Site İçi Arama
Linkler Sık Sorulan Sorular Site Haritası lcd-10 kodları İletişim

Üye Alanı

E-posta
Şifre :
Unuttum?

Üye değil misiniz?
Şimdi üye olun!


Yazılı ve Görsel Medya Haberleri için tıklayın...

 

"Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişiklikleri" konulu toplantı 07.01.2009 tarihinde yapıldı

07.01.2009 tarihinde, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Hakkı YEŞİLYURT , Tedavi Hizmetleri Genel Müd. Yard. Sayın Dr. Serdar MERCAN ve Sağlık Sektörü temsilcilerinin katıldığı, OHSAD adına Gelen Başkan Sayın Op. Dr. Reşat BAHAT başkanlığında bir ekibin temsil edildiği “Özel Hastaneler Yönetmelik Taslak Çalışması” konulu bir toplantı yapılmıştır. Tüm gün devam eden ve taslak metinlerin hazırlanarak 13.01.2009 tarihinde tekrar bir araya gelinmesi kararı alınan toplantıda , yazılı ve sözlü olarak Bakanlık yetkililerine sunulan görüşlerimiz aşağıdadır.

Dr.Cevat ŞENGÜL

Genel Sekreter
T.C. Sağlık Bakanlığı

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneğinin Özel Hastaneler Yönetmeliği ile ilgili talep ve önerileri ekte sunulmuştur. Öneriler 2 gruba ayrılarak tasnif edilmiş, ilk grupta 31-12-2008 tarihinde, Sağlık Bakanımız Sayın Prof.Dr. Recep AKDAĞ ‘ın katılımı ile yapılan toplantıda ortak mutabakat sağlanan maddeler, diğer grupta ise, OHSAD tarafından talep edilen ek maddeler yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederim. 07.01.2009

Op.Dr. Reşat BAHAT

Genel Başkan


31-12-2008 tarihinde Sağlık Bakanımız Sayın Prof.Dr. Recep AKDAĞ ‘ın katılımı ile yapılan toplantıda ortak mutabakat sağlanan maddeler:

1-Ruhsatlı hastane binasının tadilat işlemleri öncesinde, Sağlık Bakanlığına Ön izin için sunulacak projeler binanın kapalı alan hacminde, araç giriş ve çıkışlarında değişiklik yapmıyor ise, yetkili mimar veya inşaat mühendisi tarafından onaylanması yeterli kabul edilmelidir.

2- Ruhsatlı Özel hastanelerde, doktor sayısını değiştirmeyecek ve yeni hekim talebi oluşturmayacak, yatak sayısı artırım talepleri, teknoloji yoğunluklu cihaz ve MR alımları, ek bina ve yeni tıbbi birim ilaveleri planlama haricinde kabul edilmelidir.

3-Özel sağlık kuruluşunda çalışan bir hekim, kadro planlaması dışında tutularak, diğer bir özel sağlık kuruluşunda part -time çalışabilmelidir.

4-Kamudan emekli olan 65 yaş ve üstü hekimler Özel Sağlık Kuruluşlarında kadro planlaması haricinde çalışabilmelidir.

5-Ana branş(Dahiliye, Genel Cerrahi, Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları) dışı uzmanlık branşlarında ve yan dal uzmanlık branşlarının ruhsatlandırılması için hekimin tam zamanlı çalışma şartı kaldırılmalıdır.

6- 15.02.2008 tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliği öncesinde bir özel hastanede çalıştığı halde, Sağlık Müdürlüklerine kaydı yapılmamış hekimlerin, 15.02.2008 tarihinden önce çalıştığını gösteren herhangi bir resmi belgenin ibraz edilmesi şartı ile bir defaya mahsus olarak planlama harici tutularak, kayıtları yapılabilmelidir.
7-Hastane bünyesinde bulunan ve ayrı ruhsata bağlı tüm birimlerin ruhsatı hastane adına düzenlenmeli, hekim değişikliklerinde yeniden ruhsatlandırmaya gerek olmamalı, diğer hekimlerde olduğu gibi sadece hekim belgeleri istenmelidir.

8-Özel hastanelerde fiilen çalışması gerekli olmayan personel zorunluluğu kaldırılmalıdır (psikolog, fizyoterapist, diyetisyen vs). Bu personel isteğe bağlı çalıştırılmalı, ya da en azından 100 yatak altındaki hastanelerden istenmemelidir.

9- Nöbetçi hekimler için kadro zorunluluğu aranmamalı, esnek çalışma şekilleri geliştirilmelidir. Bu hekimlerle ilgili mesul müdürlerin grup başkanlıklarına yapacakları bildirimler yeterli sayılmalıdır.

10 -Ruhsattaki branşla ilgili tek hekimin görevden ayrılması halinde ilgili branşın ruhsattan iptali yapılmamalı, (çünkü ruhsatlar hekim adına değil, hastane adına düzenlenir). İlgili branşta hasta kabulü durdurulmalı ve başka bir hekim göreve başlayınca tekrar hasta kabulü başlayabilmelidir.

11- Denetleme sırasında görülen aksaklıklar-eksiklikler için hasta kabulünün durdurulması cezası yönetmelikten çıkarılmalıdır.


OHSAD tarafından önerilen ek talep ve öneri maddeleri :

1- Bir özel sağlık kuruluşuna ait herhangi bir branşa ait hekim kadrosu, diğer bir özel sağlık kuruluşuna devredilebilmelidir.

2- Genel Hastanelerde, temel branşlar ( Genel Cerrahi-Dâhiliye-Kadın Doğum-Çocuk Hastalıkları) hariç, diğer Branşların ruhsata kayıt edilmesi için tam gün hekim bulundurma şartı kaldırılmaldır

3- Yan dal uzmanlık branşları ruhsata ilave edilmeden, kadrolu olarak çalışabilmelidir. Bu kadrolar planlama dışı tutulmalıdır.

4- Psikiyatri uzmanlık dalında sadece ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti verilebilmelidir.

5- Ana uzmanlık dışı branşlarda bir hekim, üç ayrı özel sağlık kuruluşunda çalışabilmelidir.

6- Acil hastaların ve acil müracaat kriterlerinin tanımlanması gerekir.

7- Hastanelerde istenen personel standartları, kapasite kullanımı ile orantılı olarak azaltılabilmelidir.

8- Halen faaliyette bulunan özel hastaneler, faaliyette bulunduğu ilçede veya hastane-sağlık yatırımı açısından daha az yoğun bir bölgede başka bir binaya taşınabilmelidir. Bu taşınma hangi sebeple olursa olsun hekim kadrosu ve branşlar açısından muktesep haklarını muhafaza ederek gerçekleşirmelidir. Aynı şekilde iki veya daha fazla merkez-hastane kadrolarını ve branşlarını birleştirerek, başka bir binaya taşınabilmelidir. Buna halen ön izin almış özel hastanelerde dahilidir.

9- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlandırılmış özel hastanelerin, süresi içerisinde uzman görevlendirilemediğinden dolayı iptal edilen ve ruhsatlarından / faaliyet izin belgelerinden çıkarılan branşları ilave etmek üzere yapacakları başvurular ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden istisna tutularak değerlendirmeye alınmalıdır.

eXTReMe Tracker