manipülasyon veya traksiyonla 400 C grubu
Artrodez
721 613.740 Otogreft alınması (iliak kanat) 300 C grubu
SPİNAL ENSTRÜMANTASYON
DİĞER İŞLEMLER
722 614.160 Faset Eklem Blokajı 84 E grubu
EKSTERNAL FİKSATÖR TEDAVİLERİ
723 614.220 Küçük kemik psödoartrozu 450 C grubu
HEMİKALLOTAZİS-KALLOTAZİS İLE DEFORMİTE DÜZELTİLMESİ
724 614.270 Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi 400 C grubu
EKSTERNAL FİKSATÖR İLE EKLEM KONTRAKTÜRÜ AÇILMASI
725 614.290 Büyük eklem kontraktürü eksternal fiksatör ile açılması 600 B Grubu
726 614.300 Küçük eklem kontraktürü eksternal fiksatör ile açılması 400 C grubu
727 614.310 Eksternal fiksatör ile ayak deformitesi düzeltilmesi 800 B Grubu
EKSTERNAL FİKSATÖR İLE KEMİK UZATMA
728 614.340 Küçük kemik eksternal fiksatör ile uzatma 400 C grubu
ORTOPEDİK ONKOLOJİ
Örnekleme Yöntemi
729 614.360 Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi 225 D grubu
730 614.370 Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi 200 D grubu
Rezeksiyonlar
731 614.380 Benign yumuşak doku tümörü, derin 250 D grubu
732 614.390 Benign yumuşak doku tümörü, kompleks 750 B Grubu
733 614.410 Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel 150 E grubu
734 614.440 Küçük kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon 200 D grubu
735 614.450 Küçük kemik, Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon 400 C grubu
736 614.460 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin 500 B Grubu
737 614.490 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel 250 D grubu
738 614.510 Orta kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon 400 C grubu
REKONSTRÜKSİYONLAR
Biyolojik Rekonstrüksiyonlar
739 614.580 Kemik defektlerinin yonga greft ile doldurulması 500 B Grubu
740 614.630 Rezeksiyon artrodezi, küçük eklem 300 C grubu
SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ
ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER İÇİN CERRAHİ
741 614.670 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonu 25 E grubu
742 614.680 Ventriküler ponksiyon 50 E grubu
743 614.690 Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilmesi 100 E grubu
744 614.700 İntrakranial basınç monitorizasyon kateteri yerleştirilmesi 100 E grubu
745 614.710 Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi 75 E grubu
746 614.720 Uzun süreli video EEG için subdural elektrod konması için cerrahi girişim 250 D grubu
747 614.730 Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrodu için cerrahi girişim 250 D grubu
748 614.740 Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot konması için cerrahi girişim 500 B Grubu
749 614.750 Kortikal stimülasyon 500 B Grubu
750 614.760 Elektrokortikografi 250 D grubu
SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ
STEREOTAKSİK VE FONKSİYONEL NÖROŞİRÜRJİKAL AMELİYATLAR
751 614.840 Açık kordotomi 250 D Grubu
752 614.850 Baklofen pompa implantasyonu 500 B Grubu
753 614.880 Dorsal kolon stimülasyonu 350 C grubu
754 614.890 Eksternal radyoşirürji 1001 A3 Grubu
755 614.900 Faset denervasyonu 84 E grubu
756 614.910 Mikroelektrod kayıt 550 B Grubu
757 614.990 Perkütan foramen ovale gasser ganglion bloku 200 D Grubu
758 615.000 Perkütan foramen ovale gasser ganglionu RF termo koagülasyonu 300 C grubu
759 615.010 Perkütan kordotomi 600 B Grubu
760 615.020 Perkütan sempatik blokaj 300 C grubu
761 615.030 Perkütan traktotomi 600 B Grubu
762 615.040 Selektif dorsal rizotomi 1401 A3 Grubu
763 615.050 Stereotaksik biyopsi 700 B Grubu
764 615.060 Stereotaksik brakiterapi 1201 A3 Grubu
765 615.090 Stereotaktik kateterizasyon 800 B Grubu
766 615.140 Trigeminal nörektomi 300 C grubu
767 615.150 Vestibüler neurotomi 800 B Grubu
KRANİAL CERRAHİLER
768 615.210 Endoskopik tümör biyopsisi 1001 A3 Grubu
KAFA TRAVMA AMELİYATLARI
769 615.230 Burr Hole eksplorasyonu, tek 250 D grubu
770 615.240 Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için 150 E grubu
771 615.250 Epidural hematom drenajı, kraniektomi ile 300 C grubu
772 615.260 Epidural hematom drenajı, kraniotomi ile 400 C grubu
773 615.290 Subdural hematom drenajı, burr hole ile (tek taraflı) 400 C grubu
774 615.310 Depresyon fraktürü, basit 300 C grubu
KİTLE VE VASKÜLER AMELİYATLAR
775 615.400 Beyin apsesi, burr hole ile aspirasyon 400 C grubu
776 615.470 İntraserebral, hematom boşaltılması, burr hole ile 400 C grubu
EPİLEPSİ AMELİYATLARI
777 615.680 Vagal stimülatör takılması 750 B Grubu
KONJENİTAL SPİNAL CERRAHİ
778 615.690 Spinal meningosel eksizyonu 400 C grubu
İNTRADURAL İNTRAMEDÜLLER SPİNAL CERRAHİ
779 615.730 Diskografi tek seviye 400 C grubu
780 615.740 İntradiskal elektroterapi 135 E grubu
781 615.750 İntradural, intramedüller vertebra absesi drenajı 750 B Grubu
782 615.780 Myelografi 400 C grubu
783 615.790 Nükleoplasti 135 E grubu
784 615.791 Nükleotomi 135 E grubu
DİSK CERRAHİSİ
785 615.880 Lomber diskektomi tek seviye 675 B Grubu
786 615.890 Lomber diskektomi tek seviye bilateral 700 B Grubu
787 615.900 Lomber laminektomi ve disk, iki taraflı disk 700 B Grubu
788 615.910 Lomber laminektomi ve disk, tek taraflı disk 675 B Grubu
789 615.920 Lomber mikrocerrahi ile diskektomi tek seviye 700 B Grubu
790 615.930 Lomber mikrocerrahi ile diskektomi tek seviye bilateral 800 B Grubu
791 615.940 Servikal diskektomi mikrocerrahi ile anterior yaklaşım ile tek aralık 800 B Grubu
792 615.950 Servikal diskektomi mikrocerrahi ile anterior yaklaşım ile tek aralık ve intervertebral greft-kafes uygulaması 1050 A3 Grubu
793 615.960 Servikal laminektomi ve disk boşaltılması 650 B Grubu
EKSİZYON VE DEKOMPRESYON
794 616.010 Lomber hemilaminektomi - laminotomi 300 C grubu
795 616.020 Lomber laminektomi 337 C grubu
796 616.030 Lomber Laminoplasti 400 C grubu
797 616.050 Servikal hemilaminektomi - laminotomi 500 B Grubu
798 616.070 Servikal laminektomi 500 B Grubu
799 616.080 Servikal laminoplasti 600 B Grubu
800 616.110 Torakal laminektomi 400 C grubu
801 616.120 Torakal laminoplasti 500 B Grubu
FASİYAL PARALİZİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK İŞLEMLER
802 616.150 Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar 300 C grubu
803 616.160 Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları 400 C grubu
804 616.170 Kas transpozisyonu veya grefti ile düzeltme 450 C grubu
805 616.180 Fasial sinir onarımı 600 B Grubu
806 616.190 Fasial sinirin greftle onarımı 700 B Grubu
807 616.200 Hipoglossal sisnir transpozisyonu 650 B Grubu
808 616.220 Yumuşak doku süspansiyonu 400 C grubu
ÜST EKSTREMİTE
809 616.230 Neuroliz 169 D grubu
810 616.231 Sempatektomi, aksiller, tek taraflı 300 C grubu
811 616.240 Sempatektomi, lomber, tek taraflı 300 C grubu
812 616.260 Sempatektomi, servikal, tek taraflı 400 C grubu
PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ
813 616.310 Sinir grefti alınması 250 D grubu
814 616.350 Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, tek bir sinir 400 C grubu
815 616.360 Nervus medianusun dekompresyonu 300 C grubu
816 616.370 Nervus ulnaris transpozisyonu 400 C grubu
817 616.380 Supraskapüler sinir kompresyon sendromu ve dekompresyon cerrahisi 400 C grubu
818 616.390 N.radialis, post. interosseous kompresyon send, dekompresyon cerrahisi 400 C grubu
819 616.400 Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı 400 C grubu
820 616.410 Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı 400 C grubu
MİKRO CERRAHİ
821 616.430 Sinir onarımı, tek bir sinir 500 B Grubu
822 616.440 Sinir grefti ile yapılan sinir tamirleri 600 B Grubu
823 616.450 İlave her sinir için 250 D grubu
824 616.460 Dijital sempatektomi 500 B Grubu
GÖZ VE ADNEKSLERİ
PERİOKÜLER BÖLGENİN CERRAHİ GİRİŞİMLERİ
825 616.470 Ayarlanabilir sütür,ptozis 300 C grubu
826 616.480 Blefaroplasti, her bir göz kapağı için 250 D grubu
827 616.490 Dermoid kist eksizyonu 250 D grubu
828 616.500 Distikiyaziste uygulanan elektroliz ameliyatı 100 E grubu
829 616.510 Ektropiyum için cerrahi girişim 250 D grubu
830 616.520 Entropiyum için cerrahi girişim 250 D grubu
831 616.530 Epikantus onarımı 250 D grubu
832 616.540 Frontale asma teknikleri, ptozis 300 C grubu
833 616.550 Görüş alanına engel yaratan pseudopitoz tedavisi 300 C grubu
834 616.560 Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu 300 C grubu
835 616.570 Göz kapağı tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonu 450 C grubu
836 616.580 Göz kapağına altın implantasyonu 250 D grubu
837 616.590 Kantoplasti 250 D grubu
838 616.600 Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'den fazla 100 E grubu
839 616.610 Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'ye kadar 75 E grubu
840 616.620 Kapak kesisi sütüre edilmesi, kirpikli kenar, kaş veya tars onarımı 150 D grubu
841 616.630 Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya fleple 150 D grubu
842 616.640 Kapak tümörü ameliyatı, 450 C grubu
843 616.670 Kapak veya konjoktiva biyopsisi 100 E grubu
844 616.680 Kapaklara kriyo aplikasyonu 60 E grubu
845 616.690 Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı 100 E grubu
846 616.700 Kemodenervasyon 75 E grubu
847 616.710 Levator prosedürleri, ptozis 300 C grubu
848 616.720 Rejional oküler anestezi 30 E grubu
849 616.730 Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş rekonstrüksiyonu 500 B Grubu
850 616.740 Saçlı derinin kompozit greft olarak kullanıldığı kaş rekonstrüksiyonu 300 C grubu
851 616.750 Tarsorafi 125 E grubu
852 616.760 Telekantüs onarımı 300 C grubu
GÖZYAŞI DRENAJ YOLLARİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
853 616.770 Alt konka kırılması 61 E grubu
854 616.780 Dakriosistorinostomi, eksternal 450 C grubu
855 616.790 Dakriosistorinostomi, endonazal 450 C grubu
856 616.800 Göz yaşı yolları entübasyonu 300 C grubu
857 616.810 Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka kırılması 400 C grubu
858 616.820 Kanalikül kesisi reperasyonu 300 C grubu
859 616.830 Kese ablasyonu 300 C grubu
860 616.840 Kese flegmonu drenajı 60 E grubu
861 616.850 Lakrimal tıkaç yerleştirilmesi 40 E grubu
862 616.860 Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi 25 E grubu
863 616.870 Nazolakrimal balon uygulamaları 200 D grubu
864 616.880 Nazolakrimal kanal oklüzyonuna girişim-probing 100 E grubu
865 616.890 Punktum açılması, dilatasyonu, lavajı 40 E grubu
866 616.900 Tüp implantlı konjonktival rinostomi 500 B Grubu
ŞAŞILIK VE PEDİATRİK OFTALMOLOJİ
867 616.910 Rektuslara geriletme veya rezeksiyon, her biri 300 C grubu
868 616.920 Rektuslara geriletme ve rezeksiyon 400 C grubu
869 616.930 Her iki gözde birer rektusa geriletme ve/veya rezeksiyon 450 C grubu
870 616.940 Tenotomi, myotomi, şaşılıkta 200 D grubu
871 616.950 Botulinium toksini enjeksiyonu 50 E grubu
872 616.960 Adele transpozisyonu 300 C grubu
873 616.970 Ayarlanabilir sütür, şaşılık 300 C grubu
874 616.980 Faden ameliyatı 300 C grubu
875 616.990 Nystagmus cerrahisi, her iki gözde tüm horizontal kaslara geriletme 400 C grubu
KONJONKTİVA-KORNEA-KONTAKT LENS-ÖNSEGMENT
876 617.000 Amnion Zarı İle Yüzey Rekonstrüksiyonu 250 D grubu
877 617.010 Delici göz yaralanmaları tamiri (arka vitrektomisiz olgularda) 400 C grubu
878 617.020 Foto Terapotik Keratektomi 400 C grubu
879 617.060 Konjonktiva örtmesi 125 E grubu
880 617.070 Konjonktiva plastiği, greftli 400 C grubu
881 617.090 Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması 150 D grubu
882 617.100 Konjonktivadan yabancı cisim çıkarılması 50 E grubu
883 617.110 Konkresyon küretajı 60 E grubu
884 617.120 Kornea hazırlanması, transplantasyon için 250 D grubu
885 617.130 Kornea kesisi sütüre edilmesi 200 D grubu
886 617.140 Korneadan yabancı cisim çıkarılması 30 E grubu
887 617.150 Korneal debridman 30 E grubu
888 617.160 Korneal-Skleral Sütür Alınması 30 E grubu
889 617.170 Limbal Kök Hücre Transplantasyonu 250 D grubu
890 617.180 Ön kamara ponksiyonu ve/veya injeksiyonu, tanısal 50 E grubu
891 617.190 Ön kamara ve vitreus ponksiyon veya injeksiyonu 75 E grubu
892 617.200 Ön kamera lavajı 200 D grubu
893 617.210 Pterjium ameliyatı 175 D grubup
894 617.220 Subkonjonktival ve subtenon enjeksiyon 25 E grubu
REFRAKTİF CERRAHİ
895 617.230 Şeffaf lens ekstraksiyonu 400 C grubu
896 617.240 Yüksek miyopide negatif lens implantasyonu 400 C grubu
897 617.250 Foto Retraktif Keratoplasti 300 C grubu
898 617.260 LASIK, LASEK 250 D grubu
899 617.270 Radyal keratotomi 300 C grubu
900 617.280 Astigmatik keratotomi 300 C grubu
İRİS VE LENS İLE İLGİLİ İŞLEMLER
901 617.290 Açı revizyonu 140 E grubu
902 617.300 Dissizyon 200 D grubu
903 617.310 Dissizyon-lens aspirasyonu 300 C grubu
904 617.320 Dissizyon-lens aspirasyonu+ön vitrektomi 450 C grubu
905 617.330 Dissizyon-lens aspirasyonu+ön vitrektomi+İOL implantasyonu 550 B Grubu
906 617.341 Fakoemülsüfikasyon+ İOL 253 D grubu
907 617.340 Fakoemülsüfikasyon + İOL 600 B Grubu
908 617.350 İridodiyaliz düzeltilmesi, 3 saat kadranı kadar 140 E grubu
909 617.360 İridodiyaliz düzeltilmesi, 4-6 saat kadranı kadar 200 D grubu
910 617.370 İridodiyaliz düzeltilmesi, 6 saat kadranından çok 315 C grubu
911 617.380 Kapsül germe halkası koyma 100 E grubu
912 617.390 Kapsül içine sekonder İOL konulması 400 C grubu
913 617.400 Lazer iridotomi 250 D grubu
914 617.410 Lazer kapsülotomi-sineşiotomi 200 D grubu
915 617.420 Lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens konulması 500 B Grubu
916 617.430 Lens ekstraksiyonu, ekstrakapsüler 400 C grubu
917 617.440 Lens ekstraksiyonu, intrakapsüler 350 C grubu
918 617.450 Ön kamara veya sulkusa sekonder İOL implantasyonu 350 C grubu
919 617.480 Periferik iridektomi 200 D grubu
