OHSAD Ana sayfa

Hoşgeldiniz Arama | Geçerli Konular | Üyeler | Foruma Gir | Kayıt

DEVLET MEMURLARINA İSTİRAHAT RAPORU??? Options · View
belge7@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Wednesday, January 20, 2010 3:26:40 PM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 7/25/2008
Mesajlar: 69
Lokasyon: Fethiye/MUĞLA
''Devlet Memurlarına İstirahat Raporu Düzenlenmesi Hakkında Açıklama!
Aktif çalışan devlet memurlarından 15.01.2010 tarihi itibarıyle SGK kapsamına alınanlar için SGK ile anlaşmalı Özel Sağlık Kuruluşlarınca "İstirahat Raporları" aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenecektir.

Bilindiği üzere Memurların Özel Sağlık Kuruluşlarına sevkli gelme zorunlulukları kaldırılmıştır. Eğer kişi sevk kağıdıyla gelirse verilmesi gereken istirahatler daha önceki kurallara uygun olması koşuluyla yine bu sevk kağıtları üzerine yazılacaktır.
Eğer sevk kağıdı yoksa;
Özel Sağlık Kuruluşunun antetli kağıdına rapor içeriği yazılacak, eğer tek tabib raporu ise ilgi doktor tarafından imzalanıp kaşelenecek ve Baştabib onayı ve mührüyle tasdiklenecektir. Rapor ilgi memura imza karşılığı teslim edilecektir. Raporların çift nüsha düzenlenmesi ve bir suretinin kuruluşta kalması önemlidir.
Verilecek rapor Heyet raporu mahiyetinde ise yine kuruluşun antetli kağıdına rapor düzenlenip bu defa sağlık kurulu raporu için gerektiği kadar hekimce imzalanıp kaşelenecek ve yine Baştabib onayına tabii olacaktır.
Özel Sağlık Kuruluşları bunlarla ilgili özel form hazırlayabilirler.

Başvuran memura rapor düzenlenmesine gerek görülmezse iş başı kağıdı verilecektir.

Burada önemli olan; memurlara diğer SSK lılar gibi iş göremezlik raporu düzenlenmeyeceğinin bilinmesidir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.


Işın ERGÜNEY
OHSAD DERNEK MÜDÜRÜ '''


İSTİRAHAT RAPORLARI(http://www.sgk.gov.tr/sgkshared/duyuru/GuncelDuyuru20100113.pdf)

İstirahat raporlarının Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri veya Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Ancak kurum hekimlikleri hariç Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilecektir. İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenecektir.

Ayaktan tedavilerde tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilecektir.

Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporları sağlık kurulunca verilecektir.

Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca yapılan muayeneleri sonucu istirahatlı bırakılmalarına gerek görülmeyen veya ayakta tetkik ve tedavileri sağlanıp da iş görebilecek duruma gelen sigortalılar için, müdavi hekimlerce SUT eki “Çalışabilir Kâğıdı” (EK-11/A) düzenlenecektir.

Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu mevzuatına göre düzenlenen ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin formülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporları aynen kabul edilecektir.
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedaviler sonucu verilen istirahat raporlarının ülkemiz dış temsilciliklerince onanması hâlinde Kurumca ayrıca tasdik aranmaz.

İstirahat raporlarına ilişkin bu duyuru ve SUT’ta yer verilmeyen hususlarda, 657 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hususlara uyulacaktır.

(SGK NIN AÇIKLAMASINDA FARKLI BİR RAPOR FORMATINDAN BAHSETMİYOR.AYRICA DÜZENLENEN 2 NÜSHA RAPORUN 2.SİNİN ''KURUMA''(SGK) GÖNDERİLMESİ İSTENİYOR.SAĞLIK KURULUŞUNDA SAKLANMASI,İMZA KARŞILIĞINDA TESLİM EDİLMESİ SONUCUNU NASIL ÇIKARIYORUZ.YADA BU TAVSİYENİN YASAL DAYANAĞI NEDİR???)AYRICA ESKİ SEVK KAĞIDINDA ÇALIŞIR-KONTROL GEREKİR ,RAPOR BİTİŞ VE ÇALIŞMAYA BAŞLAMA TARİHLERİ YOK!!!TEBLİĞ AÇIK VE NET GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA???


