Site İçi Arama
Linkler Sık Sorulan Sorular Site Haritası lcd-10 kodları İletişim

Üye Alanı

E-posta
Şifre :
Unuttum?

Üye değil misiniz?
Şimdi üye olun!


Yazılı ve Görsel Medya Haberleri için tıklayın...

 

MEDIMAGAZIN

BAKANLIK ÖZELLERE KARŞI TUTUMUNU DEĞİŞTİRİYOR.
16.02.2009Sağlık Bakanlığı, özel sağlık sektörüne karşı katı tutumunu esnekleştiriyor. Özelde çalışan hekim diğer bir kurumda çalışabilecek. Hastaneler laboratuvarlarla bir araya gelerek hizmet satın alabilecek. Yatak sayısını da arttırabilecek kurumlarda 65 yaş üstü hekim çalışabilecek

Fatma Ergüzeloğlu/Ankara-Medimagazin
Sağlık Bakanlığı, özel sağlık sektörü için 15 Şubat 2008 tarihinde aldığı kararları yumuşatmaya başladı. 15 Şubat tarihli ayaktan teşhis ve tedavi (ATT) yapan sağlık kurumlarıyla özel hastanelerde yapılan yönetmelik maddeleri yeniden düzenliyor. ATT yönetmeliğinin tamamlandığını belirten Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. İrfan Şencan, özel hastaneler üzerindeki çalışmaların da bittiğini ve düzenlemenin imza sürecinde olduğunu bildirdi.

“15 Şubat yönetmelikleriyle getirilen uygulamalar esnekleştiriliyor. Özel sağlık kurumlarının maliyet arttırıcı unsurlarını azaltmaya yönelik tedbirler alıyoruz” diye konuşan Şencan, yeni düzenlemeyle özelde çalışan hekimin kadro planlaması dışında tutularak diğer bir kurumda çalışabileceğini söyledi. Şencan şöyle konuştu:

“Mesela bir endokrin uzmanınız var, ama baktığı 15 hastası var. Hekim geri kalan zamanında bir başka hastanenin endokrinoloji hastalarına da bakabilecek. Şimdiye kadar olan durumda hekim bir başka hastanede konsültasyon yapabilir ama adına fatura üretilemezdi. Şimdi yapacağımız değişiklikle adına fatura düzenlenebilir hale gelecek. Bu düzenleme özeller için ciddi bir katkı sağlayacak. Bugünden yarına endokrin uzmanı sayısını arttıramazsınız. Mevcutlardan en etkin şekilde istifade etmenin çaresine bakacağız.”

Laboratuvardan hizmet satın alınabilecek
Laboratuvarla ilgili yaşanan sıkıntının da önüne geçileceğini belirten Şencan, hastanelerin laboratuvarlarla bir araya gelerek hizmet satın alabileceklerini söyledi. “Mesela bir patoloji laboratuvarı var diyelim. Bir de patoloji laboratuvarına ihtiyaç duyan bir hastane var. Ama kaynak sıkıntımızdan dolayı kurum sözkonusu yönetmeliğe takılıyordu. Şimdi yaptığımız düzenlemeyle kurumun patoloji laboratuvarıyla ortak çalışması mümkün hale gelecek. Bu konuda özel hastanenin de branşını açmış oluyoruz” diye konuşan Şencan, özel sektörün ek branş hizmetlerini sürdürebilmesinin yolunu açtıklarını kaydetti.


Yatak sayısı arttırılabilecek
Yönetmelik değişikliğiyle birlikte özel sağlık kurumlarının yatak sayılarını da arttırmaları mümkün olacak. Kurumların yatak sayısında sınırsız değil ama biraz daha arttırabileceklerini belirten Şencan, sektör taleplerinin yüzde 90’ından fazlasını karşıladıklarını ifade etti.
65 yaş üstü hekimlerin de kadro planlaması dışında tutulması mümkün olacak.