920 617.490 Pupilloplasti 200 D grubu
921 617.500 Sineşiotomi 150 D grubu
922 617.520 Travmatik paralitik midriyazis için pupillaplasti 350 C grubu
923 617.525 Vitreus Wick sendromu YAG lazer uygulaması 200 D grubu
GLOKOM
924 617.530 Ankiste bleb revizyonu 175 D grubu
925 617.540 Glokomla kombine katarakt ameliyatları 750 B Grubu
926 617.550 Gonyotomi, trabekülotomi 400 C grubu
927 617.560 Lazer gonyoplasti, trabekuloplasti 250 D grubu
928 617.580 Siklodiyaliz 250 D grubu
929 617.590 Siklofotokoagülasyon 125 E grubu
930 617.600 Siklokrioterapi 125 E grubu
931 617.610 Trabekülektomi 500 B Grubu
932 617.620 Viskokanalostomi 500 B Grubu
RETİNA-VİTREUS
933 617.630 Fotokoagülasyon (seansı) 150 D grubu
934 617.631 Fotokoagülasyon (Yenidoğan-seansı) 253 D grubu
935 617.640 Vitrektomi, anterior 400 C grubu
936 617.670 Pnömatik retinopeksi 400 C grubu
937 617.700 Makula dejenerasyonu için Fotodinamik tedavi 300 C grubu
938 617.710 Silikon yağı çıkarılması 400 C grubu
939 617.720 İntravitreal ponksiyon ve/veya injeksiyonu, tanısal 50 E grubu
940 617.730 Ekvatoryel krioterapi 125 E grubu
ORBİTA-OKULER ONKOLOJİ
941 617.740 Deri veya mukoza grefti kullanarak soket onarımı 500 B Grubu
942 617.760 Ekzanterasyon + deri grefti 600 B Grubu
943 617.780 Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak 500 B Grubu
944 617.790 Ekzoftalmus için orbital dekompresyon 800 B Grubu
945 617.800 Enükleasyon veya evisserasyon 300 C grubu
946 617.810 Hidroksiapatit implant için peg takılması 200 D grubu
947 617.880 Orbitotomi 500 D grubu
948 617.920 Retrobulber ve peribulber enjeksiyon 25 E grubu
949 617.940 Sr90 Göz Aplikasyonu 50 E grubu
950 617.950 Stafilom tashihi 250 D grubu
KULAK VE KULAK BÖLGESİNİN CERRAHİSİ
951 617.970 Aural polip eksizyonu 100 E grubu
952 617.980 Aurikula apse, hematom drenajı 70 E grubu
953 617.990 Aurikula eksizyonu, basit 200 D grubu
954 618.000 Aurikula eksizyonu, total 400 C grubu
955 618.010 Basit mastoidektomi 470 C grubu
956 618.020 Buşon, lavaj ve maniplasyon 10 E grubu
957 618.021 Canal Wall Down timpanoplasti 900 A3 Grubu
958 618.030 Dış kulak yolu atrezisi 760 B Grubu
959 618.040 Dış kulak yolu biyopsisi 75 E grubu
960 618.050 Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu 220 D grubu
961 618.060 Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyonu 460 C grubu
962 618.070 Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması 25 E grubu
963 618.080 Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması, cerrahi 160 D grubu
964 618.090 Eksploratis timpanotomi 400 C grubu
965 618.120 Fasiyal sinir dekompresyonu 700 B Grubu
966 618.130 Fasiyal sinir sütürü 800 B Grubu
967 618.170 İki loblu kulak memesinin onarımı 300 C grubu
968 618.180 Kemik iletimi işitme dekompresyonu 350 C grubu
969 618.190 Kepçe kulak onarımı 400 C grubu
970 618.210 Kriptotia düzeltilmesi 400 C grubu
971 618.230 Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon + primer sütür 400 C grubu
972 618.260 Labirentektomi (TALK operasyonu) 400 C grubu
973 618.290 Makrotia düzeltilmesi 400 C grubu
974 618.300 Mastoidektomi kavitesi debridmanı 50 E grubu
975 618.310 Meatoplasti, stenozlarda 500 B Grubu
976 618.320 Mikrotia onarımı için lobül transpozisyonu 200 D grubu
977 618.330 Mikrotia onarımı için posterior sulkus oluşturulması 500 B Grubu
978 618.350 Miringoplasti 450 C grubu
979 618.360 Miringotomi 70 E grubu
980 618.380 Radikal veya multipl modifiye radikal mastoidektomi 640 B Grubu
981 618.390 Stapedektomi 700 B Grubu
982 618.391 Koterizasyon ile kulak perforasyonu onarımı 200 D grubu
983 618.410 Timpanoplasti (mastoidektomi ve kemikcik zincir onarımı dahil) 700 B Grubu
984 618.411 Ventilasyon tüpü uygulaması (Bir kulak için) 200 D grubu
ENDOKRİN SİSTEM CERRAHİSİ
985 618.450 Tiroid biyopsisi (cerrahi) 200 D grubu
986 618.460 Tiroidektomi (tek taraflı subtotal) 500 B Grubu
987 618.480 Tiroidektomi (tek taraflı total) 650 B Grubu
ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİ
BÖBREK
988 618.640 ESWL 1. seans 257 D grubu
989 618.641 ESWL 2. seans 192 D grubu
990 618.642 ESWL 3. seans 128 E grubu
991 618.890 Retrograd pyelografi, endoskopi dahil 190 D grubu
ÜRETER
992 618.920 Retrograd üreteral kataterizasyon 150 D grubu
993 618.960 Üreteral J Stent takılması 150 D grubu
994 618.970 Üreteral balon dilatasyonu 150 D grubu
995 618.980 Üreteral stent yerleştirilmesi 300 C grubu
996 618.990 Üreteral stent çıkartılması 150 D grubu
997 619.010 Üretere basket konulması, transüreterolitotomi 450 C grubu
998 619.120 Üreterorenoskopi, biyopsi 600 B Grubu
999 619.130 Üreterorenoskopi, tanısal 400 C grubu
1000 619.140 Üreterorenoskopi, tümör tedavisi 800 B Grubu
1001 619.170 Üreterosel, endoskopik tedavi 500 B Grubu
MESANE
1002 619.340 Mesane boynu rezeksiyonu 400 C grubu
1003 619.350 Mesane boyuna inkontinansta madde injeksiyonu 600 B Grubu
1004 619.390 Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm) 700 B Grubu
1005 619.410 Mesane tümörü (TUR) biyopsisi 400 C grubu
1006 619.430 Mesane tümöründe lazerle tedavi 500 B Grubu
1007 619.440 Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon 500 B Grubu
1008 619.500 Sistolitotomi (açık cerrahi) 450 C grubu
1009 619.510 Sistolitotomi, endoskopik 500 B Grubu
1010 619.520 Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi 175 D grubu
1011 619.530 Sistoskopi, tanısal 150 D grubu
1012 619.540 Sistostomi, açık 400 C grubu
1013 619.550 Sistostomi, perkütan 100 E grubu
1014 619.560 Sistoüretroskopi 150 D grubu
1015 619.620 Vezikostomi 250 D grubu
1016 619.630 Vezikostomi kapatılması 300 C grubu
1017 619.640 Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon (iki taraflı) 700 B Grubu
1018 619.650 Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon (tek taraflı) 600 B Grubu
ÜRETRA
1019 619.670 Hipospadias onarımı, distal 500 B Grubu
1020 619.690 İnternal üretrotomi 400 C grubu
1021 619.700 Posterior üretral valv rezeksiyonu 350 C grubu
1022 619.710 Primer onarım, distal üretra yaralanmalarında 500 B Grubu
1023 619.730 Retropubik üretropeksi ve sling ameliyatları 1001 A3 Grubu
1024 619.750 Üretra dilatasyonu 125 E grubu
1025 619.760 Üretra veya mesaneden taş veya yabancı cisim çıkartılması 202 D grubu
1026 619.770 Üretral balon dilatasyonu ve veya stent yerleştirilmesi 300 C grubu
1027 619.780 Üretral divertikülektomi 400 C grubu
1028 619.790 Üretral fistül onarımı 400 C grubu
1029 619.800 Üretral instilasyon 50 E grubu
1030 619.810 Üretral kordi onarımı 450 C grubu
1031 619.830 Üretrolitotomi (açık cerrahi) 250 D grubu
1032 619.840 Üretrolizis 800 B Grubu
1033 619.850 Üretroplasti 800 B Grubu
1034 619.880 Üretroplastiler, hipospadias-epispadias dışı 450 C grubu
1035 619.890 Üretrostomi 350 C grubu
KADIN GENİTAL VE ÜREME SİSTEMİ UYGULAMALARI
DOĞUM ÜCRETLERİ
1036 619.910 Müdahaleli doğum 185 D grubu
1037 619.920 Normal doğum 185 D grubu
1038 619.930 SEZARYEN** 304 C grubu
GEBELİKTE TEŞHİS VE TEDAVİ İÇİN YAPILAN GİRİŞİMLER
1039 619.940 Amnioinfüzyon 150 D grubu
1040 619.950 Amniyosentez 100 E grubu
1041 619.960 Fetal kan numunesi (Kordosentez) 200 D grubu
1042 619.970 Fetosid 80 E grubu
1043 620.990 Laparoskopi diagnostik 250 D grubu
1044 620.000 Korion villus alınması 150 D grubu
1045 620.010 McDonald-Schirodkar 200 D grubu
JİNEKOLOJİ
1046 620.020 Bartholin kisti çıkarılması 150 D grubu
1047 620.030 Douglas ponksiyonu 20 E grubu
1048 620.040 Eksfoliatif sitoloji (smear alınması) 10 E grubu
1049 620.041 Eksfoliatif sitoloji (smear alınması) (tarama amaçlı) 10 E grubu
1050 620.050 Endometrial biyopsi 40 E grubu
1051 620.060 İmperfore himen açılması 250 D grubu
1052 620.070 Kolpotomi 125 E grubu
1053 620.080 Kriyoterapi, jinekoloji 40 E grubu
1054 620.090 Labial füzyon açılması 100 E grubu
1055 620.101 Bumm küretaj 125 E grubu
1056 620.110 Servikal biyopsi 60 E grubu
1057 620.120 Servikal biyopsi ve tanısal küretaj 125 E grubu
1058 620.130 Servikal koterizasyon 50 E grubu
1059 620.140 Servikal polip çıkarılması 125 E grubu
1060 620.150 Servikal polipektomi ve tanısal küretaj 150 D grubu
1061 620.160 Terapötik küretaj 84 E grubu
1062 620.170 Vaginadan yabancı cisim çıkarılması 20 E grubu
1063 620.190 Vulvar koterizasyon, 50 E grubu
VAGİNAL OPERASYONLAR
1064 620.210 Bartholin apse drenajı 135 E grubu
1065 620.220 Bartholin kisti koterizasyonu 100 E grubu
1066 620.230 Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu 200 D grubu
1067 620.240 Kolposkopi 30 E grubu
1068 620.241 Kolposkopi (tarama amaçlı)
1069 620.250 Kondilom koterizasyonu 200 D grubu
1070 620.260 Konizasyon operasyonu 150 D grubu
1071 620.270 LEEP 150 D grubu
1072 620.280 Mancherster-fothergill 300 C grubu
1073 620.290 Pelvis absesinin vaginal yolla drenajı 250 D grubu
1074 620.300 Perinoplasti 250 D grubu
1075 620.310 Rektosel 300 C grubu
1076 620.330 Sistorektosel operasyon 300 C grubu
1077 620.340 Sistosel operasyon 250 D grubu
1078 620.370 Tıbbi nedenli tahliye (12 hafta ve daha üstü) 300 C grubu
1079 620.380 Tıbbi nedenli tahliye (12 haftadan küçük) 150 D grubu
1080 620.390 Üretral karunkül operasyonu 150 D grubu
1081 620.400 Üretral kist operasyonu 150 D grubu
1082 620.410 Vajen darlığının genişletilmesi 150 D grubu
1083 620.470 Vajinal rekonstrüksiyon, deri grefti ile 500 B Grubu
ABDOMİNAL OPERASYONLAR
1084 620.510 Dış gebelik operasyonu 250 D grubu
1085 620.550 Laparoskopi ile tüpligasyon 250 D grubu
1086 620.560 Mini laparatomi ile tüpligasyon 250 D grubu
1087 620.620 Postpartum tüpligasyon 250 D grubu
ÖZELLİĞİ OLAN OPERASYONLAR
1088 620.821 Promontofiksasyon 300 C grubu
1089 620.910 Sling operasyonu (IVS-TVT dahil) 750 B Grubu
1090 620.921 Trans obtrator tape uygulaması 500 B Grubu
1091 620.960 William Dolores süspansiyon 150 D grubu
İNFERTİLİTE AMELİYATLARI
1092 620.970 Histeroskopi diagnostik 100 E grubu
1093 620.980 Histeroskopi operatif 200 D grubu
1094 620.990 Laparoskopi diagnostik 150 D grubu
ERKEK GENİTAL SİSTEMİ CERRAHİSİ
PENİS
1095 621.050 Ekspoze olmuş penil implantın çıkarılması 300 C grubu
1096 621.060 Ekspoze olmuş penil implantın üzerinin örtülmesi 350 C grubu
1097 621.070 Fimozis açılması 50 E grubu
1098 621.071 Sünnet 50 E grubu
1099 621.080 Korpus kavernozum drenajı (priapismus) 200 D grubu
1100 621.090 Meatotomi 51 E grubu
1101 621.110 Parafimozis redüksiyonu 125 E grubu
1102 621.130 Penil dorsal ven ligasyonu 500 B Grubu
1103 621.140 Penil fraktür onarımı 750 B Grubu
1104 621.150 Penil plikasyon 500 B Grubu
1105 621.160 Penil protez çıkartılması (çok parçalı) 700 B Grubu
1106 621.170 Penil protez çıkartılması (tek parçalı) 500 B Grubu
1107 621.180 Penil protez implantasyonu (çok parçalı) 1001 A3 Grubu
1108 621.190 Penil protez implantasyonu (tek parçalı) 800 B Grubu
1109 621.200 Penil revaskülarizasyon 1201 A3 Grubu
1110 621.220 Penis rekonstrüksiyonu, regional fleple 750 B Grubu
1111 621.240 Penis uzatma 500 B Grubu
1112 621.250 Peyronie plak eksizyonu 750 B Grubu
1113 621.260 Peyronie plak eksizyonu, greft ile 1001 A3 Grubu
1114 621.300 Spongio-kavernozal şant (priapismus) 750 B Grubu
PROSTAT
1115 621.320 Prostat iğne biyopsisi, çoklu 70 E grubu
1116 621.330 Prostat iğne biyopsisi, ultrason kılavuzluğunda, çoklu 100 E grubu
1117 621.350 Prostat masajı (seans) 10 E grubu
1118 621.360 Prostata lazer tedavisi veya plazma kinetik tedavi*** 800 B Grubu
1119 621.370 Prostata termoterapi 400 C grubu
1120 621.380 Prostata TUNA 400 C grubu
1121 621.420 Transüretral prostat insizyonu 500 B Grubu
1122 621.430 İntraprostatik stent yerleştirilmesi 300 C grubu
TESTİS-EPİDİDİM-SKROTUM
1123 621.440 Ejakülatör kanal rezeksiyonu 500 B Grubu
1124 621.450 Epididim kisti eksizyonu 400 C grubu
1125 621.460 Epididimektomi 400 C grubu
1126 621.480 Funiküler kist eksizyonu 400 C grubu
1127 621.490 Hematoselektomi 350 C grubu
1128 621.510 Hidroselektomi (tek taraflı) 400 C grubu
1129 621.520 Hidroselektomi ve hernioplasti 500 B Grubu
1130 621.530 İnguinal eksplorasyon 400 C grubu
1131 621.540 İnguinal orşiektomi (tek taraflı) 300 C grubu
1132 621.550 İnmemiş testis (herni onarımı dahil) 500 B Grubu
1133 621.560 İnmemiş testis, iki taraflı, herni onarımı, iki taraflı 800 B Grubu
1134 621.570 İnmemiş testis, iki taraflı, herni onarımı, tek taraflı 700 B Grubu
1135 621.580 İnmemiş testis, tek taraflı, herni onarımı, iki taraflı 700 B Grubu
1136 621.590 Kord eksizyonu 400 C grubu
1137 621.600 Laparoskopik ektopik testis araştırılması 750 B Grubu
1138 621.620 Mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu 400 C grubu
1139 621.630 Perkütan epididimal sperm aspirasyonu 300 C grubu
1140 621.640 Ön üretradan papillom koterizasyonu 250 D grubu
1141 621.651 Skrotal orşiektomi (tek) 300 C grubu
1142 621.652 Skrotal orşiektomi (çift) 420 C grubu
1143 621.660 Spermatoselektomi 400 C grubu
1144 621.670 Testiküler fiksasyon (çift) 500 B Grubu
1145 621.680 Testiküler fiksasyon (tek) 350 C grubu
1146 621.690 Testiküler sperm ekstraksiyonu 400 C grubu
1147 621.700 Testis biyopsileri (açık) 250 D grubu
1148 621.710 Testis detorsiyonu (açık) 300 C grubu
1149 621.720 Testis detorsiyonu (kapalı) 100 E grubu
1150 621.730 Testis protezi yerleştirilmesi 350 C grubu
1151 621.740 Varikoselektomi (tek taraflı) 300 C grubu
1152 621.750 Varikoselektomi, mikrocerrahi (çift taraflı) 800 B Grubu
1153 621.760 Varikoselektomi, mikrocerrahi (tek taraflı) 500 B Grubu
1154 621.770 Varikoselektomi, çift taraflı 500 B Grubu
1155 621.780 Vazektomi 150 D grubu
1156 621.790 Vazoepididimostomi 500 B Grubu
1157 621.800 Vazovazostomi 500 B Grubu

* SADECE LAPAROSKOPİK, ancak komplikasyon gelişmesi durumunda açık cerrahiye dönülebilir.