drssahin@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Wednesday, January 20, 2010 4:59:16 PM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 7/25/2008
Mesajlar: 7
Ohsad dernek müdürü Işın Ergüney beyin duyurusunun kaynağı nedir anlayamadım. Bir kere tüm memurlar SGk lı oldu. Raporun 1 nüshası ilgili SGk müdürlüğüne gönderilmesi isteniyor (ilgili 14.01.2010 tarihli SGK genelgesi). Biz Raporları SGK formları ile düzenlemekteyiz. Fakat SGK lı hastalara rapor düzenlendiğinde vizite kağıdını isteniyordu. Memurlarda vizite kağıdı???????? yok.
yilmazalver@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Thursday, January 21, 2010 1:00:39 AM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 4/17/2009
Mesajlar: 245
yayılan yazıda sgkya istirahat raporunun 1 nusasını göndereceğiz diye birşey geçmiyor arkadaşlar
drssahin@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Thursday, January 21, 2010 8:47:03 AM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 7/25/2008
Mesajlar: 7
ilgili yazının "istirahat raporları" kısmının 1. parafgrafının sonunda raporun 2 nüsha düzenleneceği ve 1 nüshasının işyerine verilmek üzere hastaya 1 nüshasını kuruma gönderileceği yazıyor.
yilmazalver@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Thursday, January 21, 2010 10:10:17 AM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 4/17/2009
Mesajlar: 245
süleyman bey yazıyı 10 defa okudum dikkat ederseniz orda yazan şu Özel Sağlık Kuruluşunun antetli kağıdına rapor içeriği yazılacak, eğer tek tabib raporu ise ilgi doktor tarafından imzalanıp kaşelenecek ve Baştabib onayı ve mührüyle tasdiklenecektir. Rapor ilgi memura imza karşılığı teslim edilecektir. Raporların çift nüsha düzenlenmesi ve bir suretinin kuruluşta kalması önemlidir.
yani bir nusası kurumda kalıyor diğeri memura veriliyor sgkdaki kişilerde görüştük
drssahin@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Thursday, January 21, 2010 12:10:57 PM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 7/25/2008
Mesajlar: 7
İSTİRAHAT RAPORLARI(http://www.sgk.gov.tr/sgkshared/duyuru/GuncelDuyuru20100113.pdf)

İstirahat raporlarının Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri veya Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Ancak kurum hekimlikleri hariç Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilecektir. İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenecektir.
Ayaktan tedavilerde tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilecektir.

Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporları sağlık kurulunca verilecektir.

Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca yapılan muayeneleri sonucu istirahatlı bırakılmalarına gerek görülmeyen veya ayakta tetkik ve tedavileri sağlanıp da iş görebilecek duruma gelen sigortalılar için, müdavi hekimlerce SUT eki “Çalışabilir Kâğıdı” (EK-11/A) düzenlenecektir.

Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu mevzuatına göre düzenlenen ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin formülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporları aynen kabul edilecektir.
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedaviler sonucu verilen istirahat raporlarının ülkemiz dış temsilciliklerince onanması hâlinde Kurumca ayrıca tasdik aranmaz.

İstirahat raporlarına ilişkin bu duyuru ve SUT’ta yer verilmeyen hususlarda, 657 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hususlara uyulacaktır.

Yılmaz bey siz galiba OHSAD dernek müdürünün yorum yazısını okuyorsunuz. SGK nın yazısında imza karşılğı hastaya verilecektir diye bir konu yok.
leeveent@mynet.com
Mesaj Tarihi: Thursday, January 21, 2010 12:33:48 PM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 9/17/2009
Mesajlar: 6
diyelimki raporu düzenledik..1 nüshasını hastaya verdik 1 nüshasını kuruma göndereceğiz 1 nüshada extradan çıkarıp kendi arşivime koymak için hazırladım..peki biz bu kuruma göndereceğimiz olan nüshayı hangi SGK bölgeye gönderecez..mesela SSK lı hastalarda sigortalının bağlı olduğu Sosyal güvenlik merkezi neredeyse oraya gönderiyorduk...şimdi memurun hangi merkeze bağlı olduğunu nerden bilipte kuruma gönderecez..ana merkezemi gönderilmesi gerekiyor.bir tebliğ yapıyorlar içinden çıkmak için uğraş uğraş dur..şimdi bu tebliği nereye çeksek oraya gidiyor..ohsad yetkiliside 2 nüsha düzenleyin birisi kuruluşta kalsın diğerini de imza karşılığı hastaya verin diyor.tebliğde de kuruma göndereceksiniz diyor..yukarıdaki yorumlardan birinde arkadaş biz SGK ya sorduk SGK ya göndermeye gerek yok dediklerini yazmış.bu nasıl bir çelişkidir anlam veremedim...
belge7@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Thursday, January 21, 2010 1:17:49 PM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 7/25/2008
Mesajlar: 69
Lokasyon: Fethiye/MUĞLA
İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası [i]Kuruma[/i] gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenecektir.(3-4-5-6 NÜSHADA OLABİLİR...)