“Mevzuatlar yaşayan birer organizma”
Genel Müdür, Bakanlığın esnek bir tutum içine girme nedenlerini şöyle açıkladı:
“Hiçbir sistem mutlak değildir. Özel sektörün büyüme hızının bu kadar büyük olacağı ilk başta düşünülmemiş olabilir. Bence çok da anormal bir durum yok. Yönetmelikler, mevzuatlar hep yaşayan organizmalar. Zaman içinde ihtiyaçlar değişiyor. Planlamalar, ülkenin ihtiyaçları değişiyor. Mesela 1950’lerde çıkan bir yasa radyasyonla çalışanların çalışma süresini 5 saatle sınırlı tutuyordu. O zaman kendi içinde mantıklı bir yasaydı. Her taraf çok fazla radyasyona maruz kalıyordu. Şu anda direk ışın yayan cihazların bile radyasyon ışını çok azaldı. Üstelik bugün radyoloji uzmanlarının büyük kısmı ışına maruz kalmadan çalışıyor. Tam aksine ışına maruz kalan grup değişti. Belki bugün kardiyologlar, radyologlardan daha fazla radyasyona maruz kalıyor. Yönetmeliklerin yenilenmesi gerekiyor, değişiklik bir ihtiyaç.”

Kurumlar daralma yaşabilir
Ekonomik krizin sağlığa yansımalarını değerlendiren Şencan, hizmette aksaklık olamayacağını ifade etti. Genel Müdür, krizin hizmet üreten kurumları sıkıntıya sokacağını belirterek, “Mesela bizim önemli bir girdi kalemimiz tıbbi cihazından tetkik malzemesine, kitine kadar ithal. Döviz artışı oldu. Süren bir enflasyon sözkonusu. Asgari ücret artışları var. Bunların hepsi sağlık hizmeti üreten kuruluşların girdi kalemleri. Buna karşın Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve Bütçe Uygulama Tebliği’nde (BUT) fiyatların önemli bir kısmında 5 yıldır hiçbir fiyat artışı olmamış. Bu, sağlık hizmeti üreten kurumlarda bir daralma elbette oluşturacak. Ama sağlık hizmeti sunmak zorundayız” dedi.

Tam gün ile hekim sayısı azalmayacak
Tam gün yasa tasarısının hayata girmesiyle birlikte kardiyoloji ve jinekoloji gibi branşlarda kamu hastanelerinde eksiklik yaşanabileceği yönündeki kaygıların yersiz olduğunu ifade eden Şencan, “Kardiyolojiyle ilgili sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Jinekolojinin şöyle bir durumu var: Vatandaş hekim seçme ihtiyacını jinekoloji alanında daha fazla hissediyor. Bu yüzden bir tercih sorunu olabilir ama şu anki rakamlara göre ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Hekimle hasta arasındaki para ilişkisini ortadan kaldırmak gerekiyor. Diğer konular için tedbir alınabilir” dedi.


“Kapalıyız” deme imkanı yok
15 Şubat sürecinin ardından Sağlık Bakanlığına tepki gösteren özel hastaneler için eczanelerin emsal teşkil etmesinin sözkonusu olup-olamayacağı yönündeki soruya Şencan şöyle yanıt verdi:

“Eczanelerde neyin sorun edildiği çok açık değildi. Bir kısım eczanenin sorunu katılım payıydı. Katılım payının eczaneden alınmasıyla özel hastaneden alınması arasında vatandaş arasından bir fark yok. Eczaneler açısından da aleyhte bir fark yoktu. Hatta tahsilatın eczanede yapılması ve nakit paranın girişinin sağlanması eczane için avantajdı. Orada sorun teknikti. Fakat sistematik bir sorun gibi sunuldu. Katkı payının hastaneden alınmasının da eczane aleyhine olduğunu düşünüyorum. Konunun büyük kısmı SGK ile ilişkiliydi. Eczane ve eczane ortaklığı konusunda da Bakanlığın fikri çok net. Böyle bir fikir ortada değil.
Sağlık hizmetini özel de sunsa, üniversite veya kamu hastaneleri de sunsa hizmette istikrar önemlidir. Bununla ilgili kesin düzenlemeler var, yaptırımlar var. Acil bir hasta geldiğinde onu geri çevirme imkanları nasıl yoksa, ‘kurumu bugün kapattım’ deme imkanları da yok. Zaman zaman zora giren işletmeler elbette olacak. 500 özel hastanenin olduğu bir ülkede bunlar kaçınılmaz. Bizim için önemli olan sağlık personeli. Şirketler değişebilir.”
eXTReMe Tracker