** SEZARYEN YAPILAMAZ, ancak yalnızca normal doğumun seyri sırasında gelişebilecek acil endikasyonlarda (belgelemek kaydı ile) sezaryen yapılabilir.
*** Sadece lazer prostatektomi.www.bulentozer.av.tr
zeynel.dis@my.net.com
Mesaj Tarihi: Thursday, March 11, 2010 12:35:19 PM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 7/22/2008
Mesajlar: 54
Lokasyon: İstanbul-Beylikdüzü
sayın. Bülent bey,
yayınlamış olduğunuz liste yenimi? yayın tarişhi nedir.? çünkü bendeki listede 610130 yoktur.?

Z"4
toprak.ebru@mynet.com
Mesaj Tarihi: Friday, August 24, 2012 11:45:06 PM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 7/11/2012
Mesajlar: 3
Av.Bülent Özer wrote:
Ek-9

TIP MERKEZLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK CERRAHİ MÜDAHALELER LİSTESİ

KODU İŞLEM ADI PUAN GRUBU
GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER
1 530.020 Apse veya hematom drenajı, derin 150 D grubu
2 530.030 Apse veya hematom drenajı, yüzeyel 50 E grubu
3 530.050 Biyopsi, iğne 70 E grubu
4 530.060 Biyopsi, cerrahi, derin 150 D grubu
5 530.070 Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel 70 E grubu
6 530.190 Kesi sütürasyonu, 84 E grubu
7 530.220 Kist ponksiyonu 40 E grubu
8 530.230 Kist/benign tümör çıkarılması 84 E grubu
9 530.270 Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu 150 D grubu
10 530.280 Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu 40 E grubu
11 530.290 Lokal anestezi 15 E grubu
12 530.380 Parasentez 50 E grubu
13 530.400 Sünnet 59 E grubu
14 530.410 Sütür alınması 10 E grubu
15 530.420 Torasentez 50 E grubu
16 530.480 Vena seksiyonu (Cut-down) 100 E grubu
17 530.510 Yanık debridman ve pansumanı, küçük 64 E grubu
18 530.520 Yanık debridman ve pansumanı, orta 107 E grubu
19 530.530 Yanık pansumanı 21 E grubu
20 530.560 Yara debridmanı 64 E grubu
21 530.580 Yara pansumanı 7 E grubu
KATETER İŞLEMLERİ
22 530.590 Arter kateterizasyonu 90 E grubu
23 530.610 Hemodializ için kateter yerleştirme 100 E grubu
24 530.625 İntraarteriyel kanülasyon + basınç ölçümü 100 E grubu
25 530.650 İntravenöz port yerleştirilmesi 150 D grubu
26 530.660 Kalıcı tünelli kateter çıkarılması 75 E grubu
27 530.670 Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi 250 D grubu
28 530.680 Kateter pansumanı ve bakımı 10 E grubu
29 530.690 Kateter revizyonu ve/veya değişimi 75 E grubu
30 530.700 Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması 20 E grubu
31 530.710 Periton dializi için kateter takılması, Tenckoff vb. 300 C grubu
32 530.720 Periton dializi için kateter yerleştirme 100 E grubu
33 530.730 Perkütan silastik kateterizasyonu 30 E grubu
34 530.740 Santral ven kateterizasyonu, femoral ven 75 E grubu
35 530.750 Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven 100 E grubu
36 530.760 Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven 50 E grubu
37 530.770 Subclavian katater takılması 150 D grubu
AMELİYATLAR
AMELİYAT VE GİRİŞİM TANIMLARI
A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler)
C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler)
D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler)
E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler)
Yenidoğan (0-28gün) olguların ameliyatlarında, epikrizde doğum tarihi belirtilmek kaydıyla, ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir.
38 540.040 Yenidoğan ek puanı B grubu 300 C grubu
39 540.050 Yenidoğan ek puanı C grubu 200 D grubu
40 540.060 Yenidoğan ek puanı D grubu 100 E grubu
41 540.070 Yenidoğan ek puanı E grubu 50 E grubu
Aynı seansta yapılan ameliyatlarda artırılmış tek anestezi ücreti uygulanır.
ANESTEZİ VE REANİMASYON
TANI, TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR
42 550.010 Anestezi öncesi muayene 21 E grubu
43 550.020 Apne testi 200 D grubu
44 550.030 Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı 25 E grubu
45 550.040 Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi 20 E grubu
46 550.050 Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. 50 E grubu
47 550.060 İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü 60 E grubu
48 550.070 Kardiyopulmoner ressüsitasyon 200 D grubu
49 550.080 Laringeal maske uygulaması 35 E grubu
50 550.090 Muayene anestezisi, ameliyathane dışı 100 E grubu
51 550.100 Muayene anestezisi, ameliyathanede 50 E grubu
52 550.110 Nazal entübasyon, ameliyathane dışı 30 E grubu
53 550.120 Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü 20 E grubu
ANESTEZİ UYGULAMA İLKELERİ
54 550.150 Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 450 C grubu
55 550.160 Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) 210 D grubu
56 550.170 Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) 120 E grubu
57 550.180 Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) 75 E grubu
58 550.190 Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) 50 E grubu
Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %100+%50+....veya
59 550.230 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899 250 D grubu
60 550.240 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499 144 E grubu
61 550.250 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299 90 E grubu
62 550.260 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149 60 E grubu
Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi puanları uygulanır
63 550.300 Yeni doğan anestezi puanı B grubu 315 C grubu
64 550.310 Yeni doğan anestezi puanı C grubu 179 D grubu
65 550.320 Yeni doğan anestezi puanı D grubu 110 E grubu
66 550.330 Yeni doğan anestezi puanı E grubu 75 E grubu
ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI
Enjeksiyonlar
67 550.350 Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi 150 D grubu
68 550.360 Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi 30 E grubu
69 550.370 Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi 75 E grubu
70 550.380 Proloterapi 150 D grubu
71 550.390 Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi 75 E grubu
72 550.400 Tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonu 15 E grubu
Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi
73 550.410 Aksiller pleksus sinir bloğu 100 E grubu
74 550.420 Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları 30 E grubu
75 550.430 Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları 30 E grubu
76 550.440 Faset median sinir (tek) bloğu 50 E grubu
77 550.450 Fasial sinir sinir bloğu 75 E grubu
78 550.460 Femoral sinir üçlü blok 75 E grubu
79 550.470 Gasser ganglion sinir bloğu 200 D grubu
80 550.480 Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu 100 E grubu
81 550.490 Greater ve lesser oksipital sinir bloğu 50 E grubu
82 550.500 İlave periferik alt ekstremite sinir bloku (her biri) 15 E grubu
83 550.510 İlave periferik üst ekstremite sinir bloku (her biri) 15 E grubu
84 550.520 İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu 75 E grubu
85 550.530 İnterkostal (tek) sinir bloğu 30 E grubu
86 550.540 İnterkostal, ilave her sinir sinir bloğu 15 E grubu
87 550.550 İnterskalen sinir bloğu 100 E grubu
88 550.560 Laringeal sup/rek sinir bloğu 75 E grubu
89 550.570 Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu 50 E grubu
90 550.580 Maksiller/mandibüler sinir bloğu 50 E grubu
91 550.590 Paraservikal (tek) sinir bloğu 75 E grubu
92 550.600 Peroneal/tibial/sural sinir bloğu 50 E grubu
93 550.610 Pudental sinir bloğu 50 E grubu
94 550.620 Radial/ulnar/medial sinir bloğu 50 E grubu
95 550.630 Sakral / koksigeal sinir bloğu 50 E grubu
96 550.640 Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu 75 E grubu
97 550.650 Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu 100 E grubu
98 550.660 Siyatik sinir bloğu 75 E grubu
99 550.670 Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu 50 E grubu
100 550.680 Supraskapuler sinir bloğu 50 E grubu
Sempatik Sinir Blokları-Tanısal
101 550.690 Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu 200 D grubu
102 550.700 İmpar ganglion sinir bloğu 150 D grubu
103 550.710 Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu 75 E grubu
104 550.720 Sfenopalatin ganglion sinir bloğu 150 D grubu
105 550.730 Splanknik blok 200 D grubu
106 550.740 Stellat ganglion sinir bloğu 75 E grubu
İntraspinal Sinir Blokları
107 550.750 Epidural blok (kateter + port/pompa implantı) 300 C grubu
108 550.760 Epidural kan/serum yaması 100 E grubu
109 550.770 Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu) 175 D grubu
110 550.780 Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter 150 D grubu
111 550.790 Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter 170 D grubu
112 550.800 Spinal blok, kateter + port/pompa implantı 300 C grubu
113 550.810 Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok 75 E grubu
114 550.820 Subaraknoid kateter 150 D grubu
115 550.830 Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter 170 D grubu
Sinir Blokları-Destruktif/Nörolitik
116 550.840 Hipofiz adenolizisi 400 C grubu
117 550.850 Subaraknoid nörolitik sinir bloğu 200 D grubu
118 550.860 Nörolitik epidural (servikal-torakal) sinir bloğu 300 C grubu
119 550.870 Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu 250 D grubu
120 550.880 Nörolitik interkostal , tek seviye sinir bloğu 75 E grubu
121 550.890 Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye 30 E grubu
122 550.900 Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu 200 D grubu
123 550.910 Nörolitik stellat ganglion sinir bloğu 125 E grubu
124 550.920 Nörolitik paravertebral, torakal\ lomber sinir bloğu 125 E grubu
125 550.930 Nörolitik çölyak/hipogastrik sinir bloğu 300 C grubu
126 550.940 Nörolitik ganglion impar sinir bloğu 250 D grubu
127 550.950 Nörolitik periferik sinir , tek sinir bloğu 75 E grubu
128 550.960 Nörolitik Splanknik sinir bloğu 300 C grubu
Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT)
129 550.970 Anuloplasti RFT 350 C grubu
130 550.980 Faset Eklem (tek) RFT 250 D grubu
131 550.990 Glossofaringeal RFT 350 C grubu
132 551.010 Paravertebral lumbar RFT 250 D grubu
133 551.020 Paravertebral torakal RFT 250 D grubu
134 551.030 Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT 250 D grubu
135 551.040 Perkütan intradiskal RFT 250 D grubu
136 551.050 PİRFT intradiskal 250 D grubu
137 551.060 RFT Nörotomi 250 D grubu
138 551.070 Sakroiliak eklem (tek) RFT 200 D grubu
139 551.080 Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri) 250 D grubu
140 551.090 Spenopalatin ganglion RFT 300 C grubu
141 551.100 Stellat ganglion RFT 250 D grubu
142 551.110 Trigeminal/gasser ganglion RFT 300 C grubu
Nöroplasti-Adezyonolizis
143 551.120 Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis 300 C grubu
144 551.130 Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis 300 C grubu
145 551.140 Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis 300 C grubu
Nöromodülasyon
146 551.150 İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant 300 C grubu
147 551.160 İmplantasyon spinal-epidural 300 C grubu
148 551.170 Nörostimülatör elektronik analiz/programlama 20 E grubu
149 551.180 Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması 150 D grubu
150 551.190 Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi 350 C grubu
151 551.200 Periferik sinir elektrod implantasyonu 350 C grubu
152 551.210 Perkütan elektrod revizyon/çıkartılma 100 E grubu
153 551.220 Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu 350 C grubu
154 551.230 Pompa/port programlama/doldurma 20 E grubu
155 551.240 Port/pompa revizyon/çıkartılma 150 D grubu
Diğer
156 551.250 BİS Monitorizasyonu 20 E grubu
157 551.251 Derin trakeal aspirasyon 15 E grubu
158 551.260 Epidural blok (kontinu) 200 D grubu
159 551.270 Epidural/ Spinal diferansiyel blok 200 D grubu
160 551.280 Gastrik intramukozal pH, tonometri 30 E grubu
161 551.290 Günlük yatan hasta ağrı takibi 20 E grubu
162 551.300 IV. Lidokain testi 20 E grubu
163 551.310 İntraplevral kateter (kontinu blok) 150 D grubu
164 551.320 İntravenöz rejyonel blok (RİVA) 75 E grubu
165 551.330 Kontinu perineural opiat analjezisi 60 E grubu
166 551.340 SEDO-analjezi
29 E grubu
CERRAHİ UYGULAMALAR
DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ
DERİ
167 600.010 Dermabrazyon, bir alanda 200 D grubu
168 600.020 Dermabrazyon, tüm yüze 400 C grubu
169 600.030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu 15 E grubu
170 600.050 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greftli 400 C grubu
171 600.060 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür 200 D grubu
172 600.070 Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması 50 E grubu
173 600.090 Yanıkta eskarektomi 150 D grubu
174 600.100 Yanıkta eskarotomi 100 E grubu
175 600.110 Yanıkta fasiyotomi 150 D grubu
176 600.120 Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması 250 D grubu
177 600.130 Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması, ilave 30 E grubu
178 600.140 Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon/kriyoterapisi 350 C grubu
DERİ VE DERİALTI
179 600.150 Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım 150 D grubu