KAYNAK:İSTİRAHAT RAPORLARI(http://www.sgk.gov.tr/sgkshared/duyuru/GuncelDuyuru20100113.pdf)
KUTUP YILDIZI KUZEYDEDİR.GÖRMEK İSTEYENLERE...

HA BİDE ''BİZ SGK YA SORDUK AYAKTAN TEDAVİDE EN DÜŞÜK PAKET FİYAT 75 TL OLACAKMIŞ:))))
ierguney@gmail.com
Mesaj Tarihi: Friday, January 22, 2010 12:55:34 PM
Sırala: Member
Gruplar: Administration

Katılan: 6/3/2008
Mesajlar: 75
Merhaba arkadaşlar;

Bugüne kadar OHSAD olarak verdiğimiz her haber doğru haberdir ve mutlak surette kaynağından alınan bilgiler sonucu sizlere iletilmektedir.

Önce konuyla ilgi duyurunun istirahat raporlarına ilişkin bölümüne bir bakalım.

İSTİRAHAT RAPORLARI

İstirahat raporlarının Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri veya Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Ancak kurum hekimlikleri hariç Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.
İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilecektir. İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenecektir.

Ayaktan tedavilerde tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilecektir.

Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporları sağlık kurulunca verilecektir.

Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca yapılan muayeneleri sonucu istirahatlı bırakılmalarına gerek görülmeyen veya ayakta tetkik ve tedavileri sağlanıp da iş görebilecek duruma gelen sigortalılar için, müdavi hekimlerce SUT eki “Çalışabilir Kâğıdı” (EK-11/A) düzenlenecektir.
Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu mevzuatına göre düzenlenen ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin formülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporları aynen kabul edilecektir.
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedaviler sonucu verilen istirahat raporlarının ülkemiz dış temsilciliklerince onanması hâlinde Kurumca ayrıca tasdik aranmaz.

İstirahat raporlarına ilişkin bu duyuru ve SUT’ta yer verilmeyen hususlarda, 657 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hususlara uyulacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu

İlgili talimatta görüleceği üzere sadece istirahatli bırakılmalarına gerek görülmeyen kişiler için SUT eki çalışabilir Kağıdı düzenleneceği belirtilmiştir.

Yazının son bölümüne dikkat ederseniz ;
diğer konularda 657 sayılı kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hususlara uyulacağı belirtilmiştir. Devlet memurlarına İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ yapılmadığından bahsettiğiniz belgelerin de düzenlenmesinin gerekmediği kanısıyla durumu SGK Başkanlığındaki yetkililerle telefonda görüştüm. Onların verdiği bilgileri de ilgi duyurumuzla sizlere yansıttım.

Bilgi edinilmesini rica ederim.ISIN ERGUNEY
OHSAD
DERNEK MUDURU
Bu Konuya Giren Kullanıcılar

Forum Jump
Bu foruma yeni konular postalayamazsınız.
Bu forumda ki konulara yeni posta gönderemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı silemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı düzenleyemezsiniz.
Bu forumda anketler yaratamazsınız.
Bu forumdaki anketlere oy veremezsiniz.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by AcerPRO
17 queries (0.093 seconds, 0.00%).

yaf_pageload: 0.006
yaf_mail_list: 0.001
yaf_eventlog_create: 0.063
yaf_topic_info: 0.001
yaf_forum_list: 0.001
yaf_forum_listpath: 0.001
yaf_post_list: 0.004
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_active_listtopic: 0.008