180 600.160 Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım 550 B Grubu
181 600.170 Skar revizyonu 169 D grubu
182 600.200 Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu 253 D grubu
183 600.230 Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile 700 B Grubu
184 600.240 Vasküler malformasyonlar için etanol enjeksiyonu 200 D grubu
185 600.250 Split thickness deri grefti, küçük 200 D grubu
186 600.260 Split thickness deri grefti, orta 300 C grubu
187 600.270 Split thickness deri grefti, büyük 400 C grubu
188 600.280 Full thickness deri grefti, küçük 300 C grubu
189 600.290 Full thickness deri grefti, büyük 400 C grubu
GREFTLER
190 600.300 Kısmi kalınlıkta deri drefti 354 C grubu
191 600.330 Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı 51 E grubu
192 600.350 Kompozit greft 200 D grubu
193 600.360 Mukoza grefti alınması 100 E grubu
194 600.370 Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, 219 D grubu
195 600.400 Yağ grefti uygulamaları 250 D grubu
FLEPLER
196 600.410 Abbe flebi birinci seans 300 C grubu
197 600.420 Abbe flebi ikinci seans 150 D grubu
198 600.430 Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler 600 B Grubu
199 600.440 Alın flebi birinci seans 450 C grubu
200 600.450 Alın flebi ikinci seans 150 D grubu
201 600.460 Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri 400 C grubu
202 600.470 Çapraz bacak flebi, birinci seans 400 C grubu
203 600.480 Çapraz bacak flebi, ikinci seans 150 D grubu
204 600.490 Çapraz parmak flebi, birinci seans 300 C grubu
205 600.500 Çapraz parmak flebi, ikinci seans 150 D grubu
206 600.510 Dil flebi birinci seans 400 C grubu
207 600.520 Dil flebi ikinci seans 150 D grubu
208 600.530 Doku genişletici uygulamaları birinci seans 500 B Grubu
209 600.540 Doku genişletici uygulamaları ikinci seans 500 B Grubu
210 600.550 Fasiyokütan flep 400 C grubu
211 600.570 İki loblu flep 350 C grubu
212 600.580 İnterpolasyon flepleri birinci seans 350 C grubu
213 600.590 İnterpolasyon flepleri ikinci seans 150 D grubu
214 600.600 Kas flebi 400 C grubu
215 600.610 Kas flebi + deri grefti 500 B Grubu
216 600.620 Kas-deri flebi 600 B Grubu
217 600.630 K-M plasti 400 C grubu
218 600.640 Limberg flebi, romboid flepler 300 C grubu
219 600.650 Mukoza flebi 300 C grubu
220 600.660 Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi 300 C grubu
221 600.670 Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi + deri grefti 500 B Grubu
222 600.680 Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi 500 B Grubu
223 600.700 Tek loblu lokal deri flebi 300 C grubu
224 600.720 V-Y ilerletme deri flebi 350 C grubu
225 600.730 Z-Plasti (bir tek Z-plasti) 250 D grubu
LAZER TEDAVİ UYGULAMALARI
Vasküler lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamaları
226 600.740 Vasküler lezyon, Lazer 169 D grubu
Vasküler lezyonlar için eksizyonal lazer uygulamaları
227 600.770 Vasküler lezyon, eksizyonel lazer 169 D grubu
Benign veya malign deri tümörleri için eksizyonal lazer
228 600.800 Tümör, eksizyonel lazer 202 D grubu
Tümöral olmayan pigmentli lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamaları
229 600.830 Pigmentli lezyon, lazer 169 D grubu
BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ
BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ
230 600.860 ‘Blow-out ‘ kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi 500 B Grubu
231 600.870 Etmoidal arter ligasyonu 300 C grubu
232 600.880 Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 400 C grubu
233 600.900 Habitüel TME dislokasyonları için eminektomi 350 C grubu
234 600.910 Kafatası kemiği/saçlı deri ekstensiv tümör ameliyatları 450 C grubu
235 600.920 Kafatası kemiği/saçlı derinin basit tümöral kitleleri 169 D grubu
236 600.950 Kondilektomi 400 C grubu
237 600.980 Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları 400 C grubu
238 601.010 Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu 600 B Grubu
239 601.030 LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti 700 B Grubu
Burun
240 601.220 Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu 600 B Grubu
241 601.230 TME ankilozu için ‘gap’ artroplastisi 500 B Grubu
242 601.240 TME arthroplasti 500 B Grubu
243 601.270 Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 400 C grubu
244 601.280 Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon 200 D grubu
245 601.290 Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon 500 B Grubu
246 601.340 Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu 100 E grubu
247 601.350 Burun mukozası koterizasyonu 20 E grubu
248 601.360 Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel 400 C grubu
249 601.400 Burun tamponu konması, ön 10 E grubu
250 601.410 Burundan yabancı cisim çıkarılması 40 E grubu
251 601.420 Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi 150 D grubu
252 601.430 Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır ‘saddle nose’ deformitesi onarımı 600 B Grubu
253 601.450 Konka lateralizasyonu 66 E grubu
254 601.460 Konka SMR’ı, çift taraf 75 E grubu
255 601.470 Konka SMR’ı, tek taraf 51 E grubu
256 601.480 Septal fraktür onarımı 320 C grubu
257 601.500 Nazal fraktür onarımı 66 E grubu
258 601.510 Nazal polipektomi 200 D grubu
259 601.520 Nazal septal perforasyon onarımı 400 C grubu
260 601.530 Nazal septal buton tatbiki 70 E grubu
261 601.540 Nazal Valv cerrahisi (çift taraf) 300 C grubu
262 601.550 Nazal Valv cerrahisi (tek taraf) 150 D grubu
263 601.560 Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans 450 C grubu
264 601.570 Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans 150 D grubu
265 601.580 Rinofima eksizyonu ve deri grefti 350 C grubu
266 601.590 Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması 200 D grubu
267 601.600 Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmayan 400 C grubu
268 601.610 Rinoplasti, komplike/greft ile 600 B Grubu
269 601.620 Septoplasti veya SMR 300 C grubu
270 601.630 Septorinoplasti 500 B Grubu
271 601.650 Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi+iskelet yapı oluşturulması 800 B Grubu
272 601.660 Yalnızca kıkırdak kaybı içeren ‘saddle nose’ deformitesi onarımı 400 C grubu
Boyun ve Larinks
273 601.670 Alar defektlerin rekonstrüksiyonu 400 C grubu
274 601.700 Boyun eksplorasyonu 400 C grubu
275 601.710 Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu 600 B Grubu
276 601.750 Endolaringeal mikroşirürji ile larinks poliplerine girişim 300 C grubu
277 601.780 Hiyoid süspansiyonu 600 B Grubu
278 601.790 İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon 400 C grubu
279 601.800 Kordektomi veya stripping 400 C grubu
280 601.810 Kosta grefti alınması 200 D grubu
281 601.830 Laringeal fraktür tedavisi, kapalı 200 D grubu
282 601.860 Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon 450 C grubu
283 601.900 Laringoskopi, direkt 152 D grubu
284 601.901 Laringoskopi + biyopsi 250 D grubu
285 601.910 Laringoskopi, fleksible fiberoptik 51 E grubu
286 601.920 Laringostroboskopi 40 E grubu
287 601.950 Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile 86 E grubu
288 601.960 Larinks papillomu 450 C grubu
289 601.970 Larinks yabancı cisim çıkarılması 180 D grubu
290 601.971 Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu 250 D grubu
291 601.980 Lateral rinotomi ile yaklaşım 400 C grubu
292 602.000 Obturator tatbiki 20 E grubu
293 602.010 Suprahyoid boyun diseksiyonu 300 C grubu
294 602.030 Tiroplasti 550 B Grubu
295 602.031 Trakeoözofajial fistül açılması, primer 130 E grubu
296 602.032 Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder 350 C grubu
297 602.040 Tortikolis düzeltilmesi 300 C grubu
Paranazal Sinüsler
298 602.050 Antrokoanal polip eksizyonu 200 D grubu
299 602.070 Caldwell-Luc ameliyatı (tek taraflı) 250 D grubu
300 602.080 Caldwell-Luc ameliyatı, (iki taraflı) 350 C grubu
301 602.090 Eksternal etmoidektomi 350 C grubu
302 602.100 Frontal sinozotomi (trepanasyon) 250 D grubu
303 602.120 Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flap (tek taraflı) 400 C grubu
304 602.130 Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı 50 E grubu
305 602.140 Ozenaya cerrahi girişim 300 C grubu
306 602.160 Transnazal etmoidektomi 350 C grubu
Endoskopi
307 602.200 Endoskopik DSR 400 C grubu
308 602.210 Endoskopik frontal sinüs cerrahisi
309 602.230 Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu 350 C grubu
310 602.240 Endoskopik konka redüksiyonu 300 C grubu
311 602.250 Endoskopik medial maksillektomi 500 B Grubu
312 602.290 Endoskopik septoplasti 350 C grubu
313 602.300 Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi 500 B Grubu
314 602.310 Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi 34 E grubu
315 602.320 Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, çift taraf 500 B Grubu
316 602.330 Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf 350 C grubu
317 602.340 Maksiller sinüse endoskopik müdahale 300 C grubu
318 602.350 Nazofarinks biyopsisi 75 E grubu
319 602.360 Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik 140 E grubu
320 602.370 Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi 350 C grubu
Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler
321 602.380 Adenoidektomi 200 D grubu
322 602.390 Adenoidektomi ve tüp 300 C grubu
323 602.400 Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu 250 D grubu
324 602.410 Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu + lokal flepler 400 C grubu
325 602.420 Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı 100 E grubu
326 602.440 Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı 100 E grubu
327 602.450 Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı 300 C grubu
328 602.460 Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu 100 E grubu
329 602.470 Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı 150 D grubu
330 602.480 Alveolar yarık onarımı 400 C grubu
331 602.500 Damağa radyofrekans uygulanması 150 D grubu
332 602.510 Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu 150 D grubu
333 602.560 Deri grefti kullanarak sulkoplasti 300 C grubu
334 602.570 Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması 200 D grubu
335 602.580 Dil köküne radyofrekans uygulanması 150 D grubu
336 602.590 Dil kökü süspansiyonu 400 C grubu
337 602.600 Dil lezyonu eksizyonu 200 D grubu
338 602.610 Dil lezyonu eksizyonu ve dil flebi ile onarım 400 C grubu
339 602.620 Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması 100 E grubu
340 602.630 Dudak adezyonu 250 D grubu
341 602.650 Dudak malign tümör rezeksiyonu/biyopsi ve Estlander, Berdnard vb. flebi 550 B Grubu
342 602.660 Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu/biyopsi 350 C grubu
343 602.670 Dudak/dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım 350 C grubu
344 602.680 Dudak yarığı burnu onarımı (osteotomisiz) 350 C grubu
345 602.690 Dudak yarığı burnu onarımı (osteotomi de yapılarak ) 400 C grubu
346 602.700 Dudak yarığı onarımı (iki taraflı) 500 B Grubu
347 602.710 Dudak yarığı onarımı (tek taraflı) 350 C grubu
348 602.720 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu +lokal flepler ile onarımı 550 B Grubu
349 602.730 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu+lokal flepler ile onarımı+LAP biyopsisi 600 B Grubu
350 602.760 Frenilum linguale plastiği 100 E grubu
351 602.770 Genioglossal ilerletme 400 C grubu
352 602.780 Genioplasti implant ile 350 C grubu
353 602.790 Genioplasti, osteotomi ile 400 C grubu
354 602.800 Glossektomi, parsiyel 350 C grubu
355 602.830 Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi 200 D grubu
356 602.840 Islık çalan ağız deformitesi onarımı 300 C grubu
357 602.850 Kolumella uzatılması 300 C grubu
358 602.880 Lazer asiste uvulektomi 300 C grubu
359 602.890 Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti 400 C grubu
360 602.900 Lingual tonsil eksizyonu 270 D grubu
361 602.940 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal 400 C grubu
362 602.950 Nazolabial fistül onarımı 300 C grubu
363 602.960 Onarılmış dudak yarığı revizyonu 350 C grubu
364 602.970 Oro-antral fistüllerin onarımı 350 C grubu
365 602.980 Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü 200 D grubu
366 602.990 Peritonsiller apse açılması 100 E grubu
367 603.020 Ranulaya girişim 300 C grubu
368 603.030 Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı 200 D grubu
369 603.050 Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım 600 B Grubu
370 603.080 Tonsillektomi 400 C grubu
371 603.090 Tonsillektomi ve adenoidektomi 400 C grubu
372 603.100 Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp 425 C grubu
373 603.110 Tonsillektomi ve tüp 400 C grubu
374 603.130 Uvulektomi 300 C grubu
375 603.140 Uvulofaringoplasti 380 C grubu
376 603.150 Vestibuloplasti 250 D grubu
Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi
377 603.160 Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu 300 C grubu
378 603.180 Parotidektomi, yüzeyel 500 B Grubu
379 603.190 Parotis apse drenajı 100 E grubu
380 603.200 Sialolitotomi (cerrahi) 175 D grubu
381 603.210 Sublingual tükrük bezi eksizyonu 300 C grubu
382 603.220 Submaksiller veya sublingual apse drenajı 200 D grubu
383 603.230 Submandibuler tükrük bezi eksizyonu 400 C grubu
384 603.240 Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti 300 C grubu
GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER
TORAKS DUVARI
385 603.260 Fasiatomi 200 D grubu
386 603.270 Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı 480 E grubu
387 603.290 Kot fraktürü tedavisi, kapalı 50 E grubu
388 603.300 Kot rezeksiyonu, ekstraplevral 600 D grubu
389 603.310 Kot rezeksiyonu, parsiyel 300 B Grubu
390 603.340 Mediastinoskopi 200 B Grubu
391 603.350 Mediastinotomi ile eksplorasyon 600 E grubu
392 603.360 Sternal debridman 400 B Grubu
393 603.390 Sternal tel çıkarılması 100 B Grubu
394 603.400 Sternum fraktürü fiksasyonu, açık 500 E grubu
395 603.410 Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı 250 C grubu
396 603.490 Tümör veya kist eksizyonu 500 C grubu
GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER
397 603.520 Göbek granülomu/polipi eksizyonu 50 E grubu
398 603.530 Karın duvarı benign tümörleri için girişim 200 D grubu
399 603.590 Rektus diyastazı onarımı 400 C grubu
400 603.600 Rektus kılıfı hematomu için girişim 100 E grubu
Meme
401 603.610 Büyütme mammoplastisi (iki taraflı) 500 B Grubu
402 603.620 Jinekomasti düzeltilmesi (iki taraflı) 500 B Grubu
403 603.630 Jinekomasti düzeltilmesi (tek taraflı) 300 C grubu
404 603.640 Küçültme mammoplastisi (iki yanlı) 750 B Grubu
405 603.650 Mastektomi, basit 500 B Grubu
406 603.680 Meme asimetrisinin düzeltilmesi 600 B Grubu
407 603.720 Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile 400 C grubu
408 603.740 Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu 300 C grubu
409 603.750 Segmental mastektomi 350 C grubu
410 603.751 Memeden kist-benign tümör çıkarılması 100 E grubu
411 603.760 Tüberoz meme onarımı 600 B Grubu
Herniler
412 603.780 İnguinal herni onarımı (tek taraflı) 400 C grubu
413 603.790 İnguinal herni onarımı, laparoskopik (tek taraflı) 600 B Grubu
414 603.800 İnsizyonel herni onarımı 400 C grubu
415 603.820 Parastomal herniasyonda girişim 450 C grubu
416 603.830 Spiegel hernisi onarımı 300 C grubu
417 603.840 Umblikal herni onarımı 350 C grubu
PERİTON BOŞLUĞU
418 604.020 Laparoskopi, tanısal 250 D grubu
419 604.100 Periton lavajı, tanısal 100 E grubu
RETROPERİTON
420 604.160 Retroperitoneal tümörden biyopsi 350 C grubu
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ
PERİKARD
421 604.310 Kalıcı pacemaker çıkartılması 200 D grubu
422 604.360 Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte 320 C grubu
423 604.370 Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar 280 D grubu
424 604.380 Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu 200 D grubu
425 604.390 Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi 240 D grubu
426 605.910 IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması 320 C grubu
427 605.920 İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP) 400 C grubu
428 606.000 Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakial, innominate, subclavian arter, kol insizyonu ile 320 C grubu
429 606.030 Embolektomi/trombektomi,femoropopliteal,aortoiliak arter,bacak insizyonu 400 C grubu
VENÖZ REKONSTRÜKSİYON
430 606.130 Safenopopliteal ven anastomozu 680 B Grubu
431 606.190 Anevrizma, false anevr. veya oklusif hastalık 720 B Grubu
432 606.270 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, popliteal arter 800 B Grubu
433 606.280 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, radial/ulnar arter 720 B Grubu
434 606.480 Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler 880 B Grubu
435 606.510 Damar onarımı, direkt, üst ekstremite 759 B Grubu
436 606.520 Damar onarımı, direkt, el, parmak 840 B Grubu
EKSPLORASYON
437 607.360 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diss. ile birlikte/değil 260 D grubu
438 607.370 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotid arter 180 D grubu
439 607.380 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter 180 D grubu
440 607.390 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter 180 D grubu
441 607.400 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar 220 D grubu
442 607.410 Arterial veya venöz grefte trombektomi ve/veya onarım 520 B Grubu
443 607.500 Postoperatif eksplorasyon, ekstremite 360 D grubu
İNTRAVASKÜLER KANÜLASYON VE SHUNT (AYRI İŞLEM)
444 607.530 Arteriovenöz anevrizmanın plastik onarımı 840 B Grubu
445 607.540 Arteriovenöz fistül oluşturulması, nonotojen greft 520 B Grubu
446 607.550 Arteriovenöz fistül oluşturulması, otojen greft 560 B Grubu
447 607.560 Arteriovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile veya değil 560 B Grubu
448 607.570 Arteriyovenöz fistül/şant oluşturulması veya onarımı 300 C grubu
449 607.580 Declotting kanülü, balon kateterli 80 E grubu
450 607.590 Declotting kanülü, balon katetersiz 40 E grubu
451 607.600 Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması 350 C grubu
452 607.610 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, eksternal revizyonu veya çıkartılması 240 D grubu
453 607.620 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, internal 560 B Grubu
454 607.630 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, ven to ven 120 E grubu
TRANSKATETER TEDAVİSİ VE BİOPSİ
455 607.700 Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz için infüzyon 480 C grubu
456 607.710 Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon 350 C grubu
LİGASYON VE DİĞER İŞLEMLER
457 607.720 Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu 8 E grubu
458 607.730 İnternal jugular ven ligasyonu 400 C grubu
459 607.770 Kanayan küçük arter, ven bağlanması 50 E grubu
460 607.790 Ligasyon veya biyopsi, temporal arter 60 E grubu
461 607.800 Ligasyon, eksternal karotid arter 300 C grubu
462 607.870 Perforatörlerin ligasyonu, subfascial, 800 B Grubu
463 607.880 Reküren veya sekonder variköz venlerin ligasyon, ve/veya divizyon 50 E grubu
464 607.890 Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu veya distal intterruptionlar 160 D grubu
465 607.900 V. safena magna ve parvanın ligasyon (ikisi birden), divizyon ve komplet strippingi 400 C grubu
466 607.910 Varislerde lokal pake eksizyonu (her biri) 100 E grubu
467 607.920 Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu (seansı) 40 E grubu
468 607.930 Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi 300 C grubu
469 607.940 Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile birlikte radikal ülser eksizyonu ve deri grefti ve/veya alt ekstremite kominikan venlerin bağlanması, derin fascia eksizyonu ile birlikte 700 B Grubu
470 607.950 Vena safena parvanın safenopop. birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu 80 E grubu
LENF NODLARI VE LENFATİK KANALLAR
İNSİZYON
471 608.000 İlioinguinal lenf nodu disseksiyonu 500 B Grubu
472 608.020 Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit 40 E grubu
EKSİZYON
473 608.120 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, basit 275 D grubu
474 608.130 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, kompleks 400 C grubu
ALT EKSTREMİTEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER
475 608.170 Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu 500 B Grubu
476 608.200 Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı (sınırlı bir alanda) 400 C grubu
477 608.200 Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı (sınırlı bir alanda) 400 C grubu
478 608.210 Lenfödem Thompson ameliyatı 600 B Grubu
479 608.250 Damar onarımı 600 B Grubu
480 608.260 Damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişimler 800 B Grubu
SOLUNUM SİSTEMİ CERRAHİSİ
TRAKEA VE BRONŞ
481 608.300 Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı 300 C grubu
482 608.310 Bronkoskopi, tanısal (fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil 150 D grubu
483 608.320 Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla 250 D grubu
484 608.350 Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte 400 C grubu
485 608.360 Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte 250 D grubu
486 608.370 Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte 150 D grubu
487 608.380 Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte 200 D grubu
488 608.390 Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım yok 120 E grubu
489 608.420 Pretrakeal fasya açılması 100 E grubu
490 608.490 Trakeostomi stenozu açılması 200 D grubu
491 608.500 Trakeotomi açılması, acil 250 D grubu
492 608.510 Trakeotomi açılması, planlı 200 D grubu
AKCİĞERLER VE PLEVRA
493 608.630 İntraplöral lavaj (her tür teknikle) 300 C grubu
494 608.640 Kateter torakostomi (kapalı sistem uygulama) 150 D grubu
495 608.650 Kimyasal plörodez,ayrıca tüp torakostomi/kateter torakostomi eklenecek) 100 E grubu
496 608.780 Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte 250 D grubu
497 608.880 Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı drenajı) Tek taraflı 300 C grubu
498 608.890 Tüp ve katater torakostomi, günlük izlem 25 E grubu
SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ
KARACİĞER
SAFRA YOLLARI
499 609.235 Kolesistektomi * 500 B Grubu
ÖZOFAGUS
500 609.500 Özofagial tüp/balon uygulaması, özofagus varis kanamasında 150 D grubu
501 609.690 Transözofageal varis ligasyonu 450 C grubu
MİDE-DUODENUM
JEJUNUM VEYA İLEUM
APPENDİKS
502 610.130 Appendektomi, Appendektomi Laparoskopik dahil 420 C grubu
KOLON
503 610.291 Kolostomi revizyonu 201 D grubu
504 610.300 Kolostomi bakımı 15 E grubu
505 610.340 Total barsak irrigasyonu 50 E grubu
REKTUM
506 610.350 Perirektal enjeksiyon, rektal prolapsusta 100 E grubu
507 610.360 Rektal polip eksizyonu, anal yolla 150 D grubu
508 610.370 Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması 50 E grubu
509 610.400 Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler 250 D grubu
510 610.430 Serklaj/Tiersch ameliyatı, rektal prolapsusta 200 D grubu
ANÜS
511 610.460 Anal stenozda dilatasyon 50 E grubu
512 610.470 Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu 200 D grubu
513 610.480 Anoplasti 400 C grubu
514 610.490 Fissürektomi 200 D grubu
515 610.500 Hemoroidde elektrokoagülasyon 100 E grubu
516 610.510 Hemoroidde lastik band ligasyonu 75 E grubu
517 610.520 Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi 30 E grubu
518 610.530 Hemoroidektomi 275 D grubu
519 610.540 İnfrared ile hemoroid tedavisi 75 E grubu
520 610.560 Perianal apse drenajı 250 D grubu
521 610.570 Perianal fistülotomi/fistülektomi 400 C grubu
522 610.580 Perianal sinüs eksizyonu 300 C grubu
523 610.610 Sfinkterotomi 150 D grubu
524 610.620 Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma 200 D grubu
525 610.625 Pilonidal sinüs eksizyonu 200 D grubu
KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ
Büyük Kemikler: Skapula, humerus, radius, ulna, pelvis, femur, tibia, fibula
Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella
Küçük Kemikler: Metatars, metakarp ve parmak kemikleri
Büyük Eklemler: Omuz, dirsek, el bileği, kalça, symfizis pubis, sakroiliak, diz, ayak bileği
Orta Eklemler: İntertarsal, interkarpal, akromioklavikular, tibifibular sindezmoz, distal radioulnar, proksimal radioulnar, sternoklavikular, kostasternal, interfalangeal
Küçük Eklemler: Metatarsofalangeal, interfalangeal
ALÇI ve ATELLER
526 610.630 Gövde alçısı (minerva) 100 E grubu
527 610.640 Gövde-ekstremite alçısı 150 D grubu
528 610.650 Pelvipedal alçı ( 10 yaş altı) 150 D grubu
529 610.660 Pelvipedal alçı ( 10 yaş üstü ) 200 D grubu
530 610.670 Kısa kol alçı (Dirsek altı) 50 E grubu
531 610.680 Kısa kol atel ( Dirsek altı) 40 E grubu
532 610.690 Uzun kol alçı (Dirsek üstü) 70 E grubu
533 610.700 Uzun kol atel (Dirsek üstü) 60 E grubu
534 610.710 Kısa bacak alçı ( Diz altı) 70 E grubu
535 610.720 Kısa bacak atel ( Dizaltı) 60 E grubu
536 610.730 Uzun bacak alçı ( Dizüstü) 100 E grubu
537 610.740 Uzun bacak atel ( Diz üstü) 70 E grubu
538 610.750 Parmak ateli (aleminyum) veya alçısı 10 E grubu
539 610.760 Cast-brace 150 D grubu
540 610.770 PTB alçısı 80 E grubu
541 610.780 Alçı çıkarma 15 E grubu
542 610.790 Sekiz bandajı 40 E grubu
543 610.800 Velpeau (Kol gövde) Bandajı 40 E grubu
544 610.810 U ateli veya atel + velpeau 80 E grubu
545 610.820 ESWT 300 C grubu
TRAKSİYON
546 610.830 İskelet traksiyonu geçilmesi 100 E grubu
547 610.840 Cilt traksiyonu uygulanması 30 E grubu
548 610.850 Halo-femoral veya halo traksiyon 200 D grubu
ÇIKIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU
549 610.860 Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 50 E grubu
550 610.870 Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 100 E grubu
551 610.880 Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 200 D grubu
KIRIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU
552 610.890 Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu 50 E grubu
553 610.900 Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu 100 E grubu
554 610.910 Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu 200 D grubu
ANESTEZİ ALTINDA EKLEM MOBİLİZASYONU
555 610.920 Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu 50 E grubu
556 610.930 Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu 100 E grubu
557 610.940 Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu 200 D grubu
KIRIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ
558 610.950 Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük 100 E grubu
559 610.960 Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, büyük 300 C grubu
560 610.970 Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, orta 200 D grubu
561 610.980 Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi 500 B Grubu
562 611.050 Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi 300 C grubu
563 611.060 Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi 375 C grubu
564 611.070 Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi 400 C grubu
565 611.080 Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi 350 C grubu
566 611.090 Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi 440 C grubu
567 611.100 Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi 450 C grubu
568 611.110 Ön kol çift kemik kırığı 700 B Grubu
569 611.130 Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi tedavisi 350 C grubu
570 611.140 Trimalleolar kırık cerrahi tedavisi 600 B Grubu
ÇIKIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ
571 611.150 Küçük eklem çıkığı açık redüksiyon 300 C grubu
572 611.160 Küçük eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyon + fiksasyon 375 C grubu
573 611.170 Orta eklem çıkığı açık redüksiyon 350 C grubu
574 611.180 Orta eklem kırıklı çıkık açık redüksiyon + fiksasyon 440 C grubu
575 611.210 Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hf. ve üzeri ) ilave edilecek puan 200 D grubu
AMPUTASYON, DEZARTİKÜLASYON
576 611.230 Orta kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu 350 C grubu
577 611.240 Küçük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu 300 C grubu
OSTEOTOMİLER
578 611.290 Büyük kemik osteotomi+fiksasyon (sadece ulna, distal radius ve fibula) 500 B Grubu
579 611.300 Orta kemik osteotomi + fiksasyon 400 C grubu
580 611.310 Küçük kemik osteotomi + fiksasyon 300 C grubu
İMPLANT ÇIKARMA
581 611.320 Pin çıkarma 100 E grubu
582 611.330 Eksternal fiksatör çıkarma 200 D grubu
583 611.340 Büyük kemik implant çıkarma 300 C grubu
584 611.350 Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implantların çıkartılması 500 B Grubu
585 611.360 Orta kemik implant çıkarma 225 D grubu
586 611.370 Küçük kemik implant çıkarma 150 D grubu
587 611.380 Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması 500 B Grubu
YUMUŞAK DOKU LASERASYONU CERRAHİSİ
588 611.390 Yumuşak doku laserasyonu, Derin yabancı cisimler 250 D grubu
589 611.400 Yumuşak doku laserasyonu, Fasyotomi kapatma 300 C grubu
590 611.420 Yumuşak doku laserasyonu, Yabancı cisim çıkarılması 150 D grubu
591 611.430 Yumuşak dokudan yüzeyel yabancı cisim çıkarılması 100 E grubu
EL VE MİKROCERRAHİ, EKSTREMİTE CERRAHİSİ
592 611.440 Tendon grefti alınması 250 D grubu
593 611.450 Kemik grefti alınması 200 D grubu
594 611.460 Kıkırdak grefti alınması 200 D grubu
595 611.470 Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon 300 C grubu
596 611.480 Ampute parmak için güdük onarımı 200 D grubu
597 611.490 Ampute uzvun revaskülarizasyonu + kemik tesbiti 800 B Grubu
598 611.530 Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu 450 C grubu
599 611.540 Botulinium toksini uygulama derin kas, her bir kas için 50 E grubu
600 611.550 Botulinium toksini uygulama yüzeyel kas, her bir kas için 30 E grubu
601 611.560 Bunion-Bunionette eksizyonu 300 C grubu
602 611.570 Butonier deformitesi, "swan neck" deformitesi cerrahisi 300 C grubu
603 611.580 Çekiç parmak için açık redüksiyon 350 C grubu
604 611.590 Çekiç parmak için kapalı redüksiyon 200 D grubu
605 611.600 Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı 500 B Grubu
606 611.610 Dolaşımı olmayan uzuv revaskülarizasyonu 675 B Grubu
607 611.620 DRUE operasyonları 400 C Grubu
608 611.630 Dupuytren cerrahisi 350 C grubu
609 611.640 Eklem faresi çıkartılması 250 D grubu
610 611.650 El bileği ganglion eksizyonu 300 C grubu
611 611.660 El kemikleri kırıkları için K-W uygulaması 150 D grubu
612 611.680 Flep ayrılması 200 D grubu
613 611.690 Ganglion eksizyonu 275 D grubu
614 611.700 Güdük kapatılması 150 D grubu
615 611.710 Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları 450 C grubu
616 611.740 Karpal instabilite cerrahisi 500 B Grubu
617 611.750 Karpal kemik rezeksiyonları 500 B Grubu
618 611.760 Kontraktür açılması, büyük eklem 500 B Grubu
619 611.770 Kontraktür açılması, küçük eklem 300 C grubu
620 611.780 Kontraktür açılması, orta eklem 400 C grubu
621 611.800 Mallet finger cerrahisi 275 D grubu
622 611.820 Nervus medianusun karpal tünelde dekompresyonu 300 C grubu
623 611.850 Parmak replantasyonu, ilave her parmak için 600 B Grubu
624 611.860 Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamaları 300 C grubu
625 611.890 Pollisizasyon 600 B Grubu
626 611.900 Pulley rekonstrüksiyonu 100 E grubu
627 611.910 Pulley sistemi kaybının onarımı 300 C grubu
628 611.950 Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için 450 C grubu
629 611.960 Tendon onarımı, tek bir tendon için 250 D grubu
630 611.961 Tendon onarımı, ilave her tendon için 75 E grubu
631 611.970 Tendon protezi uygulanması 300 C grubu
632 611.980 Tendon transferi, tek tendon 500 B Grubu
633 611.990 Tendon transferi, ilave her tendon için 150 D grubu
634 612.000 Tenodezler 400 C grubu
635 612.010 Tenoliz 300 C grubu
636 612.020 Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi ( tekli) 300 C grubu
637 612.030 Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi (çoklu) 500 B Grubu
638 612.040 Tenotomi, myotomi 275 D grubu
639 612.050 Tetik parmak cerrahi tedavisi 200 D grubu
640 612.060 Tırnak çekilmesi (her biri) 75 E grubu
641 612.070 Tırnak çekilmesi ve yatak revizyonu 100 E grubu
642 612.080 Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep 600 B Grubu
643 612.090 Topuk defektleri için ters akımlı sural flep 600 B Grubu
644 612.100 Tuzak nöropati, kübital-tarsal tünel vb. cerrahi tedavi 400 C grubu
645 612.110 Vasküler saplı ada flebi 500 B Grubu
646 612.130 Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı 400 C grubu
647 612.140 Yumuşak doku sinovektomileri 300 C grubu
KONJENİTAL ANOMALİLER
648 612.160 Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu 300 C grubu
649 612.180 Makrodaktili cerrahi tedavileri 400 C grubu
650 612.190 Polidaktili eksizyonu, basit 300 C grubu
651 612.200 Polidaktili eksizyonu, komplike 450 C grubu
652 612.220 Sindaktili düzeltilmesi, basit 300 C grubu
653 612.230 Sindaktili düzeltilmesi, komplike 450 C grubu
ARTROPLASTİLER
654 612.260 Antibiyotikli hazır spacer uygulanması 150 D grubu
655 612.270 Antibiyotikli imalat spacer uygulanması 200 D grubu
656 612.310 Basit Core-dekompresyon ameliyatı 500 B Grubu
657 612.350 Büyük trokanterin osteomisi ve transferi 400 C grubu
658 612.360 Core-dekompresyon ve greftleme 700 B Grubu
659 612.380 Dirsek artroplastisi çıkartma, total 400 C grubu
660 612.520 Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi 300 C grubu
661 612.570 Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer 400 C grubu
ARTRODEZLER
662 612.610 Küçük eklem artrodezi 300 C grubu
OSTEOMYELİT
663 612.630 Orta kemik osteomyelit tedavisi 300 C grubu
664 612.640 Küçük kemik osteomyelit tedavisi 200 D grubu
ARTROSKOPİLER
665 612.650 Artroskopi, tanısal 350 C grubu
666 612.651 Girişimsel Artroskopi 624 B Grubu
667 612.710 Artroskopik Mozaikplasti 750 B Grubu
668 612.720 Artroskopik OCD fiksasyonu 600 B Grubu
669 612.730 Artroskopik Eklem kıkırdağı debridmanı + drill ya da mikrokırık 500 B Grubu
670 612.740 Artroskopik Artrodez 600 B Grubu
Diz Artroskopisi
671 612.760 Artroskopik Menisküs onarımı, diz 550 B Grubu
672 612.770 Artroskopik Menisküs transplantasyonu, diz 900 A3 Grubu
673 612.820 Artroskopik Eminensia fiksasyonu, diz 750 B Grubu
674 612.830 Artroskopik Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz 750 B Grubu
675 612.850 Artroskopik Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz 900 A3 Grubu
Omuz Artroskopisi
676 612.870 Artroskopik SLAP onarımı, omuz 600 B Grubu
677 612.880 Artroskopik Kapsüler kaydırma, omuz 600 B Grubu
678 612.890 Artroskopik Bankart onarımı, omuz 750 B Grubu
679 612.900 Artroskopik Rotator kılıf debridmanı, omuz 450 C grubu
680 612.910 Artroskopik Rotator kılıf onarımı , omuz 750 B Grubu
681 612.920 Artroskopik Bursoskopi-bursektomi, omuz 450 C grubu
682 612.930 Artroskopik Akromioplasti, omuz 550 B Grubu
683 612.940 Artroskopik Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu 550 B Grubu
Dirsek Ve El Bileği Artroskopisi
684 612.950 Artroskopik Radius başı rezeksiyonu 450 C grubu
685 612.960 Artroskopik TFCC debridmanı 450 C grubu
686 612.970 Artroskopik TFCC onarımı 500 B Grubu
EKLEM AÇIK CERRAHİ
687 612.980 Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu 450 C grubu
688 612.990 Akromioplasti 450 C grubu
689 613.010 Ayak bileği kollateral ligament primer onarım 450 C grubu
690 613.020 Ayak bileği kollateral ligament rekonstrüksiyonu 600 B Grubu
691 613.040 Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu 450 C grubu
692 613.070 Diz iç yan bağ primer onarımı 400 C grubu
693 613.090 Eklem ponksiyonu ve ilaç verme 20 E grubu
694 613.100 Eminensia kırık fiksasyonu 500 B Grubu
695 613.110 Greft alınması 300 C grubu
696 613.120 Kondral debridman 400 C grubu
697 613.130 Korakoakrominal ligament rekonstrüksiyonu 450 C grubu
698 613.140 Küçük eklem debridmanı 300 C grubu
699 613.150 Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu 300 C grubu
700 613.160 Menisektomi 300 C grubu
701 613.170 Menisküs kisti eksizyonu 300 C grubu
702 613.180 Menisküs onarımı 450 C grubu
703 613.220 Orta eklem debridmanı 350 C grubu
704 613.280 Septik artrit küçük eklem cerrahisi 150 D grubu
705 613.290 Septik artrit orta eklem cerrahisi 350 C grubu
706 613.310 Sinovektomi, küçük-orta eklem 275 D grubu
TEKRARLAYAN ÇIKIKLARDA REKONSTRÜKSİYON
707 613.330 Orta eklem habitüel çıkık onarımı 450 C grubu
708 613.340 Küçük eklem habitüel çıkık onarımı 350 C grubu
PEDİATRİK ORTOPEDİ
709 613.350 Aşiloplasti 300 C grubu
710 613.360 Aşiloplasti + posterior kapsül gevşetmesi 400 C grubu
711 613.410 GKÇ kapalı redüksiyon+ Pelvipedal alçı 350 C grubu
712 613.460 Osteoklazi 100 E grubu
713 613.470 PEV maniplasyon dahil alçı 125 E grubu
714 613.480 Plantar fasia ve adduktor tendonların gevşetilmesi 150 D grubu
PELVİS VE KALÇA EKLEMİ
715 613.530 Tenotomi, kalça adduktorları, subkutan, kapalı 250 D grubu
716 613.540 Tenotomi, kalça adduktorları açık 400 C grubu
717 613.550 Tenotomi iliopsoas açık 400 C grubu
OMURGA CERRAHİSİ
Osteotomi
718 613.660 Konkav/konveks kosta osteotomisi, her seviye için 50 E grubu
Omurga Kırık ve Çıkıklarının Tedavisi
719 613.670 Vertebra kırıklarının redüksiyonu, manipülasyon veya traksiyonsuz 300 C grubu
720 613.680 Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi, manipülasyon veya traksiyonla 400 C grubu
Artrodez
721 613.740 Otogreft alınması (iliak kanat) 300 C grubu
SPİNAL ENSTRÜMANTASYON
DİĞER İŞLEMLER
722 614.160 Faset Eklem Blokajı 84 E grubu
EKSTERNAL FİKSATÖR TEDAVİLERİ
723 614.220 Küçük kemik psödoartrozu 450 C grubu
HEMİKALLOTAZİS-KALLOTAZİS İLE DEFORMİTE DÜZELTİLMESİ
724 614.270 Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi 400 C grubu
EKSTERNAL FİKSATÖR İLE EKLEM KONTRAKTÜRÜ AÇILMASI
725 614.290 Büyük eklem kontraktürü eksternal fiksatör ile açılması 600 B Grubu
726 614.300 Küçük eklem kontraktürü eksternal fiksatör ile açılması 400 C grubu
727 614.310 Eksternal fiksatör ile ayak deformitesi düzeltilmesi 800 B Grubu
EKSTERNAL FİKSATÖR İLE KEMİK UZATMA
728 614.340 Küçük kemik eksternal fiksatör ile uzatma 400 C grubu
ORTOPEDİK ONKOLOJİ
Örnekleme Yöntemi
729 614.360 Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi 225 D grubu
730 614.370 Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi 200 D grubu
Rezeksiyonlar
731 614.380 Benign yumuşak doku tümörü, derin 250 D grubu
732 614.390 Benign yumuşak doku tümörü, kompleks 750 B Grubu
733 614.410 Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel 150 E grubu
734 614.440 Küçük kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon 200 D grubu
735 614.450 Küçük kemik, Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon 400 C grubu
736 614.460 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin 500 B Grubu
737 614.490 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel 250 D grubu
738 614.510 Orta kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon 400 C grubu
REKONSTRÜKSİYONLAR
Biyolojik Rekonstrüksiyonlar
739 614.580 Kemik defektlerinin yonga greft ile doldurulması 500 B Grubu
740 614.630 Rezeksiyon artrodezi, küçük eklem 300 C grubu
SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ
ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER İÇİN CERRAHİ
741 614.670 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonu 25 E grubu
742 614.680 Ventriküler ponksiyon 50 E grubu
743 614.690 Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilmesi 100 E grubu
744 614.700 İntrakranial basınç monitorizasyon kateteri yerleştirilmesi 100 E grubu
745 614.710 Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi 75 E grubu
746 614.720 Uzun süreli video EEG için subdural elektrod konması için cerrahi girişim 250 D grubu
747 614.730 Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrodu için cerrahi girişim 250 D grubu
748 614.740 Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot konması için cerrahi girişim 500 B Grubu
749 614.750 Kortikal stimülasyon 500 B Grubu
750 614.760 Elektrokortikografi 250 D grubu
SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ
STEREOTAKSİK VE FONKSİYONEL NÖROŞİRÜRJİKAL AMELİYATLAR
751 614.840 Açık kordotomi 250 D Grubu
752 614.850 Baklofen pompa implantasyonu 500 B Grubu
753 614.880 Dorsal kolon stimülasyonu 350 C grubu
754 614.890 Eksternal radyoşirürji 1001 A3 Grubu
755 614.900 Faset denervasyonu 84 E grubu
756 614.910 Mikroelektrod kayıt 550 B Grubu
757 614.990 Perkütan foramen ovale gasser ganglion bloku 200 D Grubu
758 615.000 Perkütan foramen ovale gasser ganglionu RF termo koagülasyonu 300 C grubu
759 615.010 Perkütan kordotomi 600 B Grubu
760 615.020 Perkütan sempatik blokaj 300 C grubu
761 615.030 Perkütan traktotomi 600 B Grubu
762 615.040 Selektif dorsal rizotomi 1401 A3 Grubu
763 615.050 Stereotaksik biyopsi 700 B Grubu
764 615.060 Stereotaksik brakiterapi 1201 A3 Grubu
765 615.090 Stereotaktik kateterizasyon 800 B Grubu
766 615.140 Trigeminal nörektomi 300 C grubu
767 615.150 Vestibüler neurotomi 800 B Grubu
KRANİAL CERRAHİLER
768 615.210 Endoskopik tümör biyopsisi 1001 A3 Grubu
KAFA TRAVMA AMELİYATLARI
769 615.230 Burr Hole eksplorasyonu, tek 250 D grubu
770 615.240 Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için 150 E grubu
771 615.250 Epidural hematom drenajı, kraniektomi ile 300 C grubu
772 615.260 Epidural hematom drenajı, kraniotomi ile 400 C grubu
773 615.290 Subdural hematom drenajı, burr hole ile (tek taraflı) 400 C grubu
774 615.310 Depresyon fraktürü, basit 300 C grubu
KİTLE VE VASKÜLER AMELİYATLAR
775 615.400 Beyin apsesi, burr hole ile aspirasyon 400 C grubu
776 615.470 İntraserebral, hematom boşaltılması, burr hole ile 400 C grubu
EPİLEPSİ AMELİYATLARI
777 615.680 Vagal stimülatör takılması 750 B Grubu
KONJENİTAL SPİNAL CERRAHİ
778 615.690 Spinal meningosel eksizyonu 400 C grubu
İNTRADURAL İNTRAMEDÜLLER SPİNAL CERRAHİ
779 615.730 Diskografi tek seviye 400 C grubu
780 615.740 İntradiskal elektroterapi 135 E grubu
781 615.750 İntradural, intramedüller vertebra absesi drenajı 750 B Grubu
782 615.780 Myelografi 400 C grubu
783 615.790 Nükleoplasti 135 E grubu
784 615.791 Nükleotomi 135 E grubu
DİSK CERRAHİSİ
785 615.880 Lomber diskektomi tek seviye 675 B Grubu
786 615.890 Lomber diskektomi tek seviye bilateral 700 B Grubu
787 615.900 Lomber laminektomi ve disk, iki taraflı disk 700 B Grubu
788 615.910 Lomber laminektomi ve disk, tek taraflı disk 675 B Grubu
789 615.920 Lomber mikrocerrahi ile diskektomi tek seviye 700 B Grubu
790 615.930 Lomber mikrocerrahi ile diskektomi tek seviye bilateral 800 B Grubu
791 615.940 Servikal diskektomi mikrocerrahi ile anterior yaklaşım ile tek aralık 800 B Grubu
792 615.950 Servikal diskektomi mikrocerrahi ile anterior yaklaşım ile tek aralık ve intervertebral greft-kafes uygulaması 1050 A3 Grubu
793 615.960 Servikal laminektomi ve disk boşaltılması 650 B Grubu
EKSİZYON VE DEKOMPRESYON
794 616.010 Lomber hemilaminektomi - laminotomi 300 C grubu
795 616.020 Lomber laminektomi 337 C grubu
796 616.030 Lomber Laminoplasti 400 C grubu
797 616.050 Servikal hemilaminektomi - laminotomi 500 B Grubu
798 616.070 Servikal laminektomi 500 B Grubu
799 616.080 Servikal laminoplasti 600 B Grubu
800 616.110 Torakal laminektomi 400 C grubu
801 616.120 Torakal laminoplasti 500 B Grubu
FASİYAL PARALİZİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK İŞLEMLER
802 616.150 Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar 300 C grubu
803 616.160 Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları 400 C grubu
804 616.170 Kas transpozisyonu veya grefti ile düzeltme 450 C grubu
805 616.180 Fasial sinir onarımı 600 B Grubu
806 616.190 Fasial sinirin greftle onarımı 700 B Grubu
807 616.200 Hipoglossal sisnir transpozisyonu 650 B Grubu
808 616.220 Yumuşak doku süspansiyonu 400 C grubu
ÜST EKSTREMİTE
809 616.230 Neuroliz 169 D grubu
810 616.231 Sempatektomi, aksiller, tek taraflı 300 C grubu
811 616.240 Sempatektomi, lomber, tek taraflı 300 C grubu
812 616.260 Sempatektomi, servikal, tek taraflı 400 C grubu
PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ
813 616.310 Sinir grefti alınması 250 D grubu
814 616.350 Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, tek bir sinir 400 C grubu
815 616.360 Nervus medianusun dekompresyonu 300 C grubu
816 616.370 Nervus ulnaris transpozisyonu 400 C grubu
817 616.380 Supraskapüler sinir kompresyon sendromu ve dekompresyon cerrahisi 400 C grubu
818 616.390 N.radialis, post. interosseous kompresyon send, dekompresyon cerrahisi 400 C grubu
819 616.400 Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı 400 C grubu
820 616.410 Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı 400 C grubu
MİKRO CERRAHİ
821 616.430 Sinir onarımı, tek bir sinir 500 B Grubu
822 616.440 Sinir grefti ile yapılan sinir tamirleri 600 B Grubu
823 616.450 İlave her sinir için 250 D grubu
824 616.460 Dijital sempatektomi 500 B Grubu
GÖZ VE ADNEKSLERİ
PERİOKÜLER BÖLGENİN CERRAHİ GİRİŞİMLERİ
825 616.470 Ayarlanabilir sütür,ptozis 300 C grubu
826 616.480 Blefaroplasti, her bir göz kapağı için 250 D grubu
827 616.490 Dermoid kist eksizyonu 250 D grubu
828 616.500 Distikiyaziste uygulanan elektroliz ameliyatı 100 E grubu
829 616.510 Ektropiyum için cerrahi girişim 250 D grubu
830 616.520 Entropiyum için cerrahi girişim 250 D grubu
831 616.530 Epikantus onarımı 250 D grubu
832 616.540 Frontale asma teknikleri, ptozis 300 C grubu
833 616.550 Görüş alanına engel yaratan pseudopitoz tedavisi 300 C grubu
834 616.560 Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu 300 C grubu
835 616.570 Göz kapağı tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonu 450 C grubu
836 616.580 Göz kapağına altın implantasyonu 250 D grubu
837 616.590 Kantoplasti 250 D grubu
838 616.600 Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'den fazla 100 E grubu
839 616.610 Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'ye kadar 75 E grubu
840 616.620 Kapak kesisi sütüre edilmesi, kirpikli kenar, kaş veya tars onarımı 150 D grubu
841 616.630 Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya fleple 150 D grubu
842 616.640 Kapak tümörü ameliyatı, 450 C grubu
843 616.670 Kapak veya konjoktiva biyopsisi 100 E grubu
844 616.680 Kapaklara kriyo aplikasyonu 60 E grubu
845 616.690 Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı 100 E grubu
846 616.700 Kemodenervasyon 75 E grubu
847 616.710 Levator prosedürleri, ptozis 300 C grubu
848 616.720 Rejional oküler anestezi 30 E grubu
849 616.730 Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş rekonstrüksiyonu 500 B Grubu
850 616.740 Saçlı derinin kompozit greft olarak kullanıldığı kaş rekonstrüksiyonu 300 C grubu
851 616.750 Tarsorafi 125 E grubu
852 616.760 Telekantüs onarımı 300 C grubu
GÖZYAŞI DRENAJ YOLLARİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
853 616.770 Alt konka kırılması 61 E grubu
854 616.780 Dakriosistorinostomi, eksternal 450 C grubu
855 616.790 Dakriosistorinostomi, endonazal 450 C grubu
856 616.800 Göz yaşı yolları entübasyonu 300 C grubu
857 616.810 Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka kırılması 400 C grubu
858 616.820 Kanalikül kesisi reperasyonu 300 C grubu
859 616.830 Kese ablasyonu 300 C grubu
860 616.840 Kese flegmonu drenajı 60 E grubu
861 616.850 Lakrimal tıkaç yerleştirilmesi 40 E grubu
862 616.860 Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi 25 E grubu
863 616.870 Nazolakrimal balon uygulamaları 200 D grubu
864 616.880 Nazolakrimal kanal oklüzyonuna girişim-probing 100 E grubu
865 616.890 Punktum açılması, dilatasyonu, lavajı 40 E grubu
866 616.900 Tüp implantlı konjonktival rinostomi 500 B Grubu
ŞAŞILIK VE PEDİATRİK OFTALMOLOJİ
867 616.910 Rektuslara geriletme veya rezeksiyon, her biri 300 C grubu
868 616.920 Rektuslara geriletme ve rezeksiyon 400 C grubu
869 616.930 Her iki gözde birer rektusa geriletme ve/veya rezeksiyon 450 C grubu
870 616.940 Tenotomi, myotomi, şaşılıkta 200 D grubu
871 616.950 Botulinium toksini enjeksiyonu 50 E grubu
872 616.960 Adele transpozisyonu 300 C grubu
873 616.970 Ayarlanabilir sütür, şaşılık 300 C grubu
874 616.980 Faden ameliyatı 300 C grubu
875 616.990 Nystagmus cerrahisi, her iki gözde tüm horizontal kaslara geriletme 400 C grubu
KONJONKTİVA-KORNEA-KONTAKT LENS-ÖNSEGMENT
876 617.000 Amnion Zarı İle Yüzey Rekonstrüksiyonu 250 D grubu
877 617.010 Delici göz yaralanmaları tamiri (arka vitrektomisiz olgularda) 400 C grubu
878 617.020 Foto Terapotik Keratektomi 400 C grubu
879 617.060 Konjonktiva örtmesi 125 E grubu
880 617.070 Konjonktiva plastiği, greftli 400 C grubu
881 617.090 Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması 150 D grubu
882 617.100 Konjonktivadan yabancı cisim çıkarılması 50 E grubu
883 617.110 Konkresyon küretajı 60 E grubu
884 617.120 Kornea hazırlanması, transplantasyon için 250 D grubu
885 617.130 Kornea kesisi sütüre edilmesi 200 D grubu
886 617.140 Korneadan yabancı cisim çıkarılması 30 E grubu
887 617.150 Korneal debridman 30 E grubu
888 617.160 Korneal-Skleral Sütür Alınması 30 E grubu
889 617.170 Limbal Kök Hücre Transplantasyonu 250 D grubu
890 617.180 Ön kamara ponksiyonu ve/veya injeksiyonu, tanısal 50 E grubu
891 617.190 Ön kamara ve vitreus ponksiyon veya injeksiyonu 75 E grubu
892 617.200 Ön kamera lavajı 200 D grubu
893 617.210 Pterjium ameliyatı 175 D grubup
894 617.220 Subkonjonktival ve subtenon enjeksiyon 25 E grubu
REFRAKTİF CERRAHİ
895 617.230 Şeffaf lens ekstraksiyonu 400 C grubu
896 617.240 Yüksek miyopide negatif lens implantasyonu 400 C grubu
897 617.250 Foto Retraktif Keratoplasti 300 C grubu
898 617.260 LASIK, LASEK 250 D grubu
899 617.270 Radyal keratotomi 300 C grubu
900 617.280 Astigmatik keratotomi 300 C grubu
İRİS VE LENS İLE İLGİLİ İŞLEMLER
901 617.290 Açı revizyonu 140 E grubu
902 617.300 Dissizyon 200 D grubu
903 617.310 Dissizyon-lens aspirasyonu 300 C grubu
904 617.320 Dissizyon-lens aspirasyonu+ön vitrektomi 450 C grubu
905 617.330 Dissizyon-lens aspirasyonu+ön vitrektomi+İOL implantasyonu 550 B Grubu
906 617.341 Fakoemülsüfikasyon+ İOL 253 D grubu
907 617.340 Fakoemülsüfikasyon + İOL 600 B Grubu
908 617.350 İridodiyaliz düzeltilmesi, 3 saat kadranı kadar 140 E grubu
909 617.360 İridodiyaliz düzeltilmesi, 4-6 saat kadranı kadar 200 D grubu
910 617.370 İridodiyaliz düzeltilmesi, 6 saat kadranından çok 315 C grubu
911 617.380 Kapsül germe halkası koyma 100 E grubu
912 617.390 Kapsül içine sekonder İOL konulması 400 C grubu
913 617.400 Lazer iridotomi 250 D grubu
914 617.410 Lazer kapsülotomi-sineşiotomi 200 D grubu
915 617.420 Lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens konulması 500 B Grubu
916 617.430 Lens ekstraksiyonu, ekstrakapsüler 400 C grubu
917 617.440 Lens ekstraksiyonu, intrakapsüler 350 C grubu
918 617.450 Ön kamara veya sulkusa sekonder İOL implantasyonu 350 C grubu
919 617.480 Periferik iridektomi 200 D grubu
920 617.490 Pupilloplasti 200 D grubu
921 617.500 Sineşiotomi 150 D grubu
922 617.520 Travmatik paralitik midriyazis için pupillaplasti 350 C grubu
923 617.525 Vitreus Wick sendromu YAG lazer uygulaması 200 D grubu
GLOKOM
924 617.530 Ankiste bleb revizyonu 175 D grubu
925 617.540 Glokomla kombine katarakt ameliyatları 750 B Grubu
926 617.550 Gonyotomi, trabekülotomi 400 C grubu
927 617.560 Lazer gonyoplasti, trabekuloplasti 250 D grubu
928 617.580 Siklodiyaliz 250 D grubu
929 617.590 Siklofotokoagülasyon 125 E grubu
930 617.600 Siklokrioterapi 125 E grubu
931 617.610 Trabekülektomi 500 B Grubu
932 617.620 Viskokanalostomi 500 B Grubu
RETİNA-VİTREUS
933 617.630 Fotokoagülasyon (seansı) 150 D grubu
934 617.631 Fotokoagülasyon (Yenidoğan-seansı) 253 D grubu
935 617.640 Vitrektomi, anterior 400 C grubu
936 617.670 Pnömatik retinopeksi 400 C grubu
937 617.700 Makula dejenerasyonu için Fotodinamik tedavi 300 C grubu
938 617.710 Silikon yağı çıkarılması 400 C grubu
939 617.720 İntravitreal ponksiyon ve/veya injeksiyonu, tanısal 50 E grubu
940 617.730 Ekvatoryel krioterapi 125 E grubu
ORBİTA-OKULER ONKOLOJİ
941 617.740 Deri veya mukoza grefti kullanarak soket onarımı 500 B Grubu
942 617.760 Ekzanterasyon + deri grefti 600 B Grubu
943 617.780 Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak 500 B Grubu
944 617.790 Ekzoftalmus için orbital dekompresyon 800 B Grubu
945 617.800 Enükleasyon veya evisserasyon 300 C grubu
946 617.810 Hidroksiapatit implant için peg takılması 200 D grubu
947 617.880 Orbitotomi 500 D grubu
948 617.920 Retrobulber ve peribulber enjeksiyon 25 E grubu
949 617.940 Sr90 Göz Aplikasyonu 50 E grubu
950 617.950 Stafilom tashihi 250 D grubu
KULAK VE KULAK BÖLGESİNİN CERRAHİSİ
951 617.970 Aural polip eksizyonu 100 E grubu
952 617.980 Aurikula apse, hematom drenajı 70 E grubu
953 617.990 Aurikula eksizyonu, basit 200 D grubu
954 618.000 Aurikula eksizyonu, total 400 C grubu
955 618.010 Basit mastoidektomi 470 C grubu
956 618.020 Buşon, lavaj ve maniplasyon 10 E grubu
957 618.021 Canal Wall Down timpanoplasti 900 A3 Grubu
958 618.030 Dış kulak yolu atrezisi 760 B Grubu
959 618.040 Dış kulak yolu biyopsisi 75 E grubu
960 618.050 Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu 220 D grubu
961 618.060 Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyonu 460 C grubu
962 618.070 Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması 25 E grubu
963 618.080 Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması, cerrahi 160 D grubu
964 618.090 Eksploratis timpanotomi 400 C grubu
965 618.120 Fasiyal sinir dekompresyonu 700 B Grubu
966 618.130 Fasiyal sinir sütürü 800 B Grubu
967 618.170 İki loblu kulak memesinin onarımı 300 C grubu
968 618.180 Kemik iletimi işitme dekompresyonu 350 C grubu
969 618.190 Kepçe kulak onarımı 400 C grubu
970 618.210 Kriptotia düzeltilmesi 400 C grubu
971 618.230 Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon + primer sütür 400 C grubu
972 618.260 Labirentektomi (TALK operasyonu) 400 C grubu
973 618.290 Makrotia düzeltilmesi 400 C grubu
974 618.300 Mastoidektomi kavitesi debridmanı 50 E grubu
975 618.310 Meatoplasti, stenozlarda 500 B Grubu
976 618.320 Mikrotia onarımı için lobül transpozisyonu 200 D grubu
977 618.330 Mikrotia onarımı için posterior sulkus oluşturulması 500 B Grubu
978 618.350 Miringoplasti 450 C grubu
979 618.360 Miringotomi 70 E grubu
980 618.380 Radikal veya multipl modifiye radikal mastoidektomi 640 B Grubu
981 618.390 Stapedektomi 700 B Grubu
982 618.391 Koterizasyon ile kulak perforasyonu onarımı 200 D grubu
983 618.410 Timpanoplasti (mastoidektomi ve kemikcik zincir onarımı dahil) 700 B Grubu
984 618.411 Ventilasyon tüpü uygulaması (Bir kulak için) 200 D grubu
ENDOKRİN SİSTEM CERRAHİSİ
985 618.450 Tiroid biyopsisi (cerrahi) 200 D grubu
986 618.460 Tiroidektomi (tek taraflı subtotal) 500 B Grubu
987 618.480 Tiroidektomi (tek taraflı total) 650 B Grubu
ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİ
BÖBREK
988 618.640 ESWL 1. seans 257 D grubu
989 618.641 ESWL 2. seans 192 D grubu
990 618.642 ESWL 3. seans 128 E grubu
991 618.890 Retrograd pyelografi, endoskopi dahil 190 D grubu
ÜRETER
992 618.920 Retrograd üreteral kataterizasyon 150 D grubu
993 618.960 Üreteral J Stent takılması 150 D grubu
994 618.970 Üreteral balon dilatasyonu 150 D grubu
995 618.980 Üreteral stent yerleştirilmesi 300 C grubu
996 618.990 Üreteral stent çıkartılması 150 D grubu
997 619.010 Üretere basket konulması, transüreterolitotomi 450 C grubu
998 619.120 Üreterorenoskopi, biyopsi 600 B Grubu
999 619.130 Üreterorenoskopi, tanısal 400 C grubu
1000 619.140 Üreterorenoskopi, tümör tedavisi 800 B Grubu
1001 619.170 Üreterosel, endoskopik tedavi 500 B Grubu
MESANE
1002 619.340 Mesane boynu rezeksiyonu 400 C grubu
1003 619.350 Mesane boyuna inkontinansta madde injeksiyonu 600 B Grubu
1004 619.390 Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm) 700 B Grubu
1005 619.410 Mesane tümörü (TUR) biyopsisi 400 C grubu
1006 619.430 Mesane tümöründe lazerle tedavi 500 B Grubu
1007 619.440 Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon 500 B Grubu
1008 619.500 Sistolitotomi (açık cerrahi) 450 C grubu
1009 619.510 Sistolitotomi, endoskopik 500 B Grubu
1010 619.520 Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi 175 D grubu
1011 619.530 Sistoskopi, tanısal 150 D grubu
1012 619.540 Sistostomi, açık 400 C grubu
1013 619.550 Sistostomi, perkütan 100 E grubu
1014 619.560 Sistoüretroskopi 150 D grubu
1015 619.620 Vezikostomi 250 D grubu
1016 619.630 Vezikostomi kapatılması 300 C grubu
1017 619.640 Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon (iki taraflı) 700 B Grubu
1018 619.650 Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon (tek taraflı) 600 B Grubu
ÜRETRA
1019 619.670 Hipospadias onarımı, distal 500 B Grubu
1020 619.690 İnternal üretrotomi 400 C grubu
1021 619.700 Posterior üretral valv rezeksiyonu 350 C grubu
1022 619.710 Primer onarım, distal üretra yaralanmalarında 500 B Grubu
1023 619.730 Retropubik üretropeksi ve sling ameliyatları 1001 A3 Grubu
1024 619.750 Üretra dilatasyonu 125 E grubu
1025 619.760 Üretra veya mesaneden taş veya yabancı cisim çıkartılması 202 D grubu
1026 619.770 Üretral balon dilatasyonu ve veya stent yerleştirilmesi 300 C grubu
1027 619.780 Üretral divertikülektomi 400 C grubu
1028 619.790 Üretral fistül onarımı 400 C grubu
1029 619.800 Üretral instilasyon 50 E grubu
1030 619.810 Üretral kordi onarımı 450 C grubu
1031 619.830 Üretrolitotomi (açık cerrahi) 250 D grubu
1032 619.840 Üretrolizis 800 B Grubu
1033 619.850 Üretroplasti 800 B Grubu
1034 619.880 Üretroplastiler, hipospadias-epispadias dışı 450 C grubu
1035 619.890 Üretrostomi 350 C grubu
KADIN GENİTAL VE ÜREME SİSTEMİ UYGULAMALARI
DOĞUM ÜCRETLERİ
1036 619.910 Müdahaleli doğum 185 D grubu
1037 619.920 Normal doğum 185 D grubu
1038 619.930 SEZARYEN** 304 C grubu
GEBELİKTE TEŞHİS VE TEDAVİ İÇİN YAPILAN GİRİŞİMLER
1039 619.940 Amnioinfüzyon 150 D grubu
1040 619.950 Amniyosentez 100 E grubu
1041 619.960 Fetal kan numunesi (Kordosentez) 200 D grubu
1042 619.970 Fetosid 80 E grubu
1043 620.990 Laparoskopi diagnostik 250 D grubu
1044 620.000 Korion villus alınması 150 D grubu
1045 620.010 McDonald-Schirodkar 200 D grubu
JİNEKOLOJİ
1046 620.020 Bartholin kisti çıkarılması 150 D grubu
1047 620.030 Douglas ponksiyonu 20 E grubu
1048 620.040 Eksfoliatif sitoloji (smear alınması) 10 E grubu
1049 620.041 Eksfoliatif sitoloji (smear alınması) (tarama amaçlı) 10 E grubu
1050 620.050 Endometrial biyopsi 40 E grubu
1051 620.060 İmperfore himen açılması 250 D grubu
1052 620.070 Kolpotomi 125 E grubu
1053 620.080 Kriyoterapi, jinekoloji 40 E grubu
1054 620.090 Labial füzyon açılması 100 E grubu
1055 620.101 Bumm küretaj 125 E grubu
1056 620.110 Servikal biyopsi 60 E grubu
1057 620.120 Servikal biyopsi ve tanısal küretaj 125 E grubu
1058 620.130 Servikal koterizasyon 50 E grubu
1059 620.140 Servikal polip çıkarılması 125 E grubu
1060 620.150 Servikal polipektomi ve tanısal küretaj 150 D grubu
1061 620.160 Terapötik küretaj 84 E grubu
1062 620.170 Vaginadan yabancı cisim çıkarılması 20 E grubu
1063 620.190 Vulvar koterizasyon, 50 E grubu
VAGİNAL OPERASYONLAR
1064 620.210 Bartholin apse drenajı 135 E grubu
1065 620.220 Bartholin kisti koterizasyonu 100 E grubu
1066 620.230 Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu 200 D grubu
1067 620.240 Kolposkopi 30 E grubu
1068 620.241 Kolposkopi (tarama amaçlı)
1069 620.250 Kondilom koterizasyonu 200 D grubu
1070 620.260 Konizasyon operasyonu 150 D grubu
1071 620.270 LEEP 150 D grubu
1072 620.280 Mancherster-fothergill 300 C grubu
1073 620.290 Pelvis absesinin vaginal yolla drenajı 250 D grubu
1074 620.300 Perinoplasti 250 D grubu
1075 620.310 Rektosel 300 C grubu
1076 620.330 Sistorektosel operasyon 300 C grubu
1077 620.340 Sistosel operasyon 250 D grubu
1078 620.370 Tıbbi nedenli tahliye (12 hafta ve daha üstü) 300 C grubu
1079 620.380 Tıbbi nedenli tahliye (12 haftadan küçük) 150 D grubu
1080 620.390 Üretral karunkül operasyonu 150 D grubu
1081 620.400 Üretral kist operasyonu 150 D grubu
1082 620.410 Vajen darlığının genişletilmesi 150 D grubu
1083 620.470 Vajinal rekonstrüksiyon, deri grefti ile 500 B Grubu
ABDOMİNAL OPERASYONLAR
1084 620.510 Dış gebelik operasyonu 250 D grubu
1085 620.550 Laparoskopi ile tüpligasyon 250 D grubu
1086 620.560 Mini laparatomi ile tüpligasyon 250 D grubu
1087 620.620 Postpartum tüpligasyon 250 D grubu
ÖZELLİĞİ OLAN OPERASYONLAR
1088 620.821 Promontofiksasyon 300 C grubu
1089 620.910 Sling operasyonu (IVS-TVT dahil) 750 B Grubu
1090 620.921 Trans obtrator tape uygulaması 500 B Grubu
1091 620.960 William Dolores süspansiyon 150 D grubu
İNFERTİLİTE AMELİYATLARI
1092 620.970 Histeroskopi diagnostik 100 E grubu
1093 620.980 Histeroskopi operatif 200 D grubu
1094 620.990 Laparoskopi diagnostik 150 D grubu
ERKEK GENİTAL SİSTEMİ CERRAHİSİ
PENİS
1095 621.050 Ekspoze olmuş penil implantın çıkarılması 300 C grubu
1096 621.060 Ekspoze olmuş penil implantın üzerinin örtülmesi 350 C grubu
1097 621.070 Fimozis açılması 50 E grubu
1098 621.071 Sünnet 50 E grubu
1099 621.080 Korpus kavernozum drenajı (priapismus) 200 D grubu
1100 621.090 Meatotomi 51 E grubu
1101 621.110 Parafimozis redüksiyonu 125 E grubu
1102 621.130 Penil dorsal ven ligasyonu 500 B Grubu
1103 621.140 Penil fraktür onarımı 750 B Grubu
1104 621.150 Penil plikasyon 500 B Grubu
1105 621.160 Penil protez çıkartılması (çok parçalı) 700 B Grubu
1106 621.170 Penil protez çıkartılması (tek parçalı) 500 B Grubu
1107 621.180 Penil protez implantasyonu (çok parçalı) 1001 A3 Grubu
1108 621.190 Penil protez implantasyonu (tek parçalı) 800 B Grubu
1109 621.200 Penil revaskülarizasyon 1201 A3 Grubu
1110 621.220 Penis rekonstrüksiyonu, regional fleple 750 B Grubu
1111 621.240 Penis uzatma 500 B Grubu
1112 621.250 Peyronie plak eksizyonu 750 B Grubu
1113 621.260 Peyronie plak eksizyonu, greft ile 1001 A3 Grubu
1114 621.300 Spongio-kavernozal şant (priapismus) 750 B Grubu
PROSTAT
1115 621.320 Prostat iğne biyopsisi, çoklu 70 E grubu
1116 621.330 Prostat iğne biyopsisi, ultrason kılavuzluğunda, çoklu 100 E grubu
1117 621.350 Prostat masajı (seans) 10 E grubu
1118 621.360 Prostata lazer tedavisi veya plazma kinetik tedavi*** 800 B Grubu
1119 621.370 Prostata termoterapi 400 C grubu
1120 621.380 Prostata TUNA 400 C grubu
1121 621.420 Transüretral prostat insizyonu 500 B Grubu
1122 621.430 İntraprostatik stent yerleştirilmesi 300 C grubu
TESTİS-EPİDİDİM-SKROTUM
1123 621.440 Ejakülatör kanal rezeksiyonu 500 B Grubu
1124 621.450 Epididim kisti eksizyonu 400 C grubu
1125 621.460 Epididimektomi 400 C grubu
1126 621.480 Funiküler kist eksizyonu 400 C grubu
1127 621.490 Hematoselektomi 350 C grubu
1128 621.510 Hidroselektomi (tek taraflı) 400 C grubu
1129 621.520 Hidroselektomi ve hernioplasti 500 B Grubu
1130 621.530 İnguinal eksplorasyon 400 C grubu
1131 621.540 İnguinal orşiektomi (tek taraflı) 300 C grubu
1132 621.550 İnmemiş testis (herni onarımı dahil) 500 B Grubu
1133 621.560 İnmemiş testis, iki taraflı, herni onarımı, iki taraflı 800 B Grubu
1134 621.570 İnmemiş testis, iki taraflı, herni onarımı, tek taraflı 700 B Grubu
1135 621.580 İnmemiş testis, tek taraflı, herni onarımı, iki taraflı 700 B Grubu
1136 621.590 Kord eksizyonu 400 C grubu
1137 621.600 Laparoskopik ektopik testis araştırılması 750 B Grubu
1138 621.620 Mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu 400 C grubu
1139 621.630 Perkütan epididimal sperm aspirasyonu 300 C grubu
1140 621.640 Ön üretradan papillom koterizasyonu 250 D grubu
1141 621.651 Skrotal orşiektomi (tek) 300 C grubu
1142 621.652 Skrotal orşiektomi (çift) 420 C grubu
1143 621.660 Spermatoselektomi 400 C grubu
1144 621.670 Testiküler fiksasyon (çift) 500 B Grubu
1145 621.680 Testiküler fiksasyon (tek) 350 C grubu
1146 621.690 Testiküler sperm ekstraksiyonu 400 C grubu
1147 621.700 Testis biyopsileri (açık) 250 D grubu
1148 621.710 Testis detorsiyonu (açık) 300 C grubu
1149 621.720 Testis detorsiyonu (kapalı) 100 E grubu
1150 621.730 Testis protezi yerleştirilmesi 350 C grubu
1151 621.740 Varikoselektomi (tek taraflı) 300 C grubu
1152 621.750 Varikoselektomi, mikrocerrahi (çift taraflı) 800 B Grubu
1153 621.760 Varikoselektomi, mikrocerrahi (tek taraflı) 500 B Grubu
1154 621.770 Varikoselektomi, çift taraflı 500 B Grubu
1155 621.780 Vazektomi 150 D grubu
1156 621.790 Vazoepididimostomi 500 B Grubu
1157 621.800 Vazovazostomi 500 B Grubu

* SADECE LAPAROSKOPİK, ancak komplikasyon gelişmesi durumunda açık cerrahiye dönülebilir.
** SEZARYEN YAPILAMAZ, ancak yalnızca normal doğumun seyri sırasında gelişebilecek acil endikasyonlarda (belgelemek kaydı ile) sezaryen yapılabilir.
*** Sadece lazer prostatektomi.

kezbanakkaz1@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Tuesday, September 11, 2012 4:28:15 PM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 10/24/2008
Mesajlar: 9
Lokasyon: İSTANBUL
bu listedeki işlemleri sadece cerrahi merkezler mi yapıyor?? tıp merkezleride yapabiliyor mu??

ÖZEL MEGAPOL TIP MERKEZİ
KEZBAN AKKAZ
MEDİCAL MUHASEBE/BİLGİ İŞLEM
Bu Konuya Giren Kullanıcılar

Forum Jump
Bu foruma yeni konular postalayamazsınız.
Bu forumda ki konulara yeni posta gönderemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı silemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı düzenleyemezsiniz.
Bu forumda anketler yaratamazsınız.
Bu forumdaki anketlere oy veremezsiniz.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by AcerPRO
12 queries (0.109 seconds, 0.00%).

yaf_pageload: 0.014
yaf_mail_list: 0.003
yaf_eventlog_create: 0.056
yaf_topic_info: 0.001
yaf_forum_list: 0.001
yaf_forum_listpath: 0.001
yaf_post_list: 0.024
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_active_listtopic: 0